Thursday, 18 July 2024

ปลาหลดเงินล้าน วิธีการเลี้ยงปลาหลด ทั้งในบ่อดิน และบ่อซีเมนต์

“ปลาหลด” จัดเป็นปลาน้ำจืดพื้นบ้านของไทยอาศัยอยู่ใน ห้วย หนอง คลอง บึง และตามแหล่งน้ำธรรมชาติแพร่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ปลาหลดจัดเป็นปลาปลาที่มีความอดทนสูงอาศัยในโคลนตมได้นาน ชอบอาศัยตามพื้นท้องน้ำและฝังตัวอยู่ในทรายตอนกลางวัน มีนิสัยชอบหากินในเวลากลางวัน มีนิสัยชอบหากินตอนกลางคืน จัดเป็นปลากินเนื้อ กินอาหารจำพวกตัวอ่อนแมลง หนอน ไส้เดือน สัตว์เล็ก ๆ รวมถึงเศษเนื้อเน่าเปื่อย

ปลาหลดเป็นปลาอีกชนิดหนึ่งที่คนไทยนิยมบริโภคและปัจจุบันปลาหลดที่มีจำหน่ายในท้องตลาดเป็นปาที่จับได้จากแหล่งน้ำธรรมชาติทั้งสิ้น ทำให้ขณะนี้ประชากรปลาหลดในธรรมชาติลดน้อยลงไปมากและมีราคาแพง ในช่วงฤดูฝนราคาขายถึงผู้บริโภคเฉลี่ยกิโลกรัมละ 70-80 บาท แต่เมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งจะมีราคาแพงขึ้นบางปีมีราคาถึงกิโลกรัมละ 200 บาท

การเลี้ยงปลาหลด สามารถเลี้ยงได้ทั้งในบ่อดิน และบ่อซีเมนต์ ขนาด 400x400x50-70 เซนติเมตร ผิวบ่อฉาบเรียบและทำให้ลาดเอียง ประมาณครึ่งบ่อ เพื่อให้ทรายปนดินเหนียว ใส่ผักบุ้งไว้เป็นร่มเงา เติมน้ำให้ท่วมดินทราย ประมาณ 40 เซนติเมตร ปล่อยปลาหลดขนาดความยาว 3-4 นิ้ว จำนวน 2,000-2,500 ตัวควรวางโพรงไม้ไผ่หรือท่อน้ำเก่าๆ ให้ปลาได้หลบอาศัย ส่วนการเลี้ยงในบ่อดิน ต้องมีการเตรียมบ่อที่ดี เช่นเดียวกับการเลี้ยงปลาชนิดอื่น อาจมีการกันดินขอบบ่อโดยใช้มุ้งเขียว ล้อมขอบบ่อไว้

การเพาะและขยายพันธุ์ปลาหลดสามารถทำได้ด้วย 2 วิธี คือ
1. การเพาะขยายพันธุ์แบบธรรมชาติ นำพ่อแม่พันธุ์มาปล่อยเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ อัตราพ่อแม่พันธุ์ตัวผู้/ตัวเมียที่ 1:2/ตารางเมตร
ปล่อยให้พ่อแม่พันธุ์ผสมพันธุ์ และวางไข่เองตามธรรมชาติ ทำการอนุบาลร่วมด้วยกับการเลี้ยงต่อไปในบ่อซีเมนต์

2. การเพาะขยายพันธุ์แบบผสมเทียม ฉีดฮอร์โมนเร่งความพร้อมของน้ำเชื้อตัวผู้ และการสุกของไข่ตัวเมีย ดังที่กล่าวใวิธีที่2
หลังจากฉีดฮอร์โมนเข็มที่ 2 แล้ว ประมาณ 14 ชั่วโมง ให้รีดไข่ และน้ำเชื้อมาผสมกันภายในภาชนะ นำไข่ไปพักในบ่อฟักหรือบ่ออนุบาล อนุบาล และเลี้ยงให้เติบโต

การอนุบาลลูกปลา
หลังการฟักออกจากไข่ของลูกปลาประมาณ 2-4 วัน จึงเริ่มให้อาหาร ด้วยการไข่แดงต้มสุกที่บดละเอียดสำหรับระยะ 3-7 วันแรก และให้ให้ไรแดง สำหรับระยะ 8-20 วัน พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำ 2-3 ครั้ง/อาทิตย์ จนลูกปลามีอายุได้ประมาณ 15-20 วัน จึงแยกเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ต่อไป

การเลี้ยงลูกปลาหลด
หลังจากอนุบาลลูกปลาหลดให้มีขนาดยาวประมาณ 1.5-2 นิ้ว ให้แยกลูกปลาออกมาเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ต่อ อัตราการปล่อยที่ 120-150 ตัว/ตารางเมตร อาหารสำหรับการเลี้ยงปลาหลดในระยะนี้จะให้อาหารได้หลายชนิด อาทิ หนอนแดง ปลาบดสับ ไส้เดือน ลูกปลาขนาดเล็ก และให้ไรแดงร่วมด้วยเป็นระยะ หลังจาการเลี้ยงไปแล้ว 6-8 เดือน จะสามารถจับปลาหลดส่งขายได้

วิธีให้อาหารปลาหลด
1. หอยเชอรี่ นำมาทุบแยกเปลือก เนื้อหอย แล้วสับให้ละเอียด นำมากองไว้ ปลาหลดจะเข้ามากิน ควรสังเกตว่าปลาหลดกินเหยื่อหมดภายใน 2-3 วัน หรือไม่ ถ้ากินหมดให้เพิ่มอาหาร ถ้ากินเหลือควรลดอาหารลง พยายามอย่ากระทบกระเทือนบ่อปลาหลดจะตกใจหนี
2. ไส้เดือน เป็นอาหารที่ปลาหลดโปรดปรานมากที่สุด จะให้ช่วงเย็น-ค่ำ ไส้เดือนจะเคลื่อนตัวตามผิวทราย ปลาหลด 1 ตัว จะกินไส้เดือน 1-2 ตัว ปลาจะอ้วน เกล็ดเป็นเงางาม

3. อาหารสำเร็จรูป สามารถใช้อาหารเม็ดจมสำหรับกุ้งก้ามกราม จะทำให้ปลาหลดเจริญเติบโตได้ดีเช่นเดียวกัน
การเลี้ยงใช้เวลา 6-7 เดือน จะได้ขนาดปลาหลดที่จำหน่าย ประมาณ 30-40 ตัว ต่อกิโลกรัม และอายุ 1 ปี สามารถเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้

ขอขอบคุณที่มาจาก : siamtodaynews , newsliveth.comsrga