Friday, 14 June 2024

“น้องสตางค์” สาวน้อยสู้ชีวิต ที่ไม่เคยท้อ แม้ว่าบางครั้งเธอจะนั่งน้ำต าไ ห ลโดยไม่ให้ผู้เป็นพ่อรู้ เพราะต้องเก็บขยะเก่าและหาผักขาย เพื่อเลี้ยงดูพ่อที่เดินไม่ได้

อีกหนึ่งเย าวช นสู้ ชีวิ ต สำหรับน้อง”สตางค์” ที่อยู่ในวั ยเพียงประถม แต่ต้องรับดูแลคุณพ่อที่เดินไม่ได้มานาน โดยน้องตั้งใจที่จะหาทุนเลี้ยงดู และเป็นเ ส าหลักด้วยตัวเองน้องสต างค์เล่าว่าก่อนหน้ายังเป็นครอบครัวปกติดี แต่ภายหลังพ่อไม่สามารถทำงานได้อีก

แม่เลยตั ดสินใจพาน้องคนเล็กย้ายไปอยู่ที่อื่น ตอนแรกแม่ก็ชวนไปด้วยแต่ตนเองเลือกขออยู่ดูแลพ่อ ถ้าไม่มีใครอยู่แล้วท่านจะอยู่ได้อย่ างไร น้องสตางค์ไม่เคยแม้แต่จะให้พ่อเห็นถึงความลำบ าก ของตัวเอง หลังเลิกเรียนเธอจะคอยเก็บขยะเก่าและหาผักเพื่อจะได้นำไปจำหน่ายตามละแวกใกล้เคียง

น้องอย ากให้พ่อหาย เป็นปกติเร็วๆ ตั้งใจไว้ว่าอย ากเรียนให้จบจะได้มีทุนรักษาพ่อ ก่อนหน้านี้ภรร ย าอยู่ดูแลด้วยประมาณสามปีได้พอเวลาผ่านไป เธอเลือกจะเดินออกจากบ้านไปพร้อมกับบุ ตรคนเล็กนั้นเอง น้องสต างค์

เป็นอีกคนที่กตัญญูมาก น้องไม่เคยท้อ กับสภาพที่ตัวเองเป็น แม้ว่าบางครั้งเธอจะนั่งน้ำต าไ ห ลอยู่หน้าบ้านโดยไม่ให้ผู้เป็นพ่อรู้ อย่ างไรก็ตามพอมีคนประส านหน่วยที่เกี่ยวข้อง ก็ได้มีทีมอาสามอบข้าวส ารอาหารแห้ง พร้อมกับแพมเพิร์สผู้ใหญ่ และทุนให้กับครอบครัวนี้ทุกเดือน น้องจะนำทุนที่ได้รวบรวมสำหรับการศึกษาให้ตัวเองในอน า ค ต

ด้านคุณพ่อบอก ตนหวังว่าอย ากจะกลับไปทำง า น เพราะสองมือยังใช้การได้ จะได้แบ่งเบาน้องบ้าง เป็นห่ ว ง อย ากให้น้องได้เรียนสูงๆ จากนี้ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะ เป็นกำลังใจให้จ้า

“แพงอาจไม่ได้ดีที่สุด” ” รวยอาจไม่ได้มีความสุขที่สุด” “ชีวิตไม่จำเป็นต้องดีที่สุดก็สุขได้” ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดีๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น”

เรียบเรียงโดย เกษตรก้าวหน้า