Thursday, 18 July 2024

ปลูกผักคะน้าเกษตรอินทรีย์ โตไว ขายได้ราคาดี 45 วันเก็บขายได้

ผักคะน้าเป็นผักที่สามารถเพาะปลูกได้ตลอดปี (แต่ช่วงเวลาเพาะปลูกที่ดีที่สุดจะในช่วงเดือนตุลาคม – เมษายน) มีระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวสั้น สำหรับบ้านเราสายพันธุ์ที่นิยมปลูกจะมีอยู่ด้วยกัน 3 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ใบกลม พันธุ์ใบแหลม พันธุ์ยอดหรือก้าน เป็นต้น เมื่อหาซื้อมาแล้วควรเก็บใส่ไว้ในกล่องหรือถุงพลาสติก มัดหรือปิดให้แน่นแล้วนำไปแช่ไว้ในช่องเก็บผักของตู้เย็น ซึ่งเป็นวิธีที่จะช่วยรักษาวิตามินในผักให้คงอยู่ได้มากที่สุด

การปลูกผักคะน้าอินทรีย์ ที่ “ฟาร์มผักและศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์และเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ” ที่สวนลุงเครา อยู่ในเขต อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี อยู่ในพื้นที่ปลูก 7 ไร่ โดยยกร่องเป็นขนัดยาว 100 เมตร เมื่อปรับดินบำรุงดินด้วยปุ๋ยขี้ไส้เดือน เอาฟางคลุม รดน้ำให้ชุ่มทิ้งไว้ 1 คืน รุ่งขึ้นเช้าก็นำเมล็ดหว่าน การหว่านเมล็ดคะน้าต้องใช้ความชำนาญโดยจะต้องค่อย ๆ โรยอย่างสม่ำเสมอ

ในพื้นที่ 100 ตารางวา หรือ 400 ตารางเมตร ใช้เมล็ดคะน้าหว่านเพียง 1 กิโลกรัม หลังจากนั้น 15 วัน คะน้าจะงอกแ ต กใบคู่มีต้นพร้อมที่จะเติบโต เกษตรกรต้องถอนหญ้าในแปลงออกพร้อมปรับแต่งความห่างของต้นคะน้าให้ห่างราว 3 นิ้ว เป็นการจัดระเบียบของต้นคะน้าให้ขึ้นเรียงกันสม่ำเสมอ หมั่นคอยให้น้ำไม่ให้แฉะอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง และคอยดูหญ้าที่ขึ้นแซมให้ถอนออก ปล่อยไว้ 45 วัน ได้คะน้านางหรือที่เรียกว่า ยอ ดคะน้า ตั ดขายได้ ถ้าจะให้เป็นคะน้าต้นใหญ่ปล่อยไว้อีก 15 วัน โดยตัดสลับต้นกับคะน้านางเพื่อให้ต้นคะน้าไม่เบี ย ดกัน หลังจากนั้นคะน้าต้นจะโตขึ้นตั ดขายเป็นคะน้าใหญ่

การทำสวนผักจำเป็นต้องศึกษาตลาดอย่างละเอียดเพื่อประกอบฤดูกาล และวันเวลาที่เหมาะสมในหลาย ด้าน รวมทั้งการหมุนเวียนปลูกผักแต่ละชนิดแต่ละอย่างเพื่อให้ดินอุดมสมบูรณ์ เพราะถ้าปลูกเชิงเดี่ยวไปเรื่อย ๆ ดินจะจืดไม่สมบูรณ์

ทุกวันนี้ฟาร์มผักของลุงเครามีการบริหารจัดการแบบครบวงจร ตั้งแต่การสกัดสมุนไพรปราบศั ต รูพืช การบำรุงดิน การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพจากขี้ไส้เดือน และรับเป็นที่ปรึกษาให้กับเกษตรกรที่สนใจในวิถีเกษตรอินทรีย์ ฟาร์มผักลุงเคราจึงเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ จนทำให้ฟาร์มผักปลอดส า รของลุงเคราได้เป็นสินค้า OTOP ระดับ 4 ดาวอีกด้วย

ท่านที่สนใจ เยี่ยมชม “ฟาร์มผักและศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์และเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ” 4/1 หมู่ 4 ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี โทร. 08-1303-3941

ขอบคุณที่มา – เฟสสบุ๊ค เกษตรกรก้าวหน้า