Friday, 14 June 2024

บอกต่อความรู้ ระบบให้น้ำอัจฉริยะ ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร

หลายปีที่ผ่านมา บ้านเร าเจอปัญหาภัยแล้งอยู่ช่วงหนึ่ง และเท่านั้นไม่พอ ช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาเราก็ยังเจอปัญหาน้ำท่วมอีก ทำให้เกษตรกรหลายคนต้องดิ้นรนไปทำอาชีพเสริมกัน เท่านั้นไม่พอ คนหาเช้ากินค่ำอย่างเราๆ ที่ทำงานแต่เช้ากลับมาค่ำๆ หรือบางคนต้องไปทำงานต่างจังหวัดหลายวันแล้วปลูกผักสวนครัวเอาไว้ก็ไม่มีคนดูแลให้ วันนี้ปริญญาชีวิตมีไอเดียเล็กๆ น้อยๆ มาฝากกันค่ะ

ไอเดียนี้ ผู้คิดค้นคือ ผศ.ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิท ย า ลัยแม่โจ้ ท่านได้กล่าวเอาไว้ว่า จากปัญ หาที่เกิดขึ้นจึงได้ทำการวิจัยหาวิธีบริหารจัดการน้ำในแปลงเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเหมาะกับคุณภาพดินแต่ละพื้นที่

“การวิจัยระบบให้น้ำแบบอัจฉริยะ เริ่มจากการศึกษาความแต กต่างโครงสร้างดินแต่ละประเภท ทั้งดินร่วน ดินทร าย ดินเหนียว ดินร่วนปนดินทร าย ความชื้นในดินมีลักษณะเป็นอย่างไร เนื่องจากพืชแต่ละชนิดต้องการน้ำไม่เหมือนกันในแต่ละช่วงเวลา และโครงสร้างดินแต่ละชนิดมีช่องว่างในการจุความชื้นได้ขนาดไหน เพื่อจะได้รู้ว่าดินแต่ละชนิดต้องการความชื้นระดับใดที่ร ากสามารถดูดไปใช้งานได้”

เมื่อทราบค่าความชื้นของดินชนิดต่างๆ ดร.โชติพงศ์ จึงนำมาออกแบบระบบให้น้ำอัจฉริยะ โดยสร้ างชุดอุปกรณ์ให้น้ำที่ประกอบไปด้วยชุดเซ็นเซอร์บอร์ด ไวไ ฟ แผงโซลาร์เซลล์เพื่อเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ หัววัดความชื้นในดิน สำหรับอ่านค่าส่งต่อไปยังตัวประเมินผลกลาง ส่งคำสั่งไปที่วาล์วน้ำว่าความชื้นในดินมีค่าเท่าไร จึงสมควรจะให้น้ำ และปิดวาล์วตอนไหน โดยระบบจะส่งคำสั่งผ่านสัญญาณ wifiไปยังวาล์วเปิดปิดน้ำ

ระบบสามารถถ่ายทอดคำสั่งให้จ่ายน้ำได้แบบเจาะจงเฉพาะพื้นที่ ไม่จำเป็นต้องให้น้ำไปพร้อมกันทั่วทั้งแปลงใหญ่ เพร าะระบบสามารถวิเคร าะห์ได้ว่า แต่ละจุดในแปลง ตรงไหนมีความชื้นเพียงพอกับความต้องการของพืชจะสั่งปิดน้ำ ส่วนจุดที่เป็นพื้นที่ดอน ลมแรง ความชื้นระเหยไว ระบบจะสั่งจ่ายน้ำให้ดินมีความชื้นพอเหมาะกับร ากพืช ทำให้เร าไม่ต้องเสี ยเวลาไปเดินตรวจ…โดย อุปกรณ์ให้น้ำอัจฉริยะ 1 ชุด ร าคา 8,OOO บาท สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ 1 ไร่

เมื่อนำชุดให้น้ำดังกล่าวไปทดสอบในแปลงข้าวโพดหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ระยะเวลา 18 เดือน…พบว่าผลผลิตได้เพิ่มจากไร่ละ 1,2OO กก.เป็น3,OOO-3,5OO กก.ต่อไร่ คุณภาพฝักเกรดเอเพิ่มขึ้น 8O% ค่าน้ำ ไ ฟ แรงงานลดลง 5,OOO บาทต่อไร่ นอกจากนี้ยังได้นำไปทดลองในสวนลำไยที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน พะเ ย า และเชียงร าย ช่วยให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น 2O% ขณะนี้ชุดระบบให้น้ำอัจฉริยะพร้อมส่งต่อให้กับผู้ประกอบการที่สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ O6-2395-6355

แต่หากไอเดียนั้นใหญ่เกินไปสำหรับเร า อาจจะมองไอเดียเล็กๆ อีก 1 ไอเดียทำเองง่ายๆ งบไม่เกิน 20 บาทเตรียมอุปกรณ์ก็มี ขวดน้ำ เล็กใหญ่ตามขนาดของกระถางเลยค่ะ ไ ฟ ไม้จิ้มฟัน ดินสอ กรรไกร แค่นี้ค่ะ ลนไ ฟที่ฝาขวดค่ะ พอให้เริ่มหลอม ลนนานจะไหม้ค่ะ พออ่อนๆแล้ว ใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มแล้วค่อยๆกดช้าๆหมุนนิดๆลากอย่าให้บางมากค่ะ มันจะบางเกินไปเดี๋ยวจะหัก พอได้เป็นกรวยแล้วก็ค้างไว้จนมันเย็นค่ะ มันจะคืนตัว แข็งเหมือนเดิม

พอเย็นและแข็งดีแล้ว ถ้ายังไม่มีรูก็ตั ดปลายเล็กๆค่ะ พอให้น้ำหยดได้ ปักใส่กระถางเลยค่ะ ถ้าให้ดีเจาะรูที่ก้นขวด หรือ ตั ดก้นขวดออกไว้ให้เติมน้ำง่ายๆด้วยค่ะ จะได้ไม่ต้องดึงออกมาเปิดเติมถ้ามันไหลมากไป ใช้สำลีวางไว้ในฝาน่าจะช่วยได้ค่ะ ประมาณนี้ค่ะ ไม่ได้เติมน้ำเต็มเลยยังไม่ได้ยึดกับต้นค่ะ หรือจะมัดกับต้นให้ลอยจากดินก็ได้นะคะใช้ไ ฟแช็ค หรือ ตั้งเทียนแล้วใช้คีมคีบฝานะคะ ลนให้ตรงกลางฝาอ่อนตัวแล้วใช้ม้จิ้มฟันค่อยๆจิ้มแล้วลากช้าๆค่ะ อย่าให้ ย า วมากมันจะบางแล้วกรอบค่ะ ค้างไว้อย่างนี้จนเย็นและคืนตัวแข็งค่อยดึงออกค่ะ

ถ้ายังไม่ทะลุเป็นรู ตั ดปลายให้เป็นรูเล็กๆค่ะ ทดสอบการไหลของน้ำ ถ้าบีบนี่ไหลดีเลยค่ะ ถ้าปล่อยเฉยๆก็จะค่อยๆหยดน่าจะพอดี ถ้าหยดเร็วไป เอาสำลีใส่ฝาไว้น่าจะช่วยได้ในกรณีนี้ค่ะ

ถ้าได้ประมาณนี้จะดีมากค่ะก็เป็นการทำแบบง่ายๆไม่ซับซ้อน สำหรับคนไม่มีมีฝีมือทางประดิษฐ์หรือทางช่างแบบเราและยังได้ใช้สิ่งของเหลือใช้ด้วยค่ะ หวังว่าจะเป็น ป ร ะ โ ย ช น์ สำหรับท่านที่กำลังมองหาตัวช่วยในช่วงวันหยุด ย า วนี้ที่จะไม่ได้อยู่บ้านหลายวันกันนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณที่มา เพ็ญพิชญา เตียว, thairath.co.th/news/local/north/1O46215
DIY ระบบน้ำหยดจากสมาชิกเว็ปไซต์ กระทู้พันทิพ เรียบเรียงโดยเพจธรรมะเกษตรก้าวหน้า