Thursday, 18 July 2024

น่าชื่นชม! คุณตาใจบุญ มอบที่ดิน 25 ล้าน ทำถนนให้ชาวบ้าน

สวัสดีครับวันนี้แอดมินมีเรื่องราวน่าประทับใจของคุณลุงชาวจีนท่านหนึ่งที่สละที่ดินตนเองมอบให้กับคนจน บอกเลยว่าเป็นเรื่องราวที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมาก เมื่อไม่นานมานี้ได้เกินขึ้นที่ประเทศจีน โดยมีคุณลุงชายจีน วัย 72 ปี ได้บริจาคที่ดิน 24 ล้าน ให้ชาวบ้านใช้ทำมาหากินเลี้ยงชีพโดยไม่มีใครรู้ว่าเจ้าของที่เป็นใคร

โดยหารู้ไม่ลุงที่เดินผ่านพูดคุยนั้นเป็นเจ้าของที่ จนเวลาผ่านไป 10 กว่าปี เรื่องราวคุณลุงจึงเปิดเผยเลยทำให้มีคนเพิ่งมีคนรู้ เขาได้ทำการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตด้วยการบริจาคที่ดินจำนวน 8 ผืน รวมมูลค่ากว่า 25 ล้าน ให้กับสำนักงานเขตการปกครองท้องถิ่นประเทศจีน

คุณลุงหวังเฉาจือ ท่านมีอาชีพทำสวนและรับจ้างทั่วไป มีชีวิตที่เรียบง่าย แม้แต่เก้าอี้หรือเครื่องใช้ที่บ้านแม้จะชำรุดแล้ว ถ้ายังใช้ได้คุณลุงเขาก็ยังไม่ยอมเปลี่ยนใหม่ ใส่เสื้อผ้าเก่าตัวเดิมๆ แต่ที่ดิน 8 ผืนรวมมูลค่ากว่า 25 ล้าน เขากลับยอมมอบให้คนยากจน โดยที่ดินเหล่านั้นสามารถทำให้เขามีชีวิตที่สบายไปตลอดชีวิตเลยก็ว่าได้

โดยเขาบอกว่าที่ดินเหล่านี้เป็นของบรรพบุรุษที่สื บทอดกันมาเป็นรุ่นๆ นายหวังเฉาจือเป็นคนจิตใจดี มีเมตต า เขาบอกว่า “หากในข้างหน้าเราจากไปลูกหลานก็ไม่มีใครรู้ ฉะนั้นสู้บริจ าคออกไปดีกว่า ไม่รู้สึกเ สี ยด า ยหรอกการทำดีเช่นนี้มีประโยชน์ต่อผู้คนที่สัญจรไปมามาก”

ทั้งนี้ แท้จริงแล้ว ที่ดินของคุณลุงหวังเฉาจือ ตั้งอยู่ในพื้นที่สำคัญมาก เมื่อนำมาทำเป็นถนน ทำให้คนในแถวนั้นสะดวกมากขึ้น ทางนี้สามารถเป็นทางลัดไปได้หลายแห่ง ซึ่งเมื่อก่อน ต้องอ้อมไปอีกทางซึ่งไกลมาก แต่เมื่อนายหวังบริจ าคทำถนนก็ทำให้ชาวบ้านได้รับประโยชน์มากมาย เป็นการทำดีที่มีประโยชน์มาก

คนเราที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ มิได้อยู่โดยลำพังเพียงคนเดียว ย่อมมีพ่อแม่ พี่น้อง ญาติ มิตร สหาย ข้าทาส บริวาร และบุตรภรรยา สามีด้วยกันทั้งนั้น การที่เราจะอยู่ร่วมกับคนเหล่านั้นด้วยความสุข และเป็นที่รักของคนเหล่านั้น นอกจากจะต้องเป็นคนดี มีเมตตากรุณา มีสัมมาคารวะต่อผู้ที่ควรคารวะ พูดวาจาอ่อนหวานแล้ว ยังต้องอาศัยความมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อุดหนุน เจือจานกันเป็นเครื่องผูกใจคนเหล่านั้นด้วย

วันที่ชีวิตไม่ขาดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

ที่มา…ninegoodtoday.com เรียบเรียงโดย www.anews.com