Friday, 12 July 2024

น้องบุ๋ม ชีวิตต้องสู้ อาศัยอยู่กับปู่ย่ามาตั้งแต่เกิดเพราะพ่อแม่ไปทำงานมีครอบใหม่ ต้องรับภาระเลี้ยงดู 5 ชีวิต

ต้นทุนชีวิตคนเราไม่เท่ากัน เรื่องราวของน้องบุ๋ม อาศัยอยู่กับปู่ย่ามาตั้งแต่เกิดเพราะพ่อแม่ไปทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัด และพ่อแม่ก็ไปมีครอบครัวใหม่ ปู่กับย่าต้องรับภาระเลี้ยงดูหลาน ๆ ทั้งหมดห้าคน จึงต้องดิ้ นร นเพื่อความอยู่ร อ ดของหลาน ๆ

น้องบุ๋มได้เผยว่า เมื่อก่อนแม่จะส่งเงินมาให้นาน ๆ ครั้ง แต่ช่วงนี้ส่งมาให้ทุ กเดือน ครั้งละ 1,000-2,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาขาข้อน้องชายที่เกิดเหตุทางรถมอเตอร์ไซค์ บุ๋มช่วยปู่กับย่าดูแลน้อง ๆ ตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สอง และเคยคิดเสี ยสละออกจากโรงเรียนเพื่อมาทำงานและส่งเสี ยให้น้องได้เรียนหนังสือ ทุ กเช้าก่อนไปโรงเรียนต้องไปรับจ้ างเด็ ดกระเจี๊ยบ โดนจะมีน้องสาวและย่าไปช่วยถึงจะได้ไปโรงเรียนและย่าก็ไปรับจ้ างต่อ

ส่วนปู่ต้องดูแลทวดอยู่ที่บ้านย่าคอยสอนตลอด ปู่กับย่าคือกำลังใจ และอยากทำให้ปู่กับย่าและน้องสบาย ๆ แต่เพราะได้กำลังใจจากปู่กับย่าและมีคุณครูหลายท่านที่คอยช่วยกันประคับประคอง

บุ๋มจึงเห็นหนทางสู้ต่อเพื่ออนาคตที่ดีกว่าเวลาที่เหลือบุ๋มจะรับจ้ างง านทุ กอย่างจากคุณครูที่โรงเรียนเป็นทุนเสริมด้วยโดยจะเก็บทุนแบ่งไว้ใช้ในยามที่ปู่กับย่าข าดแคลน เธอกับน้อง ๆ จะได้มีทุนไปโรงเรียนกว่าจะลุกขึ้นสู้บุ๋มก็รู้สึกท้ อ บางครั้งไม่มีอะไรกินไปโรงเรียน บางครั้งอยากลาออกจากโรงเรียนไปหางานทำแบบจริงจัง เพื่อแบ่งเบาปู่กับย่า

แต่ทั้งสองท่านขอเอาไว้หลายครั้ง คุณครูที่โรงเรียนก็จะช่วยเหลือโดยการจ้ างง านปลอกสายไฟ ในช่วงเสาร์อาทิตย์คุณครูมักชมว่าทำงานดี และรู้จักประหยัด เพราะบุ๋มห่วงและรักคนที่บ้านมากร่วมให้กำลังใจเเละเเชร์เรื่องราวของน้องบุ๋มเพื่อมอบโอกาสที่ดีให้กับน้องคนเก่งกันนะคะ

ความกตัญญู คือ ความรู้คุณ หมายถึงความเป็นผู้มีใจกระจ่าง มีสติ มีปัญญาบริบูรณ์ รู้อุปการคุณที่ผู้อื่นกระทำแล้วแก่ตน ผู้ใดก็ตามที่ทำคุณแก่ตนแล้ว ไม่ว่าจะมากก็ตาม น้อยก็ตามแล้วก็ตามระลึกนึกถึงด้วยความซาบซึ้งไม่ลืมเลย
แพงอาจไม่ดีที่สุด รวยอาขไม่มีความสุขที่สุด

แหล่งที่มา : รายการ สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง