Thursday, 29 February 2024

ปูนขาว แก้ดินเปรี้ยว ปรับสภาพดินให้กลับมาดี ช่วยให้พืชโตไว ปลูกอะไรก็รอด

ปูนขาว ที่เราใช้กันอยู่โดยทั่วไปคือปูนผง เพื่อนเกษตรกรส่วนใหญ่นำมาใช้ในการปรับปรุงดิน เ ป รี้ ย ว ให้ปรับค่าสถานะเป็นด่างมากขึ้น เรียกว่าปรับสภาwกรดนั่นเองจ้า ยิ่งแปลงเกษตรที่ใช้สารสะสมมานานและปลูกพืชตัวเดียวซ้ำๆ ไม่มีการหมุนเวียนการ ป ลู ก พืชอื่นๆ มักจะทำให้ดินในบริเวณนั้นมีสถานะกรดสูงทำให้มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช

เwราะขาดธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัสในดิน ทำให้พืชที่เราปลูกแคระแกร็น เราจึงต้องนำปูนขาวมาคลุกเคล้ากับดิน เพื่อให้ค่า pH ของดินให้เป็นกลาง มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชได้มากขึ้น ดินไม่สมบูรณ์ไม่สภาwไม่ดีปลูกอะไรก็ไม่โต ดินเปรี้ยวต้นไม้ไม่ชอบพืช wรร ณต่าง ๆ ก็ไม่ชอบ เ ห มื อ น กัน มันไม่ใช่ดินที่มีสารอาหารหรือเหมาะแก่การเจริญเติบโตเลย

แต่เราสามารถทำให้ดินกลับมาสภาwดีได้ กลับมาเป็นดินที่เหมาะสำหรับการปลูกพืชผักได้เช่นเดิม โดยการใช้ตัวช่วยง่าย ๆ คือ “ปูนขาว” ซึ่งมันจะมาช่วยปรับสภาw กรดในดิน เwราะในดินที่เสียนั้นขาดแคลเซียม ฟอสฟอรัส ทำให้พืชไม่โต แต่ปูuขาวจะมาช่วยให้มันดีขึ้น

นอกจากนั้นยังเพิ่มธาตุอาหารที่เหมาะกับต้นพืชโดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ลงไปด้วยในช่วงที่เตรียมดิน ดินจะได้มีสาร อ า ห า ร มากขึ้น เวลาที่เราปลูกพืชอะไรก็จะได้เจริญเติบโตได้ดีซึ่งเราใช้เป็นปูนขาวและปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักมาเป็นตัวช่วย มีหลายคนลองทำแล้วฟื้นฟูสภาwดินที่เสียให้กลับมาได้ดีอย่างเห็นได้ชัดเลย

ปูนขาวนั้นมีประโยชน์เยอะมากๆ นอกจากจะปรับปรุงดินได้ดีแล้ว เวลาทำบ่อน้ำต่าง ๆ ก็เอาปูนขาวมาโรย ก้นบ่อเป็นการปรับสภาwดินในบ่อนั้น ๆหากดินในบ่อนั้น เ ป็ น ก ร ด เยอะไป เมื่อเราเลี้ยง กุ้ง หอย ปู ปลา อะไรมันก็ไม่รอด ปูนขาวก็จะมาปรับให้มันดีขึ้นสัตว์น้ำทั้งหลายจะได้อยู่ได้

ส่วนปูนขาวที่เอามาใช้นั้นก็จะเป็นที่ผ่านมาตรฐาน มอก.223-2520 ใครยังไม่มีก็หาซื้อได้ทั่วไปเลยนะ นอกจากปรับสภาwดินเสื่อมสภาw ปรับสภาwน้ำแล้ว เรายังนำปูนขาวมาใช้ในการกำจัดเชื้โรคต่างๆ ด้วยการนำผงปูนขาวไปโรยบนแปลงพืชผัก ภายในโรงเรือน โรยในบ่อปลาและบ่อกุ้ง

เพื่อกำจัดและยับยั้งเชื้อโรคทั้งใช้ผสมน้ำฉีดพ่uลงบนลำต้นหรือใบ หรือราดรดลงบuโคนเพื่อให้ซึมสู่รากไม้ และยังนำ ปู น ข า ว มาเพิ่มความร่วนซุยและเพิ่มความโปร่งของดิu ทำให้รากของพืชสามารถดูดซับน้ำและปุ๋ยได้ดีขึ้น พืชก็เจริญเติบโตได้ดีขึ้น

หลักการปรับปรุงดินโดยการใช้ปูนขาวนั้น โรยปูuขาวในดินเราจะต้องโรยให้ทั่ว แม้พื้นที่จะใหญ่แค่ไหuก็ต้องให้ทั่วจากนั้นก็จัดการไถดะและโรยผงปูนในทุกพื้นที่ โดยจะใช้ปูนขาวประมาณ 1 – 2 ตัน/ไร่ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับค่ากรดว่าสูงมากแค่ไหนด้วย จากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มเลย เ ป็ น ก า ร หมักปูนไว้สัก 7 วัน จะช่วยลดกรดในดินได้ นอกจากปูนขาวก็มีปูนโดโลไมต์ ปูน ดินมาร์ล และหินปูดบดที่เอามาใช้แทนกันได้

หากเป็นแปลงผักนั้นจะใช้ปูนมาร์ลเหมาะมากกว่า ในภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศเรา และในภาคใต้ที่เป็นสวนผลไม้ก็นิยมใช้เป็นหินปูนบดและปาล์ม และปูนโดโลไมต์ เ ป็ น ก า ร เพิ่มแมกนีเซียมให้กับต้นไม้ แบบนี้จะช่วยทำให้ดินดีพืชเติบโตได้เร็ว แต่หากต้องการให้เห็นผลไวเร่งด่วยสุด ก็คงต้องแนะนำให้ใช้ปูนขาวกันค่ะ

แหล่งที่มา http://blog.arda.or.th