Friday, 14 June 2024

ผักคื่นฉ่าย ปลูกง่ายงามไว 30 วันเก็บกินได้แล้ว

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว ก่อนอื่นแอดมินและทีมงานเพจธรรมะเกษตรก้าวหน้า ก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลงานของเรามาตลอด เราจะคอยสรรหานำเสนอเรื่องราวดีๆ และมีประโยชน์แก่แฟนเพจทุกท่าน ให้ท่านได้อ่านเรื่องราวดีตลอดเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ และมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่าน

สำหรับใครที่สนใจการปลูกอยู่มาลงมือพร้อมกันเลย มันไม่ยุ่งย ากอย่ างที่คิด เนื่องจากเป็นพืชอายุสั้นเพียง 30 วันก็เก็บเกี่ยวได้แล้ว ไม่ต้องรอนานเหมือนไม้ยืนต้นเลย เ พ รา ะผักคื่นช่ายเป็นผักสวนครัวที่น่าปลูกเอาไว้แทบจะทุกบ้าน เนื่องจากเป็นผักที่อาจจะไปอยู่ในทุกเมนูนั่นเอง จะมีขั้ น ต อ นในการปลูกอย่ างไรมาติดต ามได้พร้อมกันเลย

สำหรับแปลงปลูกนั้นให้พรวนดินแปลงก่อน 2 รอบโดยแต่ละรอบนั้นให้ต ากดินเอาไว้ 5 – 10 วัน อย่ าลืมกำ จั ดวัชพืชออ กไปด้วย แล้วในการพรวนดินในรอบที่ 2 นั้นให้เอาปุ๋ ยคอ กมาผสมด้วย และในแต่ละแปลงเว้นช่องว่างประมาณ 40 เซนติเมตร ต่อไปพอเราเตรียมแปลงเสร็จแล้วก็เ พ า ะได้เลย อาจจะเ พ า ะลงแปลงหรือ กระบะเ พ า ะก็ได้ โดยขนาดแปลงเ พ า ะนั้นประมาณ 1 เมตรกำลังดีเลย ส่วนความย าวก็ต ามแต่สะดวก พอต้นกล้าโตแล้วก็ย้ ายไปปลูกได้ หรือจะหยอ ดเมล็ดลงในหลุมเ พ า ะก็ได้ 2 – 3 เมล็ด/หลุม แล้วรดน้ำให้ชุ่มเลย บำรุงดูแลไปประมาณ 7 – 10 วัน แล้วหลังจากการงอ กก็ค่อยย้ ายไปลงแปลงปลูกอีกที

เวลาย้ ายต้นกล้าก็ย้ ายปกติเหมือนพืชผักอื่น ๆ เลย แปลงปลูกเตรียมไว้ขนาด 1 – 2 เมตร ช่องว่างแปลงก็ให้อยู่ที่ 30 – 40 เซนติเมตร แล้วต้นกล้าจะเรียงกันเป็นแถว ระยะห่างระหว่างแถวจะอยู่ที่ 10 – 15 เซนติเมตร แต่ถ้าหากปลูกเยอะ ไม่อย ากจะย้ ายให้เ สี ยเวลาก็หว่านลงแปลงปลูกเลยได้เหมือนกัน

สำหรับการบำรุงนั้นจะต้องรดน้ำอย่ างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงที่ปลูกแรก ๆ ประมาณ 7 – 10 วัน จะยังต้องการน้ำเพื่อ การเจริญเติบโต และเป็นผักที่ชอบความชื้น ทำการรดน้ำ 2 วัน/ครั้งก็ได้ บำรุงไปจนถึงช่วงเก็บเกี่ยวแต่ก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ความแล้ง และอย่ าปล่อยให้ดินแห้ง ส่วนปุ๋ ยนั้นก็ใส่หลังย้ ายกล้าปลูก 7 – 10 วัน หรือ 10 – 15 วัน หรืออาจจะใส่เพียง 1 ครั้งก็ได้ 15 – 20 วันหลังเมล็ดงอ ก ส่วนการปลูกแบบหว่านเมล็ดนั้นก็ใช้ปุ๋ ยคอ กบำรุงได้เลย และคอยกำ จั ดวัชพืชด้วยทุก 20 วัน

การเก็บเกี่ยวผักคื่นช่าย พอเราปลูกผักคื่นช่ายไปได้ประมาณ 20 – 30 วันหลังจากวันย้ ายกล้าก็ประมาณ 45 วัน จะเป็นช่วงที่เหมาะสำหรับการเก็บเกี่ยวแล้ว เราก็รดน้ำแล้วถอนขึ้น มาทั้งต้นเลยหรืออาจจะใช้มีดมาตัดที่โคนก็ได้ ซึ่งจะทำให้มีเก็บผักได้หล า ยครั้ง

ในการปลูกผักคื่นช่ายก็มีขั้ น ต อ นเพียงเท่านี้เอง หากคุณอย ากจะลองปลูกผักสวนครัวเอาไว้ทานเองก็อย่ าพลาดที่จะปลูกผักชนิดนี้ด้วย ทานง่าย ประโยชน์เยอะ ระยะเวลาในการปลูกสั้นเก็บเกี่ยวได้เร็ว สามารถปลูกขายสร้างร า ยได้เพิ่มได้

ที่มา kasetchaoban