Monday, 24 June 2024

ปลูก โ ห ร ะ พ า ในน้ำ แค่ไม่กี่วันราก ง อ ก ไว ในงบ 30 บาท

สวัสดีชาวแฟนเพจทุกท่าน กลับมาพบกันอีกครั้ง สำหรับคนปลูกพืช ต้นไม้ต่าง ๆ จะต้องใช้น้ำย าเร่งร า กแน่นอน และปกติเราก็หาซื้อน้ำย า ช่ ว ย เ ร่ งร า กได้ทั่วไปเลย ร า ค า ไ ม่ แพงแต่ว่า สำหรับคนที่อ ย า กจะประหยัดงบเราก็มีสูตรการทำน้ำย าเร่งรากในแบบที่ทำเองได้ ไม่ต้องเปลืองเงินซื้อเลยด้วย โหระพา เป็นผักที่ปลูกง่ายมาก แต่บางครั้งเวลานำก้านไปปักลงดิน รากก็อาจไม่งอกได้ วันนี้เราก็เอาวิธีการ ข ย า ย พั น ธุ์ ต้นผักโหระพาแบบใช้น้ำมาฝาก ทุกคนทำต ามได้เลย ผักโตเร็วมาก ๆมีขั้นตอนการทำอ ย่ า งไรมาติดตามกันเลย

สิ่งที่จะต้องเตรียม
1. กิ่งโหระพา สะระแหน่ หรือพืชผัก ต้นไม้อื่น ๆ ที่ต้องการปลูก
2. แก้วน้ำพลาสติก

3. เครื่องดื่มชูกำ ลั ง

ขั้นตอนการทำ
เริ่มที่การเอากิ่งโหระพามาตัดใบออกจนหมดเลย จากนั้นใส่น้ำเปล่าลงไปในแก้ว แล้วใส่เค รื่ อ ง ดื่ มชูกำลังตามลงไปนิดหน่อย โดยใส่แค่วันแรกที่ทำ แล้วก็เอากิ่งโหระพาลงไปแช่ได้เลยจากนั้นเราจะต้องคอยเปลี่ยนน้ำที่แช่กิ่งทุกวัน แต่ว่าไม่ต้องใส่เครื่องดื่มชูกำลังแล้ว ใช้แค่น้ำเปล่าก็พอ เราก็แช่และเปลี่ยนน้ำแบบนี้ไปประมาณ 5 วัน จะเห็นรากแตกออกมาเราก็ย้ า ยไปปลูกได้เลย

ประโยชน์ของผักโหระพา
1. ใช้นำไปเป็นน้ำมันหอมระเหยได้
2. ป้องกันความเสี ยหายในร่างกายของเราจากการทำลายของอนุมูลอิสระ
3. ทำให้ร่างกายมีภู มิ ต้ าน ทานเยอะขึ้น
4. ช่วยป้องกันโ ร ค หั ว ใจ vาด เ ลื o ด ได้
5. ช่วยลดคอเลสเตอรอลได้

6. ขับหั ว สิ นและต้านเจริญเติบโตของ เ ชื้ อ สิ วได้
7. แก้ป ว ด ฟั น โดยเอาไปสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยที่ช่วยลดอาการปวดอักเสบ
8. ช่วยให้เจริญอาหารและย่อยอาหารได้ดี
9 .บรรเทาอาการป ว ดหั ว แก้ห วั ดได้

สำหรับสูตรนี้เป็นการช่วยเร่งรากได้แบบง่าย ๆ ทำง่ายต้นทุนประหยัด แต่ว่าสำหรับคนที่อย ากจะได้สูตรแบบเร่งรากเยอะมาก ๆ และไม่อ ย า กทำเองการซื้อใช้เลยก็อาจสะดวกกว่า ก็แล้วแต่ว่าใครจะสะดวกแบบไหน “อาชีพคนทำเกษตรกร ไม่เพียงแต่สร้างรายได้ แต่เป็นอาชีพที่สร้างคน สร้างคุณค่า สร้างความสุขได้อีกด้วย

เรียบเรียงโดย เพจธรรมะเกษตรก้าวหน้า