Friday, 14 June 2024

ประโยชน์ในการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ด้านการเกษตร และ ประมง

จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง มีประโยชน์หลายอย่าง ช่วยให้เกษตรกรมีทางออก ไม่หันไปพึ่งสา รเ คมีให้เสียเวลา และเสียสุขภาพ ประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์มีดังนี้

ประโยชน์ในดิน
– ลดการใช้ปุ๋ยเคมีในดิน ช่วยเพิ่มไนโตรเจน
– เก็บเกี่ยวได้มากขึ้น ทำให้พืชโตเร็วแม้แสงน้อย
– เพิ่มกรดและแร่ธาตุต่างๆ ที่จำเป็นในดิน ทำให้ร ากแข็งแร็ง
– ป้องกันไม่ให้ดินเป็นก รด
– ป้องกันการเกิดขึ้นของแบคทีเรียบาซิลลัส

ประโยชน์กับพืช
– เพิ่มไนโตรเจนให้กับพืช
– ช่วยกำจัดแก็สไข่เน่าที่เกิดจากการย่อยสลาย ซึ่งเป็นอันตรายต่อรากพืช
– ย่อยสลายแร่ธาตุในดิน พืชนำมาใช้แล้วโตเร็วขึ้น
– ทำให้พืชใบเขียวนาน ไม่เหี่ยวง่าย เพราะทำการรีไซเคิลให้กับคาร์บอน ไนโตรเจน และซัลเฟอร์
– พืชโตไว แข็งแรง มีรสชาติ
– ทำให้พืชมากแข็งแรง สามารถดูดซึมสารอาหารได้มากขึ้น
– ลดต้นทุนการใช้สารเคมีถึง 50 %
– เพิ่มผลผลิต 30% เนื่องจากพืชมีความแข็งแรง ต้านทานโ รค

การนำไปใช้
ด้านเกษตร

นาข้าว : ใช้ 1 ลิตร ต่อ ไร่ สาดให้ทั่วไร่
สวน : 50 CC ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดลงดินขณะเตรียมปลูก หรือฉีดทางลำต้นและรากทุกๆ 7-10 วัน
แปลงผักและดอกไม้ : ใช้ 20 CC ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นลำต้นและรากทุกๆ 5-7 วัน

ด้านประมง
1. การเตรียมบ่อ ใช้จุลิทรีย์ 10 ลิตร ต่อไร่ สาดให้ทั่วบ่อ
2. ระหว่างการเลี้ยง ใช้จุลินทรีย์ 5 ลิตร ต่อไร่ สาดให้ทั่วบ่อสัปดาห์ละครั้งเลี้ยงปลาสวยงาม
ตู้ปลาใหม่ 1 CC ต่อน้ำ 50 ลิตร ติดต่อกัน 5 วัน ต่อไป ใส่ 1 CC ทุกๆ 7 วัน
ตู้ปลาเก่า 2 CC ลิตร ติดต่อกัน 5 วัน ต่อไป ใส่ 1 CC ทุกๆ 7 วัน
3. บ่อปลาขนาดใหญ่ใช้ 100 CC ต่อน้ำ 1 ตัน ติดต่อกัน 5 วัน ต่อไป ใส่ 100 CC ทุกๆ 7 วัน

การใช้กับฟาร์มปลา
– ช่วยเพิ่มอัตราการเก็บเกี่ยวและอัตราการรอดตาย
– ทำให้เนื้อปลามีคุณภาพดีขึ้น
– ทำให้ปลามีความแข็งแรงขึ้น
– ช่วยป้องกันโ รคซึ่งมีสาเหตุเกิดจากแบคทีเรียเช่น Bacillus และ mildew
– ช่วยย่อยขี้ปลาได้ดี
– ทำให้น้ำมีความสะอาด

การฉีดพ่น จุ ลิน ทรีย์ สัง เคราะห์ แสง ในนาข้าวจะทำ 4 ครั้งด้วยกัน นับหลังจากหว่านข้าว 20, 40,60 และเมื่อข้าวเริ่มตั้งท้องรวงข้าวตามลำดับ ส่วนอัตราการฉีดคือ จุลินทรีย์ขยาย 20 ลิตรต่อ 1 ไร่ และครั้งสุดท้ายเมื่อข้าวเริ่มตั้งท้องอีก 40 ลิตร ต่อ 1 ไร่ เรียบเรียงโดยเพจ ธรรมะเกษตรก้าวหน้า