Saturday, 13 July 2024

ผอ.กองสลาก ยืนยัน หลังออกตรวจแล้วไม่พบ ขายสลากเกินราคา 80! บาท

ผอ. กองสลาก ออกตรวจอีกครั้ง และยังยืนยันว่าไม่มีใครขายเกิน 80 แน่นอน จากการสุ่มลงพื้นที่ตรวจสอบทั่วกรุงเทพฯแต่ยังไม่พบร้านไหนเลยที่ขายเกินราคาจึงมั่นใจได้ว่าลอตเตอรี่ที่ออกจากกองสลากไม่มีร้านไหนที่ขายเกิน 80 บาทจริงๆ

ทั้งนี้ที่ผ่านมาประชาชนส่วนใหญ่ร้องเรียนเข้ามาเป็นจำนวนมากว่าลอตเตอรี่ที่วางแผงขายอยู่ตามร้านทั่วไปขายใบละ120 บ้างใบละ 100 บ้างทางด้านกองสลากเองก็ไม่เคยนิ่งนอนใจออกตรวจอยู่เป็นประจำและก็ทำการส่งตรวจอยู่เรื่อยๆ

ซึ่งผลที่ผ่านมาหลังจากออกการออก ตรวจก็ไม่เคยพบลอตเตอรี่ขายเกิน 80 บาทเลยทำให้ทางกองสลากสบายใจและมั่นใจว่าประชาชนยังซื้อลอตเตอรี่ในราคานี้ได้อีกส่วนรางวัลนำจับใครที่แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการขายล็อตเตอรี่ที่เกินจริงอย่างเช่นจะได้

รางวัลแจ้งเบาะแส 1,000 บาทถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ที่นำจับ และดำเนินคดีจะได้รางวัลในการดำเนินคดี 2,000 บาทในส่วนของตรงนี้ยังพบว่ามีส่วนน้อยมากที่ขายเกินราคาจึงทำให้ประชาชนมั่นใจได้เลยว่าจะไม่มีลอตเตอรี่ขายแพงเกินจริงอย่างแน่นอน