Friday, 14 June 2024

ปลูกแตงกวา ในกระถาง ดูแลง่าย ผลิตดีกว่าปลูกธรรมดา หลายเท่า

ปลูกแตงกวาในกระถาง ไว้กินเองได้ง่ายๆ ฉบับครัวเรือน ไม่ว่าจะมีพื้นที่น้อยนิดหรือกว้างขวางขนาดไหน ก็ลงมือปลูกแตงกวาในกระถางด้วยวิธีปลูกแตงกวาง่ายๆ เหล่านี้

แตงกวา เป็นผักสวนครัวที่หลายคนชอบกินและนำไปตกแต่งจานเป็นประจำ วันนี้จะชวนทุกคนไปปลูกแตงกวาในกระถาง ด้วยวิธีปลูกแตงกวากินเองแบบง่ายๆ มาฝาก ฉะนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่บ้าน คอนโด หรืออพาร์ตเมนต์ห้องเล็กๆ ก็สามารถนำวิธีปลูกแตงกวาไปปลูกกินเองได้ง่าย ๆ ด้วยอุปกรณ์และวิธีปลูกแตงกวาที่นำมาฝากต่อไปนี้ค่ะ

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1เ ม ล็ ดแตงกวา
2ดินร่วนปนทรายที่ผ่านการตากแดดมาแล้ว
3ปุ๋ยหมัก
4กระถางสำหรับปลูกกล้าและกระถางขนาดใหญ่เพื่อลงต้นแตงกวา
5ตะเกียบหรือไม้ไผ่ สำหรับทำหลักให้เถาเลื้อยพัน
6กรรไกรสำหรับถอนต้นกล้า
7ซุ้มไม้ระแนงหรือรั้ว สำหรับคนที่เน้นปลูกในสวน

ขั้นตอนการปลูกแตงกวา

1 เตรียมเ ม ล็ ดแตงกวา เ นื่ อ งจากสถานที่ปลูกของแต่ละบ้านอาจจะมีสภาพอากาศที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นเ ม ล็ ดพั น ธุ์แตงกวาควรเป็นเมล็ดที่มีลักษณะแข็งแรงและสมบูรณ์จึงจะได้ผลดี
2 เตรียมดินให้พร้อม ดินที่จะนำมาปลูกแตงกวานั้นจะต้องเป็นดินร่วนปนทรายสามารถระบายน้ำได้ดี และจะต้องได้รับสารอาหารจากแสงแดดอย่ างเพียงพอ จากนั้นผสมดินกับปุ๋ยหมักในอัตราส่วน 50:50 แนะนำให้ผสมเศษใบไม้ในสวนลงไปด้วย เพื่อปรับสภาพดินให้เหมือนการปลูกลงพื้นดิน
3 เพาะกล้าในกระถาง นำกระถางขนาดเล็กมาเพาะกล้าก่อน โดยใส่กรวดหรือเศษหินมารองพื้นกระถาง เพื่อให้น้ำระบายออกได้ดีและป้องกันความชื้นที่อาจทำให้เกิดโ s ครา ต่อมาก็จัดการเทดินที่ผสมปุ๋ยหมักเอาลงไปในกระถาง
4 ขุดดินลงกล้า ขุดหลุมดินตรงกลางกระถางให้ลึกประมาณ 1.2 เซนติเมตร แล้วนำเ ม ล็ ดแตงกวาที่เราเตรียมไว้ใส่ลงในหลุมประมาณ 4-5 เ ม ล็ ด วางเรียงให้กระจาย ไม่ควรโรยให้เ ม ล็ ดซ้อนทับกัน รดน้ำให้ชุ่มแต่อย่ าแฉะ ที่สำคัญต้องสังเกตด้วยว่าน้ำนั้นระบายออกมาได้ดีหรือไม่ด้วย

