Thursday, 20 June 2024

พกเ งิ นขวัญถุงใส่ในเป๋าตังต ามปีเกิด พกติดไว้ มีกิน มีใช้ไปตลอด

ใครๆก็อยากมีเ งิ นกินเ งิ นใช้ไม่ขัดสนกันทั้งนั้น จึงต้องขยันทำงานเพื่อแลกกับเ งิ น มา แต่อีกสิ่งหนึ่งที่สามารถยึดเหนี่ยวจิตใจในการเรียกเ งิ นคือ การพกเ งิ นที่เรียกว่า เ งิ นขวัญถุงหรือก้นถุงนั่นเอง วันนี้เราเลยจะพาทุกคน มาดูกันว่า ถ้าเราอย ากจะพกติดไว้บ้างเราต้องพกแบงค์อะไรความเชื่อที่มีมาตั้งแต่โบร่ำโบราณเรื่องราวต่างๆที่จะช่วยเสริมในด้านของการใช้ชีวิต ชีวิตความเป็นอยู่หน้าที่การงานและการเ งิ น คนโบราณได้ว่ากันว่าการเก็บแบงค์เก็บเ งิ นก้นถุงต ามปีเกิดใส่ไว้ในกระเป๋านั้น จะช่วยส่งเสริมให้มีความโชคดีมีโชค ลาภมีเ งิ นทองเข้ามา

คาถาเรียกท รั พ ย์ เรียกเ งิ น หล วง พ่อเสือ ดำ (ตั้งนะโม 3 จบ)
นะโมพุทธัสสะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโยพุทธัสสะ เอหิ มะมะ เอหิ มะมะ เอหิ มานี่มา ลาภะ ลาภะ มาหาข้าพเจ้า เริ่มจาก ปีกุนช่วงนี้อาจดูเหมือนว่ามีร า ยจ่ายที่เกินตัว มีเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักเก็บ พอมีปัญหาที่จะต้องใช้เ งิ นขึ้น มาก็ไม่มีแล้วเป็นทุ ก ข์ ให้เริ่มใหม่ทำตัวใหม่ ชีวิตในปีหน้าจะดียิ่งขึ้นกว่านี้ ควรจะพกแบงค์ 50 ที่ลงท้ายด้วยเลข 4

ปีจอเป็นคนพูดน้อยแต่ค่อนข้างต่อยห นั ก พูดอะไรไปไม่ค่อยคิดเท่าไหร่ การเ งิ นในช่วงนี้จะดูพร่องๆ หยิบจ่ายใช้สอยก็ต้องคิดเป็นพิเศษ แต่อ ย่ าห่วงไปเลย ปีหน้าฟ้าใหม่เป็นเ ศ ร ษ ฐีอันดับ 1 ของปีหน้าเลย ควรจะพกแบงค์ 100 ที่ลงท้ายด้วยเลข 0

ปีระกาทำงานเหนื่อยแต่ก็ได้เ งิ นเพิ่มมากขึ้น ใครที่กำลังเ สี่ ย ง โชคบอ กได้เลยว่าตัวเลขนั้นจะอยู่ใกล้กับตัวคุณ จะพาคุณร ว ย ชีวิตจะเปลี่ยนไป ควรจะพกแบงค์ 20 ที่ลงท้ายด้วยเลข 9

ปีวอ กเหนื่อยกับการใช้ชีวิตในช่วง 3-5 ปีที่ผ่ า น มา แต่ผลลัพธ์ที่ได้มานั้นก็เป็นที่น่าภูมิใจเหลือเกิน หากใครที่กำลังท้อแท้ให้ลุกขึ้นสู้อ ย่ าเพิ่งไปยอมแพ้กับโชค ชะต านั้นๆ ในปีหน้าจะมีเกณฑ์ได้บ้ า นหลังใหญ่หลังโต ควรจะพกแบงค์ 20 ที่ลงท้ายด้วยเลข 4

ปีมะแมอยู่ในช่วงที่การเ งิ นค่อนข้างจะดีมากๆ แต่ค่อนข้างที่จะเหนื่อยกับคน มากกว่า ไม่ต้องห่วงไป เพราะเดี๋ยวก็จะผ่ า นไป ปีหน้าอาจจะมีเกณฑ์ได้บ้ า นหลังโตแบบที่ตั้งใจเอาไว้ ควรจะพกแบงค์ 50 ที่ลงท้ายด้วยเลข 1

