Monday, 24 June 2024

ปลูก “ว่าน ม ง ค ล “ตามวันเกิด ทำให้ถูก เสริมดวง มีโชคลาภ ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ทันตาเห็น

ว่านเป็นพืชที่เกิดขึ้นโดยการวิวัฒนาการตามธรรมชาติเช่นเดียวกับบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ฉะนั้นจึงไม่สามารถสืบสาวราวเรื่องได้ว่า ว่านชนิดใดเกิดตั้งแต่เมื่อใด เท่าที่ปรากฏในตำราสมุดข่อย ซึ่งได้เป็นมรดกตกทอดกันต่อ ๆ มา ตั้งหลายชั่วอายุคนแล้วนั้น ปรากฏ ในหนังสือตำราของอาจารย์เลื่อน กัณหะกาญจนะ กล่าวว่า

1. เกิดวันจันทร์ควรปลูกว่านสี่ทิศ
ว่านสี่ทิศเป็นพันธุ์ไม้ในวงศ์พลับพลึง มีลำต้นเป็นหัวอยู่ใต้ดินมีลักษณะคล้ายกับหอมหัวใหญ่ ส่วนที่โผล่ขึ้นมาเหนือดินเป็นส่วนของก้านใบ และตัวใบเท่านั้น ลักษณะของใบเป็นสีเขียว รูปหอกยาวเรียว ปลายมน ขอบใบเรียบ ใบกว้างประมาณ 3-5 ซม. และยาวประมาณ 25–30 ซม. ก้านดอกจะแทงสูงขึ้นจากกอ มีความประมาณ 25-30 ซม. ดอกออกตรงปลายก้านดอก มีสีชมพูตรงปลายดอก ดอกแยกออกเป็น 6 กลีบ เมื่อบานเต็มที่จะกว้างประมาณ 6-8 ซม. และจะทยอยกันบานทีละ 4 ดอก จึงนิยมเรียกกันว่า “ว่านสี่ทิศ”

คนเกิดวันจันทร์ ให้ปลูกว่านสี่ทิศเอาไว้ในทางเข้าหน้าบ้านเลยและปลูกในช่วงวันพฤหัสบดีขึ้น 9 – 15 ค่ำ
และจะต้องท่องค า ถ าเห็นหน้าวาจาเอ็นดู นะ โม พุทธายะ 3 จบ เป็นการสวดให้เสริมบารมีเพิ่มความเป็น ม ง ค ล แก่ชีวิต ซึ่งต้นนี้จะหนุนให้ด ว ง ช ะ ต าดีขึ้น ใช้ชีวิตด้วยความราบรื่น ผ่ านไปได้ด้วยดีทุกเรื่องและแต่เรื่องที่ดีมีความสุขเข้ามา

2. เกิดวันอังคารควรปลูกว่านเ ศ ร ษ ฐีเรือนนอ ก
โดยให้ปลูกว่านเ ศ ร ษ ฐีเรือนนอ กเอาไว้บริเวณหน้าบ้าน และให้ปลูกในวันอังคารหรือวันพฤหัสบดีต้นขึ้น 4 – 15 ค่ำ
พร้อมให้ท่องคาถานะโมพุท ธ า ยะ 3 ครั้ง แล้วก็จะช่วยเสริมโชคลาภ ม ง ค ล และยังช่วยเรียกเ งิ นทองให้เข้ามา หนุนให้มีฐานะร่ำร ว ยยิ่งขึ้น มีเ งิ นทองใช้ตลอ ดไม่มีข า ด พร้อมทั้งหนุนให้คนในบ้าน มีความสุขพบเจอสิ่งที่ดีเช่นกัน

3. เกิดวันพุธควรปลูกต้นเสน่ห์จันทร์ขาว
ว่านเสน่ห์จันทร์ขาว (King of Hearts) จัดเป็นไม้ประดับ ม ง ค ล ที่มีความโดดเด่นที่ความสวยงามของใบ ส่วนความเป็น ม ง ค ล นั้นจัดให้เป็นว่าน ม ง ค ล ประเภทว่านเมตตามหานิยม และว่านเสริมโชคเสริมลาภ ตามความเชื่อที่ว่าจะทำให้ผู้คนรักใคร่

โดยจะปลูกต้นเสน่ห์จันทร์ขาวเอาไว้ในส่วนไหนของบ้านก็ได้ต ามสะดวกเลย แต่ว่าให้ปลูกในวันพฤหัสบดีขึ้น 3 – 15 ค่ำพร้อมจะต้องท่องคาถา นะเมตต า มะโม พุทธายะ 3 ครั้ง แล้วก็จะช่วยให้เสริมมีเมตตามหานิยมและเสริมความเป็นสิริ ม ง ค ล ให้กับตนเองรวมถึงคนในบ้านด้วยเหมือนกัน

4. เกิดวันพฤหัสบดีควรปลูกว่าน ธ ร ณี ส า ร
ว่านนี้ปลูกได้รอบบ้านเลยโดยให้ปลูกในวันพระขึ้น 3 – 15 ค่ำ
พร้อมกับท่องคาถานี้ พุทธัง ธัมมัง สังฆัง นำโชค 3 ครั้ง แล้วจะมีโชคดี โชคลาภต่าง ๆ เข้ามาและยังเสริมบารมีให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ทำให้ชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้น งานดี เ งิ นดี ชีวิตมีความสุข ว่านธรณีสารเป็นว่านที่นับถือกันมาช้านาน โดยการนำไปเข้าพิธีประพรมน้ำมนต์ เพราะเชื่อกันว่าเป็น ม ง ค ล ปลูกไว้ในบริเวณบ้านแล้วจะดี และควรปลูกว่านธรณีสารในวันพฤหัสบดี ข้างขึ้น

5. เกิดวันศุกร์ควรปลูกต้นว่านสี่ทิศเช่นเดียวกับคนเกิดวันจันทร์

6. เกิดวันเ ส า ร์ควรปลูกว่านเ ศ ร ษ ฐีเรือนใน
ว่านเศรษฐีเรือนใน จัดเป็นทั้งว่านเมตามหานิยม ว่านป้องกันภัย ว่านเสริมสิริ ม ง ค ล และว่านเสริมโชค เสริมลาภ นิยมปลูกเพื่อความเป็น ม ง ค ล และปลูกเพื่อเป็นไม้ประดับ ทั้งปลูกในกระถางตั้งในอาคาร หรือ ปลูกลงแปลงจัดสวน

7. เกิดวันอาทิตย์ ควรปลูกว่าน มหาลาภ
โดยให้ปลูกต้นว่าน มหาลาภไว้ตรงหน้าบ้าน โดยให้ปลูกในวันพระขึ้น 6 – 15 ค่ำพร้อมกับการท่องคาถามหาลาโภคะ วันตุเม 3 ครั้ง จะช่วยหนุนให้ชีวิตพบเจอแต่สิ่งดี ๆ มีโชค ลาภ เ งิ นทอง สิ่งดี ๆ สิ่ง ม ง ค ล ต่าง ๆ เข้ามาในชีวิต มีเ งิ นทองไหลเข้ามาแบบไม่ข า ดสายเลยและยังช่วยทำให้เก็บเ งิ นอยู่อีกด้วย จะมีเ งิ นใช้จ่ายแบบไม่ข า ดเลย

ที่มา horoscopedaily99
เรียบเรียง เกษตรก้าวหน้า