Friday, 14 June 2024

ปลูกเตยหอมตัดใบขาย บนเนื้อที่ 1 ไร่ ส่งร้านขายดอกไม้กำไหว้พระ สร้างรายได้งาม

ปลูกใบเตยขาย ปลูกครั้งเดียวเก็บขายได้หลายปี ใบเตยมีสารพัดประโยชน์ ที่อยู่ใครๆก็รู้จัก พืชใบหอมธรรมดาๆ สามารถสร้างรายได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี ปลูกครั้งเดียวเก็บผลผลิตได้นาน นั่นหมายความว่าต้นทุนลดลงเรื่อยๆต่อยอดขาย ความต้องการมีทุกวัน เมื่อเทียบรายได้ไร่ต่อไร่แล้วผลผลิตจะได้สูงกว่าพืชเศรษฐกิจหลายๆชนิด อย่างข้าวเสียอีก เป็นอีกทางเลือกอาชีพเกษตรทำเงิน ที่น่าสนใจมากๆ
ตลาดใบเตย และประโยชน์ ที่ทำให้มีความต้องการสูงทุกวัน

หมู่บ้านใหม่ปลายคลอง หมู่ที่ 7 ต.คลองข่อย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ซึ่งส่วนใหญ่ปลูกเตยหอมตัดใบขาย กำลังได้ผลผลิตเป็นอย่างดีหลังจากสภาพอากาศที่มีฝนตกชุกในช่วงที่ผ่านมา จนสร้างรายได้เป็นอย่างงาม จึงรุดตรวจสอบข้อเท็จจริง พบนางไฉน ทับสน เกษตรกรผู้ปลูกเตยหอมตัดใบ กำลังก้มๆ เงยๆ ตัดใบเตยหอม สีเขียวเข้ม ใบใหญ่ จำนวนมาก เพื่อเตรียมส่งขายให้กับลูกค้า

นางไฉน เล่าว่า ตนเองเป็นชาวนาและปลูกพืชผสมผสานหลายชนิด หนึ่งในนั้นคือปลูกเตยหอมตัดใบขาย บนเนื้อที่ 1 ไร่ แบ่งเป็น 4 แปลง ตัดใบขายสัปดาห์ละ 1 งาน ส่งขายให้กับร้านขายดอกไม้กำไหว้พระใน จ.ราชบุรี และใกล้เคียง ซึ่งในช่วงหน้าแล้งที่ผ่านมา ทางสวนต้องประสบปัญหาขาดน้ำทำให้ต้นเตยออกใบไม่สวย แคระแกรน แต่หลังจากเข้าสู่ช่วงฤดูฝน โดยปีนี้ในพื้นที่มีฝนตกชุก ส่งผลทำให้ต้นเตยกลับมาเจริญงอกงามขึ้นอีกครั้ง จนสามารถตัดใบเตยส่งขายได้ตามยอดสั่งซื้อของลูกค้า และรับยอดสั่งซื้อจากลูกค้ารายใหม่เพิ่มได้

การปลูกเตยหอม เริ่มจากการปรับพื้นที่ให้เรียบเสมอกัน แล้วบำรุงดินด้วยปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก ต่อด้วยการสร้างโรงเรือนที่ใช้เพียงเสาปูน และทำหลังคาสแลนสีดำพรางแสงที่ 60 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นขุดหลุมปลูกต้นเตยหอมให้ห่างกันต้นละประมาณ 50 เซนติเมตร เพื่อสะดวกในการเดินเก็บใบเตย และดูแลทำความสะอาด

สำหรับวิธีการดูแลก็ไม่ยุ่งยาก เพียงหมั่นกำจัดวัชพืชที่มีอยู่ในแปลงออก เพื่อให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้ดี ลดการเกิดโรคระบาด และแมลงศัตรูพืช นอกจากนั้นยังช่วยให้ต้นเตยหอมเติบโตดี ที่สำคัญควรรดน้ำให้ดินมีความชื้นอยู่เสมอ และควรบำรุงต้นด้วยการใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ซึ่งจะช่วยทำให้ใบเขียวเข้ม ใบใหญ่ตามความต้องการของท้องตลาด

วิธีการปลูกต้นใบเตย
ต้องคัดเลือกพันธุ์ที่ดีจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต การปลูกเริ่มจากการไถพรวนพื้นที่ที่จะทำการปลูก แล้วขุดหลุม ขนาด 5×5 ซม. ลึก 6-7 ซม. ระยะห่างของแต่ละหลุม ประมาณ 8-10 ซม.เมื่อได้ขนาดของหลุมตามที่ต้องการแล้ว ใส่ปุ๋ยสูตร 15 – 15 – 15 แล้วตามด้วยมูลหมูขนาดหลุมละ 1 ถ้วย เพื่อเป็นการรองก้นหลุมนำต้นเตยที่เตรียมไว้ลงหลุมปลูกและกลบดินทับ

วิธีการบำรุงต้นเตย
พรวนดินทุกๆ 3-4 เดือน พร้อมใส่ปุ๋ยอินทรีย์ หรือสารชีวภาพต่างๆ การให้น้ำจะต้องรดนำเป็นประจำทุกวันให้ดินเกิดความชุ่มตลอดเนื่องจากต้นเตยเป็นพืชที่ต้องการความชื้นมาก

วิธีการเก็บใบเตยเพื่อจำหน่าย
เลือกใบเตยที่สวย โดยใช้มือริใบของต้นเตยออกทีละใบเมื่อได้แล้วนำไปล้างน้ำให้สะอาด หรือจะตัดทั้งต้นเลยก็ได้ ราคาในท้องตลาด อาจจะเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล หรือความต้องการในเทศกาล หรือตามพื้นที่นั้นๆด้วย ซึ่งราคาโดยประมาณ 10 บาทต่อกิโลกรัมขึ้นไป นับว่าน่าสนใจทีเดียว เพราะดูแลง่ายกว่าพืชอีกหลายชนิด


การปลูกใบเตยขาย เป็นอาชีพที่น่าสนใจ ซึ่งใบเตยเป็นสิ่งจำเป็นต้องมี ต้องใช้สำหรับในงานพิธีต่างๆ หรือเป็นไม้ประดับที่จำเป็น อีกทั้งยังเป็นส่วนประกอบสำคัญของอาหารที่ต้องมี นั่นหมายความว่าไม่ใช่แค่มีก็ดี แต่ว่าใบเตยต้องมี