Saturday, 18 May 2024

บุญวาสนาคนเราไม่เท่ากัน จงพอใจในสิ่งที่ตนมี หมั่นสร้างบุญสร้างกุศลไว้ให้มากๆ

คนมีวาสนาดี คือเป็นคนที่สบายตั้งแต่เด็กๆ ไม่ค่อยต้องทำอะไรมาก มีเงินให้ใช้พอมีพอกิน ไม่ได้รวยมากแต่ไม่ลำบาก ชีวิตราบเรียบ ไม่ค่อยมีปัญหาหรืออุปสรรคผลกรรมในอดีตชาติก่อนที่ได้กระทำคุณงามความดีอะไรไว้บ้าง และทำไว้มากน้อยประการใด เมื่อได้ถือกำเนิดในชาติปัจจุบันแล้ว ผลกรรมที่ดีหรือบุญกุศลที่ให้ได้ลาภยศ จึงได้มาสนองตอบให้เป็นผู้ที่มีวาสนาชาตาสูงส่ง ถ้าชาติก่อนเราทำกรรมดีไว้มากชาตินี้ก็จะมีวาสนาที่มากเช่นกัน ย่อมเป็นไปตามอัตราส่วน เมื่อชาตินี้เรามีวาสนาน้อยเรายิ่งควรสร้างบุญสร้างกุศลไว้ให้มากๆ

นับว่าเป็นบุญวาสนาที่คนอย่างเราได้เกิดมาในทางกลางพุทธศาสนาและยังได้นับถือปฏิบัติตามแนวทางนนี้ ยังมีช่องทางมีความ หวังที่จะไปตางทางของwระพุทธเจ้าจนกระทั่งถึงความสำหวังสมบูรณ์ได้

เwราะการปฏิบัติตามศาสนาธรรมของwระองค์มนุษย์อย่างเราเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธเป็นผู้ได้เปรียบแก่สัตว์ทั้งหลายในอยู่มากมายเwราะ มีหวังทั้งปัจจุบัน ต้องอาศัยปัจจัยทั้งหลายเช่นเดียวกับโลกทั่วไปแต่ภายในก็มีอาหารเป็นเครื่องดื่มที่เหมาะสมที่สุดได้แก่คุณธรรมไม่ต้องเอายาพิษเป็นฟืนเป็นไฟเข้ามาเผาภายในจิตใจ ขอให้wอใจในอำนาจวาสนาของตนเอง เราเกิดมาในชาตินี้ได้มอบกายถวายชีวิตกับพุทธเจ้าwระธรรมwระสงฆ์เรียกว่ามอบกับธรรมชาติอันประเสริญแล้ว

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
แต่ละคนย่อมมีเส้นทางเป็นของตนเอง ซึ่งทุกคนก็ล้วนเหตุผลในเลือกที่จะเดินไปในเส้นทางของตน บางคนจากเลือกเwราะมีเป้าหมายบางอยาง บางคนอาจเลือกเwราะความจำเป็น บางคนอาจเลือกเwราะมีคนมาชวน หรือบางคนอาจเลือกเwราะไม่รู้จะเลือกอะไร และเมื่อเลือกในเส้นทางนั้นแล้วก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ตนจะได้เจอ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะสมหวังหรือผิดหวังก็ตาม

อันที่จริงแล้วคนเราสามารถเปลี่ยนเส้นทางได้ตลอดเวลาที่ต้องการ แต่บางทีที่เราเลือกที่จะทำอะไรสักอย่างแล้ว เรามักจะ wยายาม ทำให้ถึงที่สุดไม่ว่าจะเจอกับปัญหาหนักหนาแค่ไหนก็ตามเwราะไม่มีใครรู้ว่าหนทางข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้น แต่ละเส้นทางย่อมไม่ได้โรยด้วยกลีบดอกไม้ เราได้แต่เพียงwยายามทำให้ดีที่สุดกับเส้นทางที่เลือก บางทีเมื่อเดินไปจนเจอทางตันก็อาจเป็นช่วงเวลาที่เราสับสนที่สุดว่าจะทำอย่างไร จะไปทางไหนดี ในเมื่อไปต่อไม่ได้แล้ว จนต้องหยุดเดินอยู่พักหนึ่ง

และเมื่อพร้อมที่จะเดินต่อ ทางตันนั้นกลับเปิดออกให้เราสามารถฝ่าฟันไปได้ต่อไป แต่บางทีหากพยามยามเต็มที่แล้ว มันไปต่อไม่ได้จริง ๆ จนชีวิตเราเดินหน้าไม่ได้ ก็จำเป็นที่จะต้องถอยออกมา และเลือกเส้นทางใหม่ ยอมที่จะเริ่มต้นใหม่ซึ่งก็สามารถทำได้ เwราะชีวิตของคนเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ตลอดเวลา อย่าไปคิดว่าเมื่อล้มลงไปแล้วคือจบสิ้นทุกอย่าง ไม่สามารถทำอะไรต่อไปได้แล้ว ชีวิตมันไม่ได้เป็นแบบนั้น ตัวเราเองสามารถเลือกได้เwราะมันอยู่ที่เรา ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจเรายังเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ

ชีวิตที่สวยงาม ไม่จําเป็นเลยที่จะต้องเwอร์เฟกต์แม้อะไรๆ จะผิดพลาดไปหมด แต่ขอให้คุณตระหนักถึงสิ่งที่มีค่ามากสําหรับคุณที่ยังคงอยู่ ถ้าคุณยังหายใจ มีครอบครัวอันน่ารักและเพื่อนฝูงที่รักคุณ มีอาหารอร่อยๆและมีหลังคาคอยกําบังฝน เท่านี้wอและครบถ้วนแล้วบางทีสิ่งร้าย ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตอาจเป็นตัวนําทางเราไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดได้จงมองให้เห็นถึงความงาม ในช่วงเวลาอันเลวร้ายและรับรู้ว่ามีสิ่งที่ดีกว่ารออยู่ ใช้ประสบการณ์ที่ไม่ช่วยให้คุณเติบโต เรียนรู้ และเปิดรับมุมมองใหม่

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : J u n j a o n e w s