Tuesday, 21 May 2024

บ้านผมอยู่ในสวนยางพารา และ ไม่มีบัญชีธนาคาร ผมขอนำเงิ นเดือน เดือนแรก ตอบแทนบุญคุณพ่อ

เรื่องราว3 ที่ผ่านมา กองพลทหารราบที่ 5 โดยหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารช่างที่ 5 ได้นำ น้องทหารใหม่ที่มีความประสงค์จะโอนเงิ นไปให้ทางบ้าน ได้ออกไปโอนเงิ นให้กับทางบ้านเพื่อไว้เป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว จากนั้นได้นำ ทหารใหม่จำนวน 1 นาย

คือพลฯ ทักษนัย สุขทอง ทางบ้านมีความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบากโดยอาศัยบ้านเช่าไม่มีเลขที่ ในสวนยางพารา และ ไม่มีบัญชีของทางธนาคาร หน่วยจึงได้พาน้องเดินทางนำเงิ นเดือนไปมอบให้กับครอบครัว เพื่อไว้ใช้จ่ายภายในครอบครัว

จากนั้นได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่ครอบครัวของน้องทหาร ทำให้ทหารใหม่คลายความเครียดและวิ ต ก กังวลจากปัญ หาค่าใช้จ่ายของครอบครัว ในระหว่างการฝึกหลักสูตรทหารใหม่ ณ ม.1 ต.คลองปาง อ.รัษฏา จ.ตรัง

ทาง แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ซึ่งได้รับนโยบายจากผู้บัญชาการทหารบกในด้านการดูแลสิทธิกำลังพล ต่อการดูแลทหารกองประจำการ ให้มีความชัดเจนและถูกต้อง ให้ความสำคัญในการดูแลสิทธิสวัสดิการและแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม ด้วยความใส่ใจ ดูแลน้องทหาร และครอบครัว เพื่อแบ่งเบาภาระ ที่เป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

ทั้งนี้ เพื่อให้ครอบครัวได้อุ่นใจ และมั่นใจว่ากองทัพบกห่วงใย ใส่ใจดูแลน้องทหารกองประจำการอย่างเต็มที่ และเต็มกำลังความสามารถ ในการดูแลในสวัสดิการต่างๆ โดยไม่กระทบกับเงินเดือนในการรับราชการของทหารกองประจำการ ส่งผลให้มีเงินเหลือเก็บที่จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือดูแลครอบครัวต่อไป

ขอบคุณ กองทัพภาคที่ 4