Saturday, 18 May 2024

พระคาถาเงินล้าน โดยหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ สวดเรียกทรัพย์ ยิ่งสวด ยิ่งรวย เสริมความเฮง!

คนเก่งหรือจะสู้คนเฮง! งั้นเราก็ต้องเป็นคนเก่งและคนเฮงไปเลย กับบทสวดพระคาถาเงินล้าน โดยหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ ยิ่งสวด ยิ่งเรียกทรัพย์ ยิ่งเสริมความเฮง!

ทำงานจนสายตัวแทบข าด แต่เงินเข้ากระเป๋าเหมือนรองน้ำฝนในหน้าแล้ง ก็ต้องเสริมความเฮงกันหน่อยสิ ทั้งนี้ทีมงานแอดมินธรรมะเกษตรก้าวหน้า ขอแนะนำ คาถาเงินล้านหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ แห่งวัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งหลวงพ่อฤาษีลิงดำได้รับมาจากองค์สมเด็จฯ (องค์ปฐม) ถือเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งอนุญาตให้พุทธบริษัทและพุทธศาสนิกชนใช้เป็นสาธารณะ ทุกคนพนมมือและทำจิตใจให้สงบ แล้วสวดคาถาหลวงพ่อฤาษีลิงดําตามนี้เลย

พระคาถาเงินล้าน โดยหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ*ตั้งนะโม 3 จบ จากนั้นจึงเริ่มสวดพระคาถาเงินล้าน

สัมปะจิตฉามิ นาสังสิโม
พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ (คาถาปัดอุปสรรค)
พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม (คาถาเงินแสน )
มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม (คาถาลาภไม่ขาดสาย)
มิเตภาหุหะติ (คาถาเงินล้าน)
พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา
วิระทาสี วิระทาสา วิระอิทถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม (คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า)
สัมปะติจฉามิ (คาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น)
เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ

ควรสวดพระคาถาเงินล้านอย่างไร ควรสวดอย่างน้อยวันละ 9 จบเป็นประจำ ตอนไหนก็ได้ หรือถ้าเป็นไปได้ก็ควรสวดวันละ 30 จบ หรือถ้าต ก ระกำลำบากจริง ๆ ชีวิตวิก ฤ ติมาก ๆ สวดพระคาถาวันละ 108 จบ แล้วจะเห็นทางออกของชีวิต

บทสวดคาถาเงินล้านบทนี้สวดเพื่อบรรเทาปัญหาด้านการเงิน เชื่อกันว่ายิ่งสวดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเสริมโชคลาภได้มากขึ้นเท่านั้น สวดเรียกทรัพย์ เสริมความปังให้กับชีวิตกันแล้ว ก็อย่าลืมมุ่งมั่นทำงานให้เงินทองไหลมาเทมาด้วย เพราะคาถาหลวงพ่อฤๅษีลิงดำเพียงช่วยเสริมเท่านั้น! ขอให้เป็นกำลังใจให้ทุกคนโชคดี เงินทองไหลมาเป็นเท่าทวีคูณ สาธุ!

ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดีๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น”

เรียบเรียงโดย ธรรมะเกษตรก้าวหน้า