5 นำกระถางไปตั้งในที่ที่มีแดด แตงกวาปลูกได้ดีในที่อากาศอบอุ่นไม่ร้อนและไม่เย็นชื้นจนเกินไป ดังนั้นหากใครปลูกในอาคารควรตั้งกระถางเอาไว้ในที่ที่แดดส่องถึง แต่ถ้าปลูกไว้ในสวนให้วางไว้ในที่โล่งและมีแดดส่องถึงก็พอ
6 ถอนกล้าย้ ายกระถางใหญ่ เมื่อต้นกล้าเริ่มงอกย าวขึ้นมาประมาณ 5-7 เซนติเมตร ให้ถอนต้นกล้าที่สภาพไม่สู้ดีหรืออ่อนแอที่สุดทิ้งไป ให้เหลือเฉพาะต้นกล้าที่แข็งแรงและสภาพดีเอาไว้ 2 ต้นเท่านั้นพอ แต่ต้องถอนอย่ างระมัดระวังอย่ าให้ไปกระทบต้นที่แข็งแรงเด็ดขาด จากนั้นนำต้นแตงกวาที่ได้ไปปลูกในกระถางที่มีขนาดใหญ่

7 ปักหลักไว้ให้เถาเลื้อย หากใครที่ต้องการให้ต้นมีขนาดเล็กเป็นทรงพุ่มสำหรับปลูกในอาคารหรือพื้นที่แคบ ให้หาแท่งตะเกียบมาปักลงในดินเพื่อเป็นหลักให้ต้นเลื้อยพั น แต่ถ้าต้องการให้ต้นเถาเลื้อยขึ้นเป็นซุ้มก็ควรจะหาไม้ไผ่อย่ างยาวมาปักลงในกระถาง แล้ววางไว้ใกล้ๆ กับซุ้มไม้ระแนงหรือรั้วที่เราเตรียมไว้ก็พอ ซึ่งวิธีปล่อยเถาเลื้อยนี้จะดีกว่าทรงพุ่มเพราะผลแตงกวาจะตั้งตรงสวยงาม ไม่มีโ s ค และป้องกันแ ม ล งได้ดีกว่าอีกด้วย

วิธีการดูแล
แตงกวาเป็นพืชที่ชอบน้ำมากและต้องการน้ำถึง 3 ลิตรต่อวัน เวลารดน้ำให้รดอย่างระมัดระวังอย่าให้โดนเถาหรือลำต้นมิเช่นนั้นจะต้นเน่าเอาได้ ทางที่ดีควรจะรดน้ำที่ดินโคนต้นให้ชุ่มและมั่นใจว่ารากนั้นโดนน้ำ ห มั่ นตรวจเช็กการระบายน้ำให้ดีอย่ าให้มีน้ำขัง วางกระถางให้โดนแสงแดดอย่างน้อยวันละ 6 ชั่วโมง ห มั่ นใส่ปุ๋ย และพรวนดินในช่วงระยะแรกๆ เพื่อกำจัดวั ช พื ชเท่านั้นพอ

ระยะเก็บเกี่ยวแตงกวาหลังจากที่นำเ ม ล็ ดลงดินไปแล้วนั้นประมาณ 60 วันขึ้นไป สังเกตให้ผลแตงกวามีความย าวอยู่ที่ 7 เซนติเมตรขึ้นไป ก็เก็บมาประกอบอาหารหรือฝานไปประทินผิวเพื่อความงามได้เลยค่ะ หากใครไม่ค่อยมั่นใจกับการเดินเลือกซื้อแตงกวาในซูเปอร์มาร์เกตหรือแผงผักทั่วไปว่าจะมีสารตกค้างหรือไม่ แนะนำให้ลงมือปลูกแตงกวาเอาไว้กินเองตามวิธีการที่เรานำมาฝากกันเลยดีกว่าค่ะ เพราะปลูกเองกับมือยังไงก็ปลอดภัยไร้สารมากกว่าอยู่แล้ว