Saturday, 20 July 2024

ปลูกถั่วฝักยาวขาย สูตรนี้!! ปลูกง่าย โตเร็ว เก็บแทบไม่ทัน

ถั่วฝักยาวนั้นปลูกง่ายและนำไปขายก็ดีอีกด้วย เป็นพืชผักที่ตลาดมีความต้องการอยู่เสมอ จะนำตำเป็นส้มตำหรือตำถั่วก็อร่อยไม่แพ้กัน จะผัดก็ได้ หรือจะทานสด ๆ ก็กรอบ เป็นผักที่มีประโยชน์มาก ๆ สามารถปลูกเป็นผักสวนครัว หรือจะปลูกสำหรับการจำหน่ายก็ได้เช่นกัน จะขายในตลาดสดปกติก็ได้ราคาดีมาก ๆ ใครที่สนใจอยากจะปลูกอ่านให้จบแล้วลงมือปลูกถั่วฝักยา วกันได้เลย

การเตรียมดินปลูกถั่วฝัก ยาว
พืชผักชนิดนี้จะชอบ ดินชื้นแต่ไม่แฉะ ดินระบายน้ำได้ดี รากหากินลึกปานกลางและจะแผ่กระจายหากินตามหน้าดินประมาณ 18 – 22 เซนติเมตร และควรผสม ปุ๋ยคอก ด้วย เพื่อให้ดินร่วนและรากถั่วเดินดี จะเป็นพืชที่เหมาะแก่การปลูกกลางแจ้งเพราะว่าชอบแดดพอสมควร

การดูแล
แปลงปลูกนั้นเราจะเต รียมเป็นหลุมแล้ว หยอดเมล็ดถั่วลงไปเลย อาจจะใช้สัก 3 – 4 เมล็ด/หลุม sะยะห่างsะหว่างหลุมจะอยู่ที่ 50 – 75 เซนติเมตร หรือจะเป็น 30 – 100 เซนติเมตรก็ได้ โดยใน 1 ไร่นั้นจะใช้เมล็ดประมาณ 3 – 4 กิโลกรัม พอหยอดปลูกไปแล้วประมาณ 7 วันจะงอกขึ้นมา แล้วเราจะเลือกเฉพาะต้นที่แข็งแรงไว้เพียงหลุมละ 2 ต้น

ต้นไหนอ่อนแอถอนทิ้งได้เลย เพื่อให้งอกได้ดีไม่ควรจะทำหลุมลึกเกินไป เอาลึกแค่เพียง 1.2 – 2.5 เซนติเมตรก็พอ หลังจากหยอดเมล็ดเสร็จ แล้วก็ให้เอาปุ๋ ย ค อ กเก่ามาโรยทับคลุมบาง ๆ และตามด้วยฟ างแฟ้งมาคลุมแ ปลงไว้เพื่อให้ดินมีความชื้นอยู่ตลอด

การทำแบบนี้จะช่วยให้ถั่วฝักย าวงอกเร็วและเจริญเติบโตได้ดี 7 วันต้นงอก รอ 15 – 20 วันก่อนค่อยถอนต้นอ่อนแอออกนะ sอให้ถั่วมีใบจริงขึ้นมาก่อน จากนั้นค่อยทำไม้ปักไว้เป็นค้างด้วย เพราะว่าถั่วจะเลื้อย โดยทำค้างไม้สัก 2 เมตs ปักหลุมละ 1 อันแล้วค่อยเอนหลักเข้าหากันก็ได้

การให้น้ำจะต้องสม่ำเสมออย่ าให้ขาดเลย เพราะว่าถั่วจะชอบความชื้นมาก ยิ่งเป็นช่วงกำลังออกด อกจะต้องให้น้ำพอดีอย่ าขาด ถ้าขาดน้ำดอ กจะร่วง ผลถั่วฝักย าวก็จะไม่แข็งแรงด้วย

ในส่วนของปุ๋ ย นั้นเราก็จะใช้เป็นปุ๋ ย สู ต ร 12 – 24 – 12 หรือ 5 – 10 – 5 โดยให้อัตราประมาณ 50 – 100 กิโลกรัม/ไร่ถ้าใส่ปุ๋ ย ค อ กแล้วก็ลดเหลือ ปุ๋ ย สูตรนี้เพียง 30 – 50 กิโลกรัม/ไร่ก็พอ หรือจะใส่รองก้ น ห ลุมก่อนปลูกครึ่งหนึ่งเลยก็ได้ ส่วนอีกครั้งก็ใส่หลังปลูกไป 20 วัน

การเก็บ เ กี่ ย วถั่วฝักย าว
หลังจาก 15 วันนับจากวันผ สมเกสs ก็จะปลูกไปประมาณ 75 วันจะสามารถเก็บฝักถั่วฝักย าวมาจำหน่ายหรือนำมาประกอบอาหารได้แล้วโดยเลือกเก็บฝักนที่สมบูรณ์ เป็นฝักที่สีไม่จาง เรียบเสมอ เพราะว่าดอ กบานไม่เท่ากันเลยทำให้ได้ฝักมาใน sะยะไม่เท่ากันเsาก็ทยอยเก็บได้เรื่อย ๆ ปกติแล้วจะเก็บทุก 2 – 4 วัน เฉลี่ยก็จะเก็บได้ประมาณ 10 – 20 ครั้ง แต่ถ้าอย ากได้เมล็ดไปทำพันธุ์ปลูกต่อก็ปล่อยให้ฝักแก่ คาต้นแล้วเราจะเก็บเอาเมล็ดมาใส่ภาชนะไว้ในที่เย็นโดยเก็บมาแล้วต้องตากแดดให้แห้งก่อน และขนาดของฝักที่ได้จะย าวที่ 30 – 60 เซนติเมตร

ยิ่งถ้าปลูกแล้วบำรุงดูแลอย่ างดี ถั่วฝักย าวจะน่าทาน น่าซื้อมาก ๆ การปลูกถั่วฝักย าวก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้เหมือนกัน โดยจะต้องทำอ ย่ า งจริงจังด้วย สิ่งที่จะต้องใส่ใจพอ ๆ กับการปลูกคือการดูแล และการหาตลาดที่จะขายด้วย ยกเว้นแต่ว่าจะปลูกไว้เป็นผักสวนครัวเอาไว้ทานในบ้านก็ไม่ต้องหาตลาดให้ย ากเลย เหลือจากทานค่อยแบ่งขายนิดหน่อยเป็นการเสริมรายได้อีกทางนึงเลยก็ว่าได้

เรียบเรียงโดย ธรรมะเกษตรก้าวหน้า