Friday, 14 June 2024

“ผักกาดฮ่องเต้” ปลูกเองได้ไม่ยากเลย ดูแลง่ายแค่ 35 วัน ก็เก็บได้

การปลูกผักไว้เพื่อรับประทานเอง เป็นเรื่องที่น่าสนใจของสายรักสุขภาพเป็นอย่างมาก วันนี้เราจะมาแนะนำการปลูก ผักกาดฮ่องเต้ ไว้ทานเอง ปลูกยังไงให้ได้ทาน และมีวิธีที่ง่ายแสนง่าย เรามาดูไปพร้อมๆกันเลยจ้า

การเตรียม ก ล้ า
เ พ า ะ กล้าผักกาดฮ่องเต้ ในถาดหลุม อายุกล้า 15-20 วัน

การเตรียม ดิ น
ไถดินให้ลึกประมาณ 15-20 เซนติเมตร หรือขุดดินตากแดดอย่างต่ำเป็นเวลา 14 วัน เพื่อกำจัด โ ร ค แ ม ล ง และวัชพืช คลุกปูนขาวอัตรา 0-100 กรัม/ตร.ม. เก็บเศษวัชพืชออกจากแปลง

การป ลู ก
ใส่ปุ๋ยคอก อัตรา 1 กก./ตร.ม. และปุ๋ ย 15-15-15 อัตรา 30 กรัม/ตร.ม. ลงในดิน พรวนดิน ให้ละเอียด ขึ้นแปลงกว้าง 100-120 ซม. ให้ร่องห่าง 50 ซม. ปรับหน้าแปลง ให้เรียบ

หากใช้วิธีหยอดเม็ดโดยตรง ให้ใช้นิ้วกดหลุมลึก 0.5 ซม. หยอดเมล็ด 5 เมล็ดต่อหลุม ระยะปลูกแล้วแต่ ความเหมาะ สมของแต่ละฤดู กลบเมล็ด แล้วรดน้ำให้ชุ่ม

หากย้ายปลูกระยะปลูก ฤดูฝนและฤดูหนาว 25×20 เซนติเมตร ส่วนฤดูร้อน 20×20 เซนติเมตร

ข้อควร ร ะ วั ง
1 หากใช้วิธีการหยอดเมล็ดอย่าใช้ในปริมาณที่มากเกินไป
2 ฉีดพ่นธาตุอาการเสริมให้สม่ำเสมอ

การให้ ปุ๋ ย
ปลูกซ่อมต้นภายใน 7 วัน หลังย้ายปลูก ให้เรากำจัดวัชพืชทุก 15-20 วัน หลังย้ายปลูกหรือ เมล็ดงอก และทำการ ถอนแยก ให้เหลือ 2-3 ต้น ขีดร่องลึก 2 เซนติเมตร

ระหว่าง แถวปลูก โ ร ย ปุ๋ ย 46-0-0 ลงไปแล้ว กลบดิน แล้วรดน้ำ อาจเพิ่มปุ๋ย 15-15-15 อัตรา 15-30 กรัม/ตร.ม. และรดน้ำ
ให้สม่ำเสมอ

การเก็บ เ กี่ ย ว
เก็บเกี่ยวเมื่อขนาดเหมาะสมควรเก็บ เกี่ยวก่อนออกดอก (อายุประมาณ 35-45 วัน หลังปลูก) อย่าปล่อยให้ต้นแก่เกินไป คุณภาพ จะต่ำลงตัดต้น เหนือระดับดินเล็กน้อย

การใช้ประโยชน์และคุณค่าทาง อ า ห า ร
ผักกาดฮ่องเต้เป็นผักที่มีวิตามินสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิตามินเอ วิตามินซี นอกจากนี้ยังมีธาตุอาหารพวกแคลเซียม และ ฟอส ฟอรัสสูง นิยมนำมาผัดกับเนื้อสัตว์ ผัดน้ำมันหอย หรือต้มเป็นแกงจืด รสชาติหวาน และกรอบ