Saturday, 20 July 2024

ปลูกต้นหอมไม่ใช้ดิน แบบง่ายๆ ไว้กินเอง เหมาะสำหรับคนพื้นที่น้อย

ปลูกผักกินเองในพื้นที่จำกัดสามารถทำได้หลายวิธี ถ้ามีความเข้าใจธรรมชาติของพืชแต่ละชนิดดีก็จะสามารถจัดการวิธีการปลูกผักได้ โดยอาศัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของพืชชนิดนั้นๆ เช่นเดียวกับที่ถ้าเข้าใจว่าพืชหัวอย่าง “หัวหอม” หรือ “หอมแดง” นั้นเป็นพืชที่มีการเปลี่ยนรูปของกาบใบไปเป็นหัวสะสมอาหารแบบ

ซึ่งเป็นพืชหัวที่เกิดจากกาบใบ หรือ bulb ที่สามารถนำมากระตุ้นให้เกิดต้นไม้ได้จากอาหารที่สะสมไว้ โดยแทบจะไม่ต้องให้ปุ๋ย ขุดดินปลูก หรือใส่ใจดูแลให้มากมาย ก็สามารถทำให้เกิดต้นใหม่ขึ้นมาให้กินได้ แม้แต่ในพื้นที่แคบจำกัดอย่างคอนโด หรือบ้านที่มีพื้นที่ไม่มากและไม่ต้องใช้ดิน ด้วยวิธีการ “ปลูกต้นหอมบนน้ำ” ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เตรียมวัสดุ-อุปกรณ์
1.1ไม้บรรทัด
1.2หัวหอมแดง
1.3ปากกาเมจิก
1.4ไฟแช็ค หรือ เทียนไข
1.5กล่องพลาสติก(แบบบาง) พร้อมฝาปิด หรือกะละมังใบย่อม และแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดขนาดความกว้างยาวมากพอที่จะปิดปากฝากะละมังได้

2. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมเพาะปลูก
2.1นำหัวหอมแดงใส่ถุงพลาสติกปิดปากถุงให้แน่น แช่ตู่เย็นในช่องแช่ผักนาน 3-4 วัน เพื่อกระตุ้นความงอก หรือจนกว่าจะเริ่มมีต้นอ่อนโผล่ออกมาให้เห็น

2.2นำฝากล่องหรือแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดม าทำเครื่องหมายวัดระยะห่างระหว่างต้นและระหว่างแถว ให้ได้ระยะ 2 x 2 นิ้ว เพื่อทำการเจาะรูวางแนวปลูกหัวหอมแดง จากนั้นเจาะรูฝากล่องหรือแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดด้วยการใช้ไฟแช็คหรือเทียนไขลนให้มีรูกว้างพอที่จะวางหัวหอมลงไปได้ โดยที่รูต้องไม่ใหญ่ไปกว่าขนาดของหัวหอม

3. นำหัวหอมแดงที่เริ่มงอกต้นอ่อนมาหล่อน้ำทิ้งไว้ในกล่องหรือกะละมัง 1 คืน โดยเทน้ำหล่อให้พอท่วมบริเวณตุ่มรากของหอมแดง ระวังอย่าให้ระดับน้ำสูงจนท่วมหัวหอมแดง เพราะอาจทำให้รากเน่าได้

4. เติมน้ำใส่ลงในตัวกล่องหรือกะละมังให้ปริ่มๆ จนเกือบเต็ม จากนั้นปิดฝากล่องหรือวางแผนฟิวเจอร์บอร์ดลงบนกะละมัง แล้ววางหัวหอมแดงลงไปตามรูที่เจาะไว้

5. นำภาชนะปลูกไปตั้งวางไว้ตามมุมบ้านที่มีแสงสว่างส่องถึง โดยไม่จำเป็นต้องมีแดดแรงหรือแสงแดดตลอดวัน นับจากวันนี้ไปอีก 10 -14 วัน จึงตัดต้นหอมมากินได้ ระหว่างนี้ให้หมั่นเติมน้ำให้ได้ระดับปริ่มๆ ขอบกล่องหรือกะละมังเอาไว้ เพื่อป้องกันต้นหอมขาดน้ำ

แหล่งข้อมูลอ้างอิงbangkokbanksme.com
เรียบเรียง เกษตรก้าวหน้า