Saturday, 18 May 2024

พรจากพ่อแม่ ประเสริฐยิ่งนัก ผู้ที่บูชาพ่อแม่จะเกิด โชคลาภปาฏิหาริย์อยู่เสมอ

พ่อแม่คือพระที่ลูกควรเคารพและบูชามากที่สุด เราจะตักบาตรไปทำไม หากเราไม่เคยหาข้าวให้พ่อแม่ที่บ้านกิน
มีครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งได้เมตตาสอนไว้ว่า การที่จะทำให้ตนเองนั้นมีความสุข ความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน เงินทองล้นเหลือ ครอบครัวมีความสุข ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างดี ถือเป็นเคล็ดวิชาที่ทำให้ตนเองดวงดีและเกิดปาฏิหาริย์ด้วยตนเองแบบง่ายๆ

สิ่งแรกที่จะต้องทำ ถือเป็นพื้นฐานสำคัญก่อนที่จะไปสร้างบุญที่ไหนก็ตาม ให้สร้างบุญกับพระอรหันต์ในบ้านเสียก่อนก็คือ พ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเรามา คนที่จะเจริญได้นั้นต้องเป็นผู้มีความกตัญญู นอกจากกตัญญูแล้วต้องมีกตเวที คือตอบแทนท่านด้วยเท่าที่เรามีกำลังสำหรับคนที่ชีวิตมีปัญหามากๆ คนเหล่านั้นมักเป็นผู้ละเลยไม่ดูแลพ่อแม่เท่าที่ควร เป็นคนที่ดีกับคนอื่น ให้กับคนอื่นได้หมดแต่กับพ่อแม่กลับทำดีด้วยไม่ได้ ให้ท่านไม่ได้เห็นคนอื่นดีกว่าท่าน

พรใดไหนเล่าจะศักดิ์สิทธิ์เท่า “พรจากปากพ่อแม่” ประเสริฐยิ่งนัก พ่อแม่คือพระในบ้านของลูกหลายครั้งต่อหลายครั้งที่เรามักจะได้ยินคำบอกเล่าจากพ่อแก่แม่เฒ่าว่าไม่มีพรใดหรอกที่จะดีไปกว่าการได้รับพรจากพ่อแม่พรศักดิ์สิทธิ์ที่ประประเสริฐคือพรที่กล่าวออกจากปากบิดามารดา

ฉะนั้นหากอยากทำบุญอยากได้บุญอยากขอพรให้ชีวิตเป็นไปตามที่หวังไม่จำเป็นต้องไปสรรหาสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์
ที่ไหนเริ่มจากการทำบุญกับบุพการีของท่านก่อนเพราะท่านคือผู้มีพระคุณพรของท่านย่อม ศักดิ์สิทธิ์กว่าพรใด หากคุณกำลังมองหาเครื่องรางของขลังเพื่อช่วยป้องกันสิ่งร้ายอันตรายอุปสรรคต่างๆเชื่อหรือไม่เพียงพรจากพ่อแม่ก็สามารถช่วยคุณให้รอดพ้นจากภยันอันตรายทั้งปวงได้

พรจากพ่อแม่ประเสริฐยิ่งนักผู้ที่บูชาพ่อแม่จะเกิดโชคลาภปาฏิหาริย์อยู่เสมอมีครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งได้เมตตาสอนไว้ว่าการที่จะทำให้ตนเองนั้นมีความสุข ความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานเงินทองล้นเหลือครอบครัวมีความสุขความสัมพันธ์กับคนรอบข้างดีถือเป็นเคล็ดวิชาที่ทำให้ตนเองดวงดีและเกิดปาฏิหาริย์ด้วยตนเองแบบง่ายๆ

สิ่งแรกที่จะต้องทำถือเป็นพื้นฐานสำคัญก่อนที่จะไปสร้างบุญที่ไหนก็ตามให้สร้างบุญกับพระในบ้านเสียก่อนก็คือพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเรามาเพราะคนที่จะเจริญได้นั้นต้องเป็นผู้มีความกตัญญูนอกจากกตัญญูแล้วต้องมีกตเวทีคือตอบแทนท่านด้วยเท่าที่เรามีกำลัง สำหรับคนที่ชีวิตมีปัญหามากๆคนเหล่านั้นมักเป็นผู้ละเลยไม่ดูแลพ่อแม่เท่าที่ควรเป็นคนที่ดีกับคนอื่นให้กับคนอื่นได้หมดแต่กับพ่อแม่กลับทำดีด้วยไม่ได้ให้ท่านไม่ได้เห็นคนอื่นดีกว่าท่าน

ถึงแม้ท่านอาจจะเป็นคนที่มีกรรมเลี้ยงดูเรามาอย่างไม่ดีเพียงใดสิ่งที่คนเป็นลูกต้องทำคือให้อโหสิกรรมกับพ่อแม่ได้ทุกเรื่องที่เป็นเช่นนั้น


เพราะเวรกรรมที่ผูกพันกันมาเมื่อมาชาตินี้ท่านเป็นผู้ให้กำเนิดเราให้ชีวิตกับเราท่านจึงมีพระคุณที่ยิ่งใหญ่หาสิ่งใดมาเปรียบปานผลบุญทีเราดูแลตอบแทนพนะคุณท่านจะส่งผลกับชีวิต

และถ้าอยากดวงดีให้ตอบแทนผู้มีพระคุณ2ท่านนี้อย่างเต็มกำลังอย่างเต็มใจ พรใดก็ตามในโลกนี้ไม่ศักดิ์สิทธิ์ และให้ผลเร็วเท่ากับพรที่มาจากปากและหัวใจของพ่อแม่สำหรับคนที่ติดขัดอะไรมากๆให้ล้างเท้าพ่อแม่ และขออโหสิกรรมท่านเสียก่อนชีวิตท่านจะเปลี่ยนไปสำหรับผู้ที่พ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วให้หมั่นทำบุญอุทิศบุญไปให้ท่านอย่าได้ขาดขอให้เชื่อว่าท่านดูแลเราอยู่ตลอดด้วยความห่วงใย

พอดีมีเพื่อนใน FB ลงรูปหลวงพ่อท่านสอนว่า “พ่อแม่ห้ามด่าลูก” อ่านดูหะแรกก็ดูดี แต่คิดไปคิดมาไม่แน่ใจ เลยขออนุญาตมาวิสัชนากันสักหน่อย เพื่อทำนุบำรุงอย่างจริงต่อศาสนาพุทธ หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน จ.นนทบุรี พระนักเผยแผ่ด้านวิปัสสนกรรมฐานชื่อดัง ผู้ก่อตั้งสถานีวิทยุ “สังฆทานธรรม” ซึ่งละสังขารด้วยโรคไต

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2555 ท่านเคยสอนไว้ว่า “ปากพ่อแม่เนี่ยศักดิ์สิทธิ์ ชมลูกให้ดี ก็ดีตามปาก ด่าลูกให้ไม่ดี ก็ไม่ดีตามปาก
ฉะนั้นเป็นพ่อแม่คน “ห้ามแช่งลูก” ห้ามด่าลูกหยาบๆ คายๆ ต้องด่าลูกให้เจริญ ต้องชมลูกให้เจริญ” ชาวพุทธพึงศึกษาคำสอนของพระศาสดาซึ่งมีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์ มีเหตุผลเชื่อถือได้ ไม่ใช่ฟังแต่คำสอนของพระสงฆ์รูปใด อย่าให้พระสงฆ์บังพระธรรม ซึ่งพระศาสดาให้ถือพระธรรมเป็นศาสดาแทนพระองค์หลังปรินิพพาน