ผู้ยากไร้ แห่รับของบริจาค งานทิ้งกระจาด ที่บุรีรัมย์ กว่า 7,000 คน

มูลนิธิสว่างจรรยาธรรมสถานบุรีรัมย์ ร่วมผู้มีจิตศรัทธา จัดงานทิ้งกระจาดปีที่ 54 แจกทานผู้ยากไร้กว่า 7,000 คน แห่รับสิ่งของบริจาคเนืองแน่น หวังบรรเทาทุกข์ พร้อมอุทิศส่วนกุศลบรรพ บุรุษล่วงลับ – ศพไร้ญาติ เมื่อวันที่ 10 ก.ย. มูลนิธิสว่างจรรยาธรรมสถานบุรีรัมย์ ร่วมกับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ที่มีจิตศรัทธา จัดงานทิ้งกระจาดหรือแจกทานช่วยเหลือผู้ยากไร้

ที่บริเวณหน้ามูลนิธิสว่างจรรยาธรรม เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส และผู้มีรายได้น้อย โดยในปีนี้ได้มีเด็ก คนชรา และผู้ยากไร้จากอำเภอต่างๆ ในเขตพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ และจังหวัดข้างเคียง มาเข้าคิวรอรับบริจาคสิ่งของ ข้าวสารอาหารแห้งกว่า 7,000 คน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ข้าวของราคาแพง โดยเฉพาะข้าวสารอาหาร

แห้งที่นำมาแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้ในครั้งนี้ ได้รับบริจาคจากพ่อค้าประชาชน ผู้มีจิตศรัทธาทั้งในและต่างจังหวัด นอกจากนั้น สิ่งของข้าวสารอาหารแห้งส่วนหนึ่งที่เหลือจากการแจกทาน ทางมูลนิธิจะได้นำไปมอบให้กับโรงเรียนที่ยากไร้ ขาดแคลน ในถิ่นทุรกันดารตามแนวชายแดน และราษฎรที่ประสบปัญหาภัยพิบัติทั้งน้ำท่วม ภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆ อีกด้วย

ผู้ยากไร้ แห่รับของบริจาค งานทิ้งกระจาด ที่บุรีรัมย์

ผู้ยากไร้ แห่รับของบริจาค งานทิ้งกระจาด ที่บุรีรัมย์

นายพิสิทธิ์ สมจิตอารีย์ ประธานมูลนิธิสว่างจรรยาธรรมสถานบุรีรัมย์ กล่าวว่า งานประเพณีทิ้งกระจาดของมูลนิธิสว่างจรรยาธรรมบุรีรัมย์ ได้เริ่มจัดทำมาตั้งแต่ปี 2504 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลานาน 54 ปีแล้ว

เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนรวมถึงคนแก่ชรา และผู้ยากไร้ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค ทั้งเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับศพไร้ญาติ

และบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว โดยในปีนี้ได้จัดเตรียมสิ่งของข้าวสาร อาหารแห้ง ไว้แจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้กว่า 7,000 ชุด