Friday, 14 June 2024

ปลูกผักไร้ดินง่ายๆสร้างรายได้ งบประมาณแค่หลักพั น ที่สำคัญแทบจะไม่ต้องดูแลอะไรมาก

การปลูกผักระบบไฮโดรโปนิกส์
การปลูกผักแบบไร้ดินหรือระบบไฮโดรโปนิกส์ คือระบบการปลูกพืชในน้ำที่มีสารละลายอาหารพืชอยู่ครบถ้วน ทำให้พืชเจริญเติบโตได้อย่ างปกติ พืชไม่มีความเ ค รี ย ดจากการขาดน้ำและธาตุอาหาร ข้อได้เปรียบของการปลูกพืชระบบไฮโดรโปนิกส์ คือ

1.ควบคุมการใช้ธา ตุอาหารของพืชได้ง่ายกว่าการปลูกพืชในดิน
2.ลดค่าแรงงานในการเตรียมพื้นที่ปลูกได้มาก
3.ประหยัดน้ำกว่าการให้น้ำกับพืชที่ปลูกทางดิน ไม่น้อยกว่า 10 เท่า
4.ควบคุมโ ร คในดินได้ง่ายกว่าการปลูกพืชในดินตามปกติ
5.สามารถปลูกพืชได้ในพื้นที่ที่ไม่สามารถปลูกพืชในดินได้ เช่น ดินไม่ดีหรือบนพื้นปูน
6.ได้ผลผลิตค่อนข้างสม่ำเสมอและมีคุณภาพดีกว่าการปลูกในดิน
7.ให้ผลตอบแทนสูงกว่าการปลูกพืชในดิน
8.ประหยัดเ ม ล็ ดพั น ธุ์มากกว่าการปลูกแบบใช้ดิน

การอนุบาลต้นกล้า
1.ตัดฟองน้ำให้มีขนาด 1นิ้ว x 1นิ้วค่ะ กรีดตรงกลางให้เป็นกากบาทสำหรับวางเ ม ล็ ด

2.จากนั้นจับกดน้ำให้ฟองน้ำดูดซับน้ำให้มากที่สุดแล้วนำมาเรียงใส่ถาดเพาะถาดเพาะต้องเติมน้ำให้อยู่ที่ระดับครึ่งนึงของฟองน้ำตลอดระยะเวลาของการเพาะ เพื่อกันฟองน้ำแห้ง ถ้าน้ำไม่เพียงพอรากจะไม่งอก เมล็ดจะไม่เจริญเติบโต

3.จัดการนำเมล็ดวางลงบนฟองน้ำที่ชุ่มน้ำ 1 เมล็ดต่อฟองน้ำ 1 ก้อน อย่ าให้ลึกเกินไปนะค่ะ ประมาณ 2-3 มม.ก็พอที่จะปลูกก็มี 3 ชนิด คือ กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค สลัดคอส

4.วางถาดเพาะบริเวณที่มีแดดรำไร ร ะวั งต้นกล้ายืดด้วย หากต้นกล้ายืดผักของเราจะไม่สวย สาเหตุของการยืดของต้นกล้าเกิดจากได้รับแสงแดดไม่เพียงพอ วางถาดในที่ร่ม 2 วันแอบแง้มๆฟองน้ำดูพอรากเริ่มงอก วันที่ 3 เอาออกมาวางยังบริเวณที่มีแดดรำไรแดดอ่อนๆ วางทิ้งไว้แบบนี้ไปเรื่อยๆ คอยเช็คระดับน้ำในถาดด้วยอย่ าให้น้ำแห้งประมาณ 4-5 วันใบจริงเล็ก 2 ใบจะโผล่มาให้เห็น

เริ่มแตกใบออกมาแล้ว
5.เมื่อมีใบจริง 2 ใบแล้วเราจะต้องมาเตรียม เอาลงกระถางใหญ่หรือถังโฟมกันเตรียมอุปกรณ์จะเป็นถังโฟมหรือกระถางต้นไม้พลาสติกก็ได้ เนื่องจากกระถางและถังโฟมของเป็นของเก่าค่ะมีรอยรั่วต้องปูถุงดำทับ จากนั้นเจาะแผ่นโฟมความหนาครึ่งนิ้ว เจาะรูให้พอดีกับขนาดของกระถางที่เราจะเสียบลงไปค่ะให้ห่างกันมากๆ หน่อยเพราะเมื่อผักโตแล้วพุ่มจะใหญ่มาก ประมาณ 10 ซม. จากนั้นตัดแผ่นโฟมวางให้พอดีกับขอบปากกระถาง ภาชนะที่ใช้ปลูกควรลึกประมาณ 5 นิ้ว

6.จากนั้นผ ส มสารอาหารสำหรับพืช มีขายตามร้านขายต้นไม้ทั่วไป ปุ๋ยชนิด A และ B มีข้อกำหนดการใช้ว่า 7 ซีซี ต่อน้ำ 1ลิตร ตวงตามปริมาตรของน้ำกระถาง
7.เตรียมกระถางไซต์ขนาดเล็กที่พอดีกับขนาดโฟมที่เราเจาะไปเมื่อสักครู่นี้ ใช้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 ซม. หาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์ต้นไม้ พวงละ 100 ใบ ราคาประมาณ 150 บาท
8.จากนั้นจับฟองน้ำที่มีต้นกล้ายัดลงไป ระวังรากด้วยนะคะ เพราะต้นกล้าของเรารากจะเริ่มชอนไชทะลุฟองน้ำออกมาฟองน้ำต้องอยู่ต่ำกว่าก้นกระถางนะคะ เพื่อที่จะสามารถดูดซับน้ำมาเลี้ยงต้นผักเราได้ตามภาพ

9.จากนั้นใส่ลงไปยังแผ่นโฟมที่เตรียมไว้เลย ตามภาพเลย
10.นำแผ่นโฟมที่ใส่กระถาม เรียบร้อยแล้วแล้ววางให้พอดีกับปากกระถาง ตั้งไว้ที่แดดส่องถึงทั้งวันยิ่งดี จะได้โตเร็ว
ให้ดูแค่รูปกระถางของคะน้า

ผักสวยงาม

จากนี้ไปก็รอผักโตเต็มที่ มีการคอยเติมน้ำบางหากช่วงไหนแดดแรงน้ำก็ระเหยออกเร็วต้องรักษาระดับน้ำให้ส่วนล่างของฟองน้ำแช่น้ำอยูตลอด จะได้ดูดซับน้ำไปเลี้ยงต้นผักได้เนื่องจากยังมีรากไม่มากพอ จึงต้องใช้ฟองน้ำช่วยก่อนในช่วงแรก เมื่อต้นผักมีรากมากเพียงพอแล้วระดับน้ำจะลดลงสัมพันกับการงอกของรากพอดี ภาพสแดงการเจริญเติบโตทุกๆ 5 วัน 7 วัน และ 10 วันยิ่งรากยาวเยอะก็ยิ่งโตไวเพราะดูซับน้ำและสารอาหารได้มาก

11.จากนั้นทำรางท่อตามรูปด้านล่างเว้นที่ระหว่างกระถางไว้ 6-7 นิ้ว รูสำหรับใส่กระถางใช้ดอกสว่านสำหรับเจาะทำลูกบิดประตู เรียกว่า saw hole มีให้เลือกหลายขนาด


12.จากนั้นก็ย้ายลงท่อ ภาพนี้ถ่ายหลังจากย้ายลงได้ประมาณ 2 อาทิตย์ต้นๆถึงเวลาเก็บเกี่ยว ต้องเผื่อเวลาสักประมาณ 1 อาทิตย์ก่อนเก็บ เราจะเทน้ำและสารอาหารเดิมออกทั้งหมดและเติมน้ำเปล่าลงไปแทน เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์สามารถปลูกผักกินเองได้แบบประหยัดพื้นที่ ที่สำคัญแทบจะไม่ต้องดูแลอะไรมาก