Wednesday, 17 April 2024

ปลูกอ้อยคั้นน้ำ สร้างรายได้ วันละ 5,000 บาท

“อ้อยคั้นน้ำ” เป็นพืชที่กำลังได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นอย่างมาก เนื่องจากอุตสาหกรรมน้ำอ้อยพร้อมดื่มมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้ปัจจุบันมีเกษตรกรหันมาปลูกอ้อยเพื่อคั้นน้ำพร้อมดื่มและน้ำอ้อยพาสเจอไรซ์เพื่อจําหน่ายไปทั่วทุกภาคของประเทศแต่ปัจจัยสำคัญของการปลูกอ้อยคั้นน้ำคือ ต้องมีการจัดการด้านพันธุ์ที่ดี มีการดูแลรักษาและการเก็บ ตลอดจนการขนส่งเพื่อให้ได้อ้อยคั้นน้ำที่มีคุณภาพ

ที่มาของไร่คุณบอยกล่าวว่า เดิมทีตอนแรกปลูกเฉพาะอ้อยโรงงาน ซึ่งราคาไม่ดีเท่าที่ควร รายรับไม่พอรายจ่าย จึงสรรหาอ้อยคั้นน้ำมาปลูกแทน เพื่อให้มีรายได้มากขึ้นเพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ซึ่งวิธีการปลูก การดูแลจะเหมือนกับอ้อยโรงงานทุกอย่างแต่ไม่เน้นสารเคมี เพราะปลูกให้คนดื่มน้ำสดๆ ปัจจุบันมี 70 ไร่

ปัจจุบันมีการจัดการและดูแลอ้อยอย่างไรบ้างคุณบอยกล่าวว่า ปัจจุบันแต่ละแปลงจะไม่ปลูกพร้อมกัน จะเป็นการปลูกไร่รุ่น โดยเว้นห่างกัน 1-3 เดือน เพื่อที่จะให้เก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นช่วงฤดูอายุ จะทำให้ไม่ให้แก่เกินไปหรืออ่อนเกินไป โดยแบ่งเป็นแปลงๆไปดูแลโดยการให้น้ำและให้ปุ๋ยที่หมักขึ้นเอง โดยให้ปลอดสารเคมีมากที่สุด เพื่อผู้บริโภคค่ะ

รูปแบบการขาย/ช่องทางการขายคุณบอยกล่าวว่า เนื่องจากมีฐานลูกค้าเดิมอยู่แล้ว ก็จะบอกกันปากต่อปากไปเรื่อยๆ และอีกช่องทางคือการขายทางออนไลน์ทางเพจเฟสบุ๊ค ลูกค้าบางคนก็ซื้อไปคั้นน้ำ บางกลุ่มเอาไปเป็นพันธุ์สำหรับปลูกหากไม่สะดวกมารับที่ไร่ก็มีบริการส่ง และทางไร่ก็มีการคั้นน้ำอ้อยขายเองไปขายที่ตลาดนัดเป็นการเสิรมรายได้อีกช่องทางค่ะ

รายได้ของฟาร์มคุณบอยกล่าวว่า ปัจจุบันสามารถผลิตอ้อยได้ประมาณ 1 ตันต่อวัน ราคารับที่หน้าสวน 4,000 บาท แต่ถ้ารวมบริการส่งก็จะอีกราคา รายได้ขั้นต่ำ 5,000 บาทต่อวัน เมื่ออ้อยถึงอายุเก็บเกี่ยวผลผลิต ก็สามารถขายได้ตลอดทั้งปีทุกฤดูกาล อยากแนะนำคนที่อยากมาปลูก อ้อยเป็นสินค้าที่ไม่มีทางล้นตลาด เพราะเป็นสินค้าที่กินแล้วหมดไป ความต้องการของตลาดมีเรื่อยๆ สามารถขายได้แน่นอนค่ะ

ช่องทางการติดต่อเพจเฟสบุ๊ค “ไร่อ้อยคั้นน้ำสุพรรณบุรี 50 จังหวัดขอนแก่น – ไร่พ่อสวาท”
LINE :0908867600 โทร. 0854692257 คุณบอย