ปีมะเมียเป็นคนที่โชคดีปีนี้และปีต่อๆไปก็จะยังคงแบบเป็นแบบนี้อยู่เรื่อยๆ แต่เรื่องที่น่าเป็นห่วงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับในด้านของสุ ข ภ าพตัวคุณเองไม่ชอบการออ กกำลังกาย และก็อ้างว่าไม่ค่อยมีเวลา หากเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆสุ ข ภ าพก็จะแย่ลง ควรจะพกแบงค์ 20 ที่ลงท้ายด้วยเลข 6

ปีมะเส็งในด้านของโชค ลาภห า ยไปตั้งแต่ 2 ปีที่แล้วจะเหนื่อยกับการหาเ งิ น มีร า ยจ่ายที่มากกว่าร า ยรับ อยู่ในช่วงที่เป็นห นี้เป็นสิน แต่หลังจากในช่วงสิ้นปีนี้ชีวิตจะดียิ่งขึ้น ควรจะพกแบงค์ 100 ที่ลงท้ายด้วยเลข 4

ปีมะโรงสิ่งที่กำลังทำอยู่มีความเหนื่อยและมีความท้อแต่ อ ย่ าเพิ่งไปท้อแท้กับการกระทำ เพราะสิ่งที่ทำจะเห็นผลที่ดีในไม่ช้า ให้มีความอ ดทนเพื่อรอความงอ กงามของสิ่งนั้นๆ การเ งิ นกำลังมาหาคุณ ความรักที่ดีกำลังเข้ามาหา ควรจะพกแบงค์ 50 ที่ลงท้ายด้วยเลข 3

ปีเถาะมีความท้อแท้และน่าเบื่อหน่ายกับงานที่ได้ทำซ้ำๆอยู่แบบนี้ ในบางครั้งก็คิดว่ากำลังเดินทางไปในทาง ผิ ด แนะนำว่าให้ตั้งหน้าตั้งต าทำต่อไป หาเวลาว่างช่วงนี้ทำธุรกิจเล็กๆ ในการข า ยของหรือทำในสิ่งที่ชอบ ตอนนี้กำลังมีโชคมีวาสนา เพียงแต่รอความขยันและความอ ดทน ความห นั กแน่นกล้าที่จะลง มือทำ ควรจะพกแบงค์ 100 ที่ลงท้ายด้วยเลข ปีขาลแนะนำว่าอ ย่ าใช้คำพูดคำจาที่ดูตรงจนเกินไป เพราะจะกล า ยเป็นสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดเอาไว้ คำพูดบางคำอาจจะทำให้การเ งิ นสะดุด ให้คิดทบทวนในคำพูดที่กำลังจะพูด ในช่วงนี้ด ว งกำลังขึ้นกัน แถมยังมีโชคในช่วงนี้ด้วย ควรจะพกแบงค์ 20 ที่ลงท้ายด้วยเลข 5

ปีฉลูเหนื่อยกับเพื่อนร่วมงานที่จะต้องคอยมองคอยพูดอยู่ตลอ ดเวลา ทุกวันนี้ทำงานก็เพื่อหาเ งิ นเพื่อครอบครัวเท่านั้น ถ้าไม่ติดในส่วนนี้ก็คงจะไม่ทนอยู่ ในช่วงนี้ให้หมั่นทำความดี อ ย่ าไปใส่ใจกับคนรอบตัว ความดี จะอยู่ติดตัวเราและจะคอยช่วยหนุนนำให้ชีวิตดียิ่งขึ้นในวันข้างหน้า ควรจะพกแบงค์ 50 ที่ลงท้ายด้วยเลข 2 ปีชวดในช่วงนี้อาจจะต้องเหนื่อยกับงานที่ได้ทำอยู่ อยู่ในช่วงที่จะต้องพย าย ามทำให้มากกว่าคนอื่นๆเขา การเ งิ นไม่ค่อยดี ความรักไม่หวานชื่น แต่หลังจากในช่วงนี้ไปทุกๆอ ย่ างที่ได้กล่าวมานั้นจะพลิกชีวิต ขอให้มีความอ ดทนและมีความพย าย ามในการทำต่อๆไป ควรจะพกแบงค์ 20 ที่ลงท้ายด้วยเลข 7

Cr.ที่มา Postsod
เรียบเรียงโดย ธรรมะเกษตรก้าวหน้า