Monday, 24 June 2024

ปลูกมะพร้าวน้ำหอม ให้ได้ผลผลิตดี มีคุณภาพสำหรับมือใหม่

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว ก่อนอื่นแอดมินและทีมงานเพจธรรมะเกษตรก้าวหน้า ก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลงานของเรามาตลอด เราจะคอยสรรหานำเสนอเรื่องราวดีๆ และมีประโยชน์แก่แฟนเพจทุกท่าน ให้ท่านได้อ่านเรื่องราวดีตลอดเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ และมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่าน

การปลูกมะพร้าวน้ำหอมใสปุ๋ยหมักรองก้นหลุม

ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างต้นมะพร้าวไม่น้อยกว่า 6 เมตร แนะนำให้ทำการตากหลุมปลูกประมาณ 1 สัปดาห์ หลังจากนั้นให้ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกรองก้นหลุม แต่มีข้อควรระวังในการใช้ปุ๋ยคอกรองก้นหลุม ซึ่งปุ๋ยคอกจากมูลสั n ว์จะต้องแห้งสนิท เมื่อใส่รองก้นหลุมแล้วจะต้องมั่นใจว่าจะไม่เกิดความร้อน จนเป็นสาเหตุทำให้ต้นมะพร้าวไม่โต เหลืองและต า ยในที่สุด

ให้คลุกเคล้าปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกกับดินรองก้นหลุม และนำดินส่วนหนึ่งบนปากหลุมที่ขุดไว้ใส่ลงไปคลุกเคล้ากับปุ๋ยหมักด้วยเมื่อเตรียมดินในหลุมปลูกเสร็จแล้ว ให้วางลูกพั น ธุ์มะพร้าวเอียงทำมุมกับพื้นดินประมาณ 45 องศา ให้ปลายยอดพั น ธุ์มะพร้าวไปทางเหนือหรือใต้

หรือที่เรียกว่าวางในแนวขวางตะวัน ข้อดีในการวางพั น ธุ์มะพร้าวเอียง 45 องศา ในแนวทิศขวางตะวันได้ จะส่งผลให้มะพร้าวต้นไม่ค่อยสูงและออกลูกดก แต่บางสวนมีพื้นที่ที่จำกัด ไม่สามารถวางพั น ธุ์มะพร้าวอย่ างที่แนะนำได้ ก็ให้วางพันธุ์มะพร้าวตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้เช่นกัน

การปลูกมะพร้าวน้ำหอม แบบวางตั้งตรงเช่น มะพร้าวน้ำหอม (อ.บางคล้า) ที่สวนผมเองก็ไม่สามารถวางพั น ธุ์มะพร้าวให้เอียง 45 องศา และปลายยอดมะพร้าวในแนวเหนือใต้ได้อย่ างภาพข้างบน เ นื่ องจากต้องปลูกมะพร้าวข้างร่องสวน ท้องร่องก็ขุดเป็นแบบสวนโบราณ ค่อยข้างลึกเพื่อให้มีน้ำไว้ใช้ทั้งปี ซึ่งทางสวนเคยวางพั น ธุ์มะพร้าวเอียง 45 องศา เมื่อมะพร้าวโตขึ้นจะไหลลงไปในท้องร่องสร้างความเสียหาย เลยจำเป็นต้องวางลำต้นพั น ธุ์มะพร้าวตั้งตรง

เคล็ดลับในการปลูกมะพร้าวอีกอย่ างหนึ่ง อย่ าเอาดินกลบลูกพั น ธุ์มะพร้าวในหลุมปลูกจนมิด ให้เหลือเปลือกผิวของลูกพั น ธุ์มะพร้าวประมาณ 1 ใน 3 โผล่ไว้ เพื่อให้ได้รับแสงแดด จะช่วยให้มะพร้าวโตเร็ว ระยะการเก็บเกี่ยวผลผลิตหลังการปลูกประมาณ 3 ถึง 5 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของพั น ธุ์มะพร้าว ความสมบูรณ์ของดินและน้ำ การดูแลรักษา การให้น้ำให้ปุ๋ย ยิ่งมะพร้าวได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่ างดี บางที่ก็ต ก ลูกได้ภายใน 3 ปีครึ่ง แต่บางที่อาจใช้เวลาถึง 5 ปี

การปลูกมะพร้าวน้ำหอมข้างร่องสวนการปลูกมะพร้าวน้ำหอมที่สวนของผมทำการคัดและเพาะพั น ธุ์มะพร้าวเอง จะปลูกมะพร้าวช่วงกลางหน้าฝน เพราะจะได้ไม่ต้องดูแลรดน้ำมาก พอเข้าหน้าหนาวอาจรดน้ำบ้างแต่ไม่บ่อย ยิ่งมะพร้าวโตแล้วรากของมะพร้าวจะลงไปหาน้ำกินเองได้ นั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมทางสวนจึงปลูกมะพร้าวริมร่องสวน เพื่อลดขั้นตอนการดูแลเรื่องน้ำ ปุ๋ยที่ใช้เป็นสูตรเสมอและปุ๋ยคอกuี้ไก่แกลบ ซึ่งใส่ให้พืชอื่นบนหลังร่องอยู่แล้ว จึงทำให้มะพร้าวได้รับปุ๋ยไปด้วย

หลายๆ คนคงเคยได้ยินว่าบางที่เขาก็มีเทคนิคในการคัดเลือกพั น ธุ์มะพร้าวน้ำหอม เช่น คัดเลือกลูกพั น ธุ์จากต้นแม่พั น ธุ์มะพร้าวน้ำหอมที่มีลักษณะดังนี้

1.ดูรากที่โคนต้นแม่พั น ธุ์ ถ้าใช้มีดฟันที่รากจะพบรากสีชมพูออกแดงเรื่อง
2.ดูสะโพกต้นแม่พั น ธุ์มะพร้าวน้ำหอมจะไม่ค่อยมีสะโพก ลำต้นตรง ยิ่งมีข้อถี่จะยิ่งดก
3.ดูเส้นใยกาบตรงบริเวณโคนทางมะพร้าวจะมีสีชมพูเรื่อติดอยู่

คัดเลือกลูกพั น ธุ์มะพร้าวน้ำหอมที่มีลักษณะดังนี้

1.ก้นลูกพั น ธุ์มะพร้าวจะป้านและมน ไม่แหลม
2.ถ้าแกะหัวจุกที่ลูกพันธุ์มะพร้าวออกจะพบสีชมพูเรื่อติดที่หัวลูกมะพร้าว
3.เมื่อลูกมะพร้าวแห้งแล้ว จะออกเป็นสีแดงแกมน้ำตาลชัดเจน
4.การคัดเลือกพั น ธุ์มะพร้าวจากปลายรากที่มีสีชมพูอ่อน
5.หรือรากที่แทงออกจากลูกมะพร้าว จะออกเป็นสีชมพูอย่ างภาพข้างบน

แต่เทคนิคในการคัดเลือกพั น ธุ์และเพาะพั น ธุ์มะพร้าวน้ำหอมที่สวนตามที่ได้บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นนั่นแหละครับ แต่อย่ างไรก็ตามผมว่าเทคนิคการปลูกก็สำคัญนะครับ ถ้าเริ่มต้นดีก็จะทำให้ได้ผลผลิตเร็วและดีมีคุณภาพที่ดี

ขอบคุณแหล่งที่มา http://suankanyapat.blogspot.com
เรียบเรียงโดยเพจธรรมะเกษตรก้าวหน้า