Thursday, 18 July 2024

นักศึกษา ปวส.2 เผยไอเดียเจ๋ง! การปลูกพริกในกระสอบ สามารถสร้างรายได้ เดือนละ 20,000 บาท

เจ้าของผลงานทำรายได้งามนี้คือ นายพิเชษ ด้วงชู เป็นนักศึกษา ปวส. ปี 2 ซึ่งก็ได้เรียนในสาขาพืชศาสตร์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ด้วยความที่อยากจะหารายได้เสริมเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง จึงได้คิดว่าทำอย่างไรจึงจะหาเงินเพิ่มได้อีกไอเดียการปลูกพริกกระสอบก็ผุดขึ้นมาโดยการเข้าร่วมโครงานเกษตรเพื่อชีวิต เกษตรรุ่นใหม่ใส่ใจมาฐาน ของทางสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้เป็นคนจัดโครงการขึ้นร่วมกันกับทางวิทยาลัยเอง เพื่อให้เกษตรกรรุ่นใหม่ใส่ใจมาตรฐานการผลิตมากขึ้น

ด้วยความตั้งใจในการหารายได้เสริมบนที่ดินเพียง 1 งาน สามารถสร้างรายได้เกือบเดือนละ 20,000 บาท แบ่งเบาภาระช่วยพ่อแม่ไดเยอะ เงินจำนวนนี้ส่งตัวเองเรียนได้จนจบปริญญาตรีเลย แม้ว่าในการทดลองