Saturday, 20 July 2024

ผู้ใหญ่ใจบุญแจกข้าวสาร 1 พันถุง แก่ชาวบ้านที่เดือดร้อน แห่รับคิวยาว

เมื่อวันที่ 23 เมษายน ที่สวนสันติภาพ เขตราชเทวี ผู้มีจิตศรัทธาเดินทางมาแจกข้าวสารให้กับประชาชนกว่า 1,000 ถุง นำโดย พัชรา วีรบวรพงศ์ รองกรรมการบริหาร บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด(มหาชน) โดยเจ้าหน้าที่เขตราชเทวีคอยดูแลความสะดวก เรียบร้อย และเพื่อการป้องกันกระจุกรวมตัวกัน เจ้าหน้าที่ได้นำสติกเกอร์ติดตามพื้นระยะห่าง2เมตร เพื่อให้ประชาชนที่มารอรับข้าวสารได้เว้นระยะห่างทางสังคม

น.ส.รุจิรา อารินทร์ ผู้อำนวยการเขตราชเทวี กล่าวว่า สวนสันติภาพมีเนื้อที่ประมาณ 980 เมตร ปกติแล้วสามารถจุคนได้พันกว่าคน แต่ตอนนี้ต้องมีการเว้นระยะห่าง จึงสามารถจุคนได้ 831 คน หากประชาชนเดินทางมามากกว่านี้ ก็มีพื้นที่รอบนอกสวนที่จุคนได้อีกระมาณ 150 คน โดยการคัดกรองวันนี้เป็นไปตามมาตราฐานของกระทรวงสาธารณะสุข คือ เมื่อประชาชนเดินเข้ามาในสวนแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่คอยบอกทางให้เดินไปต่อแถวในจุดที่เตรียมไว้ให้

จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินวัดอุณหภูมิและแจกเจลหน้ามือ หากใครที่มีไข้ จะแยกออกจากแถวเพื่อให้ไปอีกจุดและวัดอุณภูมิอีกครั้ง หากยังมีไข้สูง จะประสานแพทย์ตามขั้นตอนต่อไปทันที พร้อมฝากผู้ประสงค์จะแจกสิ่งของสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหรือกรุงเทพมหานครได้ จะมีการจัดเจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจว่าสามารถแจกตรงไหนได้บ้าง จะจัดการเว้นระยะห่างอย่างไร

นอกจากนี้ผู้อำนวยการเขตราชเทวียังมีแนวคิดลดการกระจุกตัวของคนและสิ่งของ โดยการเปลี่ยนจากทำข้าวกล่องมาแจก เป็นติดต่อสำนักงานเขต เพื่อในเจ้าหน้าที่สำรวจแต่ละพื้นที่หรือชุมชนว่ามีร้านอาหารกี่ร้าน ร้านไหนจะเข้าร่วมบ้าง จากนั้นทำคูปองแจกให้กับประชาชนละแวกนั้นสามารถนำมาแลกอาหารได้ เพราะปัจจุบันส่วนใหญ่ผู้บริจาคมักจะทำข้าวกล่องมาแจก แต่กว่าจะถึงมือประชาชนหรือกว่าประขาชนจะได้ทาน อาจจะเน่าเสียได้ ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สำนักงานเขตราชเทวีทดลองทำแล้ว1ชุมชน มีร้านค้าเข้าร่วม3ร้านได้รับผลตอบรับที่ดี

หลังจากนี้จะขยายไปยังพื้นที่อื่นๆ โดยมองว่าร้านค้าจะคุ้นเคยกับประชาชนในพื้นที่ และจะช่วยตรวจสอบคนที่เดือดร้อนอีกทอดหนึ่งด้วย ถือเป็นการลดค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่จำเป็น เช่น ค่าเช่าเต้นท์ ค่าแรงงานคน ประชาชนไม่ต้องเสียเวลามารอต่อแถว และยังเป็นการกระจายรายได้ให้ร้านค้าด้วย

ขณะที่ชาวบ้านต่ างขอบคุน ที่ผู้นำชาวบ้านเห็นถึงความเ ดื อ ดร้ อ น เพราะส่วนใหญ่มีอาชีพค้ าขๅยในสถ า นที่ท่องเที่ยว ริมช ายห าด เเละบางร ายก็ไม่สาม ารถออกไปทำงานได้ จึงไม่มีร ายได้เข้ามาจุ น เ จื อครอบครัว โดยข้ า วส ารเเละไ ข่ไก่นี้ สาม ารถประทั งชี วิ ตไปได้อีกร ะ ย ะหนึ่ง ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดี ๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น” ต่างหาก