Friday, 14 June 2024

ปลูกกล้วยv ายใบที่ใครๆก็ทำได้ไม่ย า ก สร้างอาชีพ สร้างรายได้

สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นแอดมินและทีมงานเพจธรรมะเกษตรก้าวหน้าก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลงานของเราตลอดมา ทางทีมจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เสมอวันนี้แอดมินจะพามาดูแรงบันดาลใจในการสร้างอาชีพ สร้างsายได้ กับการทำงานที่อิสระเป็นนายตัวเอง

เกษตรกรคนเก่งรายนี้ประสบความสำเร็จในเส้นทางอาชีพการปลูกกล้วยต า นีเพื่อตัดใบvายจนสร้างฐานะครอบครัวได้อย่ า งมั่นคงบอกเลยว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจอย่ า ง มากเลย ไปรู้จักกับเกษตรกรคนเก่งร ายนี้กันเลยค่ะกำนันปรีชาและครอบครัว ชาวอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย จุดเริ่มต้นจาก ชี วิ ต ชาวนา มีที่ดินทำกินจำนวน 70 ไร่ แต่เส้นทางอาชีพชาวนาของเขากลับไม่ราบรื่น แม้ทำงานหนัก แต่ไม่ประสบความ สำ เ ร็จด้าน sายได้

เนื่องจากทำนาปลูกข้าวได้แค่ปีละครั้ง และvายข้าวได้sาคาถูก เขาเป็นเกษตรกรที่ทำงานสู้ชีวิต เมื่อเว้นว่างจากการทำนา ก็หาsายได้เสริมมารับจ้างสอยใบตองให้กับสวนกล้วยของเพื่อนบ้านทำให้รู้ว่าอาชีพการทำสวนกล้วยตานีเพื่อvายใบตอง ให้ผลตอบแทนที่ดีมาก

โชคดีของคนแถวนั้นคือที่มีภูมิลำเนาเป็นที่ราบเชิงเขา ล ม ไม่แรง การปลูกกล้วย ใ บตองกล้วยจึงไม่ถูกลมพัดมากนัก ใบไม่แต กจนเป็นที่ต้องการของร้านทำแหนมทำหมูยอ ชาวบ้านเกือบทุกหลัง ค า เ รื อ น จึงปลูกกล้วย เพื่อvายใบตองกล้วยกัน โดยจะเริ่มไปตั ด ใบกล้วยตั้งแต่เช้า บ่ายๆนำใบกล้วยมาบ้าน และใช้มีดเลาะเอาก้านออก

เหลือแต่ในตองกล้วย นำมามัดกองไว้ และช่วงเย็นก็จะมี พ่ อ ค้ า ม ารับ ซึ่งทุกวันพ่อค้าจะสั่งต้องการใบกล้วยกี่มัด ทางชาวบ้านจะ ร ว ม กันและvายให้กับพ่อค้า ซึ่งราคาvายมัดละ 10 บ าท โดยเฉลี่ยแต่ละบ้านจะvายได้วันละ 60-70 มัด/วัน สร้างsายได้ให้แต่ละ ค ร อ บ ครัว 600-700 บ า ท / วัน บางบ้านขยันมีพื้นที่ปลูกต้นกล้วยมากvายได้วันละ 1,000 กว่า บ า ท ก็มี

เป็นไงกันบ้างค่ะ แรงบันดาลใจในการทำสวนกล้ายvายใบ ร ายได้ต่อวันถือว่าเยอะมากเป็นอีก 1 ทางเลือกสำหรับใครที่กำลังมองหาอาชีพที่อิสระ เป็นนายตัวเองดีที่สุด

ขอบคุณแหล่งที่มา : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1624732
เรียบเรียงโดย : เพจธรรมะเกษตรก้าวหน้า