Wednesday, 17 April 2024

ปลูกต้นชวนชม ไม้ดอกยอดฮิต วิธีปลูกไม่ยุ่งยาก นิยมปลูกสร้างรายได้

ชวนชม เป็นต้นไม้อวบน้ำอีกประเภทหนึ่ง นอกเหนือจากต้นตะบองเพชร เป็นต้นไม้ที่มีต้นกำเนิดจากแอฟริกา ชอบแดด ไม่ชอบน้ำ ดังนั้นวัสดุในการปลูก จะต้องระบายน้ำได้ดี อย่างเช่น ดินที่ผสมใบก้ามปู มะพร้าวสับ เป็นต้น จุดโดดเด่นของชวนชม น่าจะเป็นเรื่องของรูปร่าง ที่สามารถปรับแต่งได้ และดอกที่มีสีสรรสวยงาม

วิธีการปลูกต้นชวนชม

จากประสบการณ์การปลูกชวนชม จะใช้วิธีเพาะจากเมล็ด ซึ่งก็ไม่ได้ยุ่งยาก แค่หาซื้อเมล็ดพันธุ์จากแหล่งจำหน่าย หรืออาจไปหาขอจากบ้านที่มีการปลูกชวนชม ลักษณะของเมล็ดจะเป็แท่งยาวประมาณ 1 เซ็นติเมตร สำหรับวัสดุในการเพาะก็เหมือนกับต้นไม้ทั่วไป คือ กากมะพร้าวสับแบบร่อนให้เหลือแบบละเอียด ผสมกับดินร่วนที่ร่อนให้เหลือเฉพาะเม็ดเล็กๆ เช่นเดียวกันกับกากมะพร้าว ผสมกัน รดน้ำให้ชุ่ม

1.นำวัสดุปลูกใส่กระถาง
2.รดน้ำให้ชุ่ม ครั้งหนึ่งก่อน
3.กรณีปลูกครั้งละเ ม ล็ ดก็ใช้กิ่งไม้ขนาดเล็ก ขุดหลุม ลึกสักครึ่งเซนติเมตร

4.ฝังเ ม ล็ ดชวนชม
5.รดน้ำให้ชุ่มอีกครั้ง อย่างเบาๆ
6.วางกระถางในที่ร่ม

7.รดน้ำวันละครั้ง หรือมากกว่า ขึ้นกับความชุ่มชื้นของดิน ถ้าแห้งอาจต้องรดน้ำเพิ่ม

8.ไม่เกิน 1-2 อาทิตย์ ก็จะเห็นต้นอ่อนชวนชม โผล่จากดิน

9.จากนั้นก็ดูแลน้ำให้ดี จนกระทั่งต้นโตสักประมาณ 2-3 นิ้วก็แยกต้นไปปลูกได้เลย

จากประสบการณ์การเพาะพั น ธุ์ชวนชมด้วยเ ม ล็ ดจะประสบความสำเร็จค่อนข้างมาก เรียกว่าเ ม ล็ ดเติบโตได้เกือบทุกเ ม ล็ ดก็ว่าได้ อาจเป็นเพาะได้เ ม ล็ ดพั น ธุ์ที่ค่อนข้างใหม่ความยากของการปลูกต้นชวนชม น่าจะเป็นเรื่องของการปลูกอย่างไรให้ได้รูปทรงสวยงามมากกว่า การทำอย่างไรให้ต้นชวนชม ออกดอก

วิธีทำให้ชวนชมออกดอก
ตามคำโบราณที่สั่งสอนมา ต้นไม้จะออกดอกให้ผล ก็ต่อเมื่อต้นไม้โตเต็มที่หรือไม่ก็รู้สึกว่าตัวเองใกล้จะเหี่ยวและหมดแรง จึงพยายามออกดอก ออกผลเพื่อเป็นการแพร่พั น ธุ์ สำหรับต้นชวนชม ให้ใช้วิธีอดน้ำสัก 15-20 วัน รอจนกระทั่งเห็นพุ่มโผล่ออกมา จึงค่อยให้น้ำและปุ๋ยเพื่อบำรุง ข้อควรระวัง น้ำย างสีขาวของต้นชวนชม อาจทำให้ระ ค า ยเคืองต่อผิวหนัง หรืออาจขึ้นผื่นแดงได้ด้วย

แหล่งที่มา https://www.myhomemygardening.com