Saturday, 18 May 2024

ปลูกทุเรียนสลับนาข้าว 2 ปีเริ่มมีรายได้ ไม่ต้องดูแลเยอะ

ยอมรับเลยว่า ทุเรียน ถือเป็นราชาแห่งผลไม้ ที่คนส่วนใหญ่ชอบมากเป็นอันดับต้นๆ และไม่ว่าsาคาจะแพงแค่ไหนก็มีแต่คนอยากซื้อกินอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากรสชาติที่หวาน มัน อร่อย ถูกปาก แถมยังเป็นพืชที่สร้างsายได้มหาศาลให้กับคนปลูก บางสาย พั น ธุ์ sาคาสูงเป็นพันเลยก็มี

ในส่วนของประเทศไทย มีบันทึกจากฝั่งฝรั่งเศสระบุว่า คนไทยรู้จักทุเรียนกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ในช่วงแผ่นดินสมเด็จพระนาsายณ์มหาราชแล้ว ซึ่งในสมัยนั้นคนไทยเราเรียกทุเรียนว่า ทูลเรียน (Tourrion) ส่วนหลักฐานการนำทุเรียนเข้ามาสู่ประเทศนั้นยังไม่พบข้อมูลแน่ชัด อีกหนึ่งการทำเกษตรที่น่าสนใจคือการทำแบบผสมผสาน โดยมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดสลับกันใน พื้นที่ เพื่อให้มีผลผลิตที่หลากหลาย วันนี้ขอยกเรื่องราวชาวสวนที่ประเทศอินโดนีเซียที่ปลูกทุเรียนพร้อมกับการทำนาข้าว

ซึ่งวิธีการง่าย ๆ คือ
-ทำให้น้ำไม่ท่วมต้นทุเรียน
-เว้นระยะในการปลูกประมาณ 50 – 80 ซม.
-ระยะเวลาหลังปลูกประมาณ 2 ปี จะเริ่มมีsายได้

สำหรับทุเรียนที่เลือกปลูกคือ สาย พั น ธุ์ มีหมอนทองมูซานคิงบาวอร์ โดยเจ้าของสวนแห่งนี้ ปลูกสองปีและขๅยต้น ซึ่งทำ เ งิ น ได้ต้นละ สูงสุด 600 บาทซึ่งเจ้าของสวนยังบอกอีกว่าปลูกแบบทิ้ง ๆ ขว้าง ๆ กลับรอด ซึ่งsาคาต้นที่สูงประมาณ 1.5 เมตร sาคาอยู่ที่ 140 บาท ถ้าต้นสูง 2.5 เมตร sาคา 600 บาท สำหรับใครที่สนใจทำเกษตรลองนำไแเดียนี้ไปเป็นแนวทางกันได้นะคะ

ตามตำราบอกว่าทุเรียนเป็นผลไม้ที่เหมาะแก่การปลูกไว้ในบ้าน โดยควรปลูกทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากเป็นทิศที่เกี่ยวข้องกับสติปัญญา เนื่องจากคำว่าทุเรียนมีการออกเสียงที่คล้ายคลึงกับคำว่าการเรียน ทำให้การปลูกทุเรียนไว้ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือสื่อถึงการใฝ่เรียนรู้นั่นเอง

สาย พั น ธุ์ ทุเรียนที่นิยมปลูกในประเทศไทยมากที่สุดมีอยู่ 4 สาย พั น ธุ์ ได้แก่ หมอนทอง ก้านยาว ชะนี กระดุม เนื่องจากเป็นสาย พั น ธุ์ ที่ให้ผลผลิตsาคาสูง โดยมีความแต กต่างกันไป ดังนี้

หมอนทอง : ผลผลิตให้sาคาสูงกว่าสาย พั น ธุ์ อื่น ติดผลง่าย น้ำหนักดี เมล็ดลีบทำให้เนื้อละเอียดแห้ง ไม่เละ และมีเนื้อเยอะ สามารถเก็บไว้ได้นานหลังผลสุก ไม่ค่อยเป็นโ รคไส้ซึม แต่ควรระวังโ ร คร ากเน่าและโคนเ น่า ระยะเวลาเก็บเกี่ยวประมาณ 140-150 วัน

ก้านยาว : ให้sาคาสูง ปลูกแล้วติดผลดี น้ำหนักดี แต่ให้ผลช้า เมื่อผลสุกจะเก็บได้ไม่นาน เปลือกหนา เนื้อน้อย เป็นโ รคไส้ซึมง่าย ไม่ทนต่อโร คร ากเ น่ าและโค น เ น่ า ระยะเวลาเก็บเกี่ยวประมาณ 120-135 วัน

ชะนี : เนื้อทุเรียนรสดี แห้ง สีสวย ทนต่อโ รคร ากเ น่าและโคนเ น่า ต้นออกดอกง่ายแต่ติดผลยาก ไม่ทนต่อโรคใบติด เป็นโ รคไส้มซึมง่าย ระยะเวลาเก็บเกี่ยวประมาณ 110-120 วัน

กระดุม : ให้ผลเร็ว เนื่องจากเป็นสาย พั น ธุ์ ที่ออกดอกเร็ว ติดผลง่าย ข ายได้sาคาดีในช่วงต้นฤดู ไม่มีปัญหาไส้ซึม แต่ไม่ทนต่อโ รคร ากเ น่าและโค นเ น่า ระยะเวลาเก็บเกี่ยวประมาณ 90-100 วัน

หมายเหตุ : ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวเป็นการคาดการณ์จากจำนวนวันหลังจากดอกบานจนถึงวันที่ผลทุเรียนแก่พร้อมเก็บเกี่ยว

แหล่งที่มา : Phramahasomchok U-larajitto, home.kapook.com เรียบเรียงโดยเพจธรรมะเกษตรก้าวหน้า