Monday, 24 June 2024

ผู้มีวาสนาดี ผู้มีบุญมาก จะไม่เลื่อนผ่านเรื่องนี้

วันนี้เราจะพาคุณไปเรียนรู้การใช้ชีวิตให้สงบสุขมากยิ่งขึ้น กับบทความ ชีวิตสงบมากขึ้น ฉันคือผู้มีวาสนาดีเกินกว่าใคร ไปดูกันว่าคุณจะนำข้อคิดดีๆ จากบทความนี้ไปใช้กับชีวิตของคุณได้อย่ างไร

การใช้ชีวิตของคนเราในทุกๆวันนี้ล้วน มีความแตกต่างกัน มากมาย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเป้าหมายของชีวิต การดำเนินชีวิตในแต่ละวัน ความคิดการอ่าน หน้าที่การงาน สังคม เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีความแตกต่าง ได้เจอ กับคำพูดหนึ่ งที่เขาบอ กว่า…แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณมีรถหรูขับเพียงใด แต่มันอยู่ที่ว่าคุณขับรถกลับบ้ านได้อย่ างปล อ ดภั ยหรือไม่ มันไม่ได้อยู่ที่ว่าตัวคุณมีบ้ านหลังใหญ่โตเพียงใด แต่อยู่ในบ้ านคุณมีเสียงหัวเราะมีความสุขหรือไม่

ไม่ได้หมายความว่าตัวคุณได้อยู่กับพ่อแม่ที่เหลือมรดกไว้ให้คุณหรือไม่ แต่อยู่ที่พ่อแม่ของคุณมีความแข็งแรงให้คุณดูแลดีหรือไม่ มันไม่ได้หมายความว่าตัวคุณมีคู่ชีวิตที่สวยหรือหล่อมากเพียงใด แต่อยู่ที่เขาและเธอเข้าใจกันดีหรือไม่

สิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณไม่ได้เป็นตัวการันตีว่ามันจะเป็นอยู่อย่ างนั้นในอนาคต สิ่งที่ตัวคุณควรที่จะนึกถึงอยู่เสมอ คือชีวิตจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เขาว่ากันว่า อย่ าพย าย ามอย่ าอ ว ดว่ามีเงิน มากมาย

เพราะในวันที่ตัวคุณเจ็ บป่ ว ยหรือนอนอยู่ที่โรง พย า บาล มันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับกระดาษใบนึ ง อย่ าอวดในตำแหน่งหน้าที่การงานที่มีอยู่ เพราะถ้าในวันใดวันหนึ่ งที่ตัวคุณเกิดป่ ว ยขึ้น มา ก็ยังมีคนเป็นจำนวน มากที่ทั้งเก่งรอเสี ย บตำแหน่งจากคุณอยู่

อย่ าอ ว ดรถยนต์ที่คนขับ เพราะถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่ งที่ตัวคุณจากไป กุญแจรถก็อยู่ในมือของคนอื่น อย่ าอ ว ดว่ามีบ้ านหลังใหญ่โต เพราะวันใดวันหนึ่ งที่คุณจากไป มันก็จะกล า ยไปเป็นของคนอื่น ความสุขเกิดขึ้นของแต่ละคน มีความสุขที่แตกต่างกัน คนบางคนหาความสุขจากการออ กไปท่องเที่ยว

เพราะมีเวลามีเงินไม่มีคนข้างหลังให้มาพะวง คนบางคนชอบปั่นจักรย านออ กไปมองเห็นสิ่งสวยงามต ามธรรมช าติ นั่นคือความสุขของเขา คนบางคนชอบเข้าวัดทำบุญ ทำจิตใจให้สะอาด นั่นก็คือความสุขของเขา ความสุขของทุกคน มีความแตกต่างกัน ไม่มีใครสามารถมาบังคับให้ทำแบบนั้นแบบนี้ได้ ความทุ กข์ร่วมสุขกัน มาทำให้รู้ว่าน้ำต าลไม่มีวันคล า ยรสหวาน

ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดีๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น”

Cr.ที่มา bangpunsara, postsod
เรียบเรียงโดย ธรรมะเกษตรก้าวหน้า