Friday, 14 June 2024

ปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวทับทิม ปลูกง่าย ผลผลิตดี ปลูกได้ตลอดทั้งปี

เกษตรกรท่านใดกำลังมองหาการปลูกข้าวโพด แต่ยังไม่รู้ว่าจะปลูกข้าวโพดชนิดใด เกษตรกรรุ่นใหม่ไม่จน ขอแนะนำการปลูกข้าวโพดสีม่วง เป็นอีกช่องทางในการสร้างรายได้แก่เกษตรกร เพราะสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี และยังเป็นพืชที่ต้องการของผู้บริโภค เพราะมีรสชาติหวานน้อย มัน อร่อยและไม่ค่อยติดฟัน ไปดูกันว่าทำอย่างไรให้ข้าวโพดสีม่วงได้ผลผลิตดี

ข้าวโพดข้าวเหนียวม่วง มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมาก เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพ ที่สำคัญยังมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมากมาย ทั้งสารแอนโทไชยานิน วิตามินเอสูง ต้านอนุมูลอิสระ ลดโอกาสเป็นโรคมะเร็ง

วิธีการปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวม่วง ซูพรีม (ปลูกได้ตลอดทั้งปี)

การเตรียมดิน
ไถตากดินไว้ประมาณ 7-10 วัน แล้วไถ แปรเพื่อย่อยดินให้แตกละเอียดเหมาะกับการงอกของเมล็ด

การปลูก
1 แบบแถวเดียว ให้ระยะหว่างแถว 75 เซนติเมตร ระหว่างต้น 30 เซนติเมตร ปลูกหลุมละ 1-2 เมล็ด
2 แบบแถวคู่ ชักร่องกว้า 120 เซนติเมตร ปลูกข้างสันร่องทั้งสองข้าง ระยะระหว่างต้น 30 เซนติเมตร ปลูก 1-2 เมล็ด 3.แล้วถอนแยกเมื่ออายุ 12-15 วัน ให้เหลือ 1 ต้น ต่อหลุม จำนวน 7000-7200 ต้นต่อไร่

การใส่ปุ๋ย
1. ครั้งแรก ใส่ปุ๋ยรองพื้น สูตร 15-15-15 หรือ 16-11-14 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่
2. ครั้งที่สอง ข้าวโพดอายุ 25-30 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 25-30 กิโลกรัมต่อไร่
3. ครั้งที่สาม ข้าวโพดอายุ 40-45 วัน ใส่ปุ๋ย สูตร 46-0-0 อัตรา 25-30 กิโลกรัมต่อไร่

อัตราการใช้เมล็ด
ใช้เมล็ดพันธุ์ 1-1.5 กิโลกรัมต่อไร่ ยอดหลุมละ 1 – 2 เมล็ด

การให้น้ำ
ควรให้น้ำสม่ำเสมอ โดยเฉพาะช่วงออกดอก หากขาดน้ำจะมีผลต่อการติดเมล็ด

หากเกษตรกรท่านใดกำลังมองหาการปลูกข้าวโพด แต่ยังไม่รู้ว่าจะปลูกข้าวโพดชนิดใด เกษตรกรก้าวหน้า ขอแนะนำการปลูกข้าวโพดสีม่วง เป็นอีกช่องทางในการสร้างรายได้แก่เกษตรกร เพราะสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี และยังเป็นพืชที่ต้องการของผู้บริโภค เพราะมีรสชาติหวานน้อย มัน อร่อยและไม่ค่อยติดฟัน ไปดูกันว่าทำอย่างไรให้ข้าวโพดสีม่วงได้ผลผลิตดี งอกงาม

สรรพคุณของข้าวโพด มีดังนี้
1. ข้าวโพดมีรสชาติอร่อย หวานมัน ให้สารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย
2. มีสารชนิดหนึ่งที่อยู่ในเมล็ดข้าวโพด ที่มีสรรพคุณช่วยในการบำรุงปอดและหัวใจ
3. มีสรรพคุณเป็นยาแก้เบาหวาน
4. มีสรรพคุณช่วยแก้โรคความดันโลหิตสูง
5. เกสรข้าวโพด มีสรรพคุณแก้ร้อนใน กระหายน้ำ
6. มีสรรพคุณช่วยแก้ไขทันระดู
7. มีสรรพคุณแก้โลหิตกำเดา
8. มีสรรพคุณช่วยแก้โพรงจมูกอักเสบ จมูกอักเสบเรื้อรัง
9. มีสรรพคุณช่วยบำรุงตับ
10. เมื่อมีแผลเลือดออกบริเวณผิวหนัง ให้นำเถ้าซังข้าวโพดมาผสมกับน้ำมันพืชใช้เป็นยาทา