น้ำใจคนไทยถึงคนไทย เซเว่นร่วมผ่านโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในหลายพื้นที่

กว่าหนึ่งปีแล้วที่โลกของเราได้เปลี่ยนไปในทุกภาคส่วน และยังส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไม่ว่าจะกับองค์กรใหญ่ ผู้ประกอบการรายย่อย สังคม ชุมชน และประชาชนทั่วไป รวมไปถึงเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาแห่งความท้าทายนี้ สิ่งดีๆ ที่เรายังคงได้เห็นอยู่ทุกวันคือการรวมพลังครั้งใหญ่ของคนไทย ช่วยกันประคับประคองในส่วนที่ตนทำได้โดยมุ่งหวังจะฝ่าวิกฤตไปด้วยกันทั้งหมดเช่นเดียวกับทางด้านบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ที่ได้เล็งเห็น ความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น จึงได้เดินหน้าสานต่อโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ตามเจตนารมณ์ของนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อประคับประคองให้ผ่านไปพร้อมกับการเคียงข้างพี่น้องคนไทย ผ่าน 4 โครงการหลัก ภายใต้งบประมาณมากถึง 88 ล้านบาทดังนี้

1. ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์พร้อมด้วยเครื่องอุปโภค บริโภค หนุนรพ.สนาม 50 แห่ง
ในภาพใหญ่ระดับประเทศ เซเว่นฯซึ่งเล็งเห็นความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อลดความเสี่ยง และการเยียวยารักษาให้ผู้ป่วยหายดีโดยไวที่สุด ได้ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์พร้อมด้วยเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสนามกว่า 50 แห่งที่เป็นพื้นที่ควบคุมใน 18 จังหวัด ตามโครงการ “ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัย ซีวี -19” โดยอุปกรณ์ทั้งหมดจะเป็นหนึ่งในตัวช่วยสำคัญเพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ด่านหน้าในการรับมือผู้ป่วยที่เข้ามาอย่างทั่วถึงและเพียงพอ ช่วยให้การทำหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. เคียงข้างศูนย์รวมจิตใจ น้อมถวายสิ่งของจำเป็นให้กับวัดผ่านมหาเถรสมาคม
จากสถานการณ์ในปัจจุบัน สร้างผลกระทบต่อประชาชนเท่านั้น อย่างวัดต่างๆ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจคนไทยก็ต้องเผชิญความท้าทายไม่ต่างกัน ด้วยเหตุนี้ เซเว่น อีเลฟเว่น จึงอาสาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยทำนุบำรุงที่พึ่งพิงทางจิตใจให้กับคนไทย ด้วยการน้อมถวาย เครื่องวัดอุณหภูมิ แอลกอฮอล์เจล พร้อมน้ำดื่ม ผ่านกรรมการมหาเถรสมาคม เพื่อส่งต่อให้กับวัดในเขตปกครองทั่วประเทศ

โดยที่ผ่านมาได้ทำการ ถวายไปแล้วรวม 5 วัด โดยมีพระเถรานุเถระเป็นผู้รับถวายจากคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร. พระพรหมบัณฑิต วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, สมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดยานนาวา, พระธรรมราชานุวัตร วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร, พระวิสุทธาธิบดี วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร และสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร นับเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่ช่วยเยียวยาทั้งความเดือดร้อนและช่วยเยียวยาจิตใจคนไทยที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาไปพร้อมกัน

3. เร่งเยียวยากลุ่มเปราะบาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
“กลุ่มเปราะบาง” ได้แก่ เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ พิ ก า ร ทั้งที่อาศัยอยู่ในมูลนิธิและชุมชน นับได้ว่าเป็นอีกกลุ่มประชาชนสำคัญที่ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เนื่องด้วยผลกระทบมีโอกาสทำให้คุณภาพชีวิตและสุขภาพของกลุ่มเปราะบางอ่อนแอลงได้มากกว่าปกติ

ด้วยเหตุนี้ ทางด้านเซเว่น อีเลฟเว่น จึงได้เดินหน้ามอบของใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตให้กับผู้ พิ ก า ร ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบ ประกอบด้วย เครื่องอุปโภค บริโภค แอลกอฮอล์ น้ำดื่ม-ของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน ซึ่งในปัจจุบันได้ส่งมอบไปแล้วผ่านภาคประชาสังคมกว่า 16 แห่ง ซึ่งโครงการนี้มีส่วนสำคัญที่ทำให้ความตั้งใจไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังของ ซีพี ออลล์ สัมฤทธิ์ผล

4. ร่วมด้วยช่วยค่าครองชีพ ลดราคาสินค้า ช่วยสังคมไทย
ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น นับเป็นร้านอิ่มสะดวกที่อยู่คู่สังคมไทยมายาวนาน ในฐานะที่พึ่งพิงสำคัญให้กับประชาชนในทุกพื้นที่และทุกระดับ ด้วยสินค้าจำนวนมาก มีความหลากหลาย ราคาเข้าถึงง่าย ทั้งยังมีโปรโมชั่นดีๆ อยู่เสมอ ซึ่งก็ด้วยความตระหนักถึงกลุ่มลูกค้าที่กำลังได้รับผลกระทบอย่างหนัก ในช่วงที่ผ่านมาบมจ.ซีพี ออลล์ จึงได้ออกแคมเปญใหญ่ “เซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมด้วยช่วยค่าครองชีพ” ภายใต้โครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” จับมือคู่ค้าลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ลดสูงสุดถึง 73% ไม่เพียงเท่านั้นในฝั่งของ All Online ยังมีการยกขบวนสินค้าทั้งของกินของใช้ ลดราคาพิเศษ ตอบรับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมพร้อมช่วยคนไทยฝ่าวิกฤต หวังแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับลูกค้าคนสำคัญ

นายธานินทร์ บูรณมานิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทำให้คณะแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนประชาชนในทุกพื้นที่มีความเสี่ยง ซีพี ออลล์ จึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วน จึงได้เดินหน้าสานต่อโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย รวมถึงน้ำดื่ม อาหาร เบเกอรี่ ฯลฯ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์

“สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณในความเสียสละของคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน พร้อมขออยู่เคียงข้างคนไทยใตสถานการณ์ ด้วยเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ว่า “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ตามปณิธานองค์กรร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” นายธานินทร์กล่าว ทั้งหมดคือสิ่งที่แสดงว่า ซีพี ออลล์พร้อมขออยู่เคียงข้างคนไทย ด้วยเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ว่า “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ตามปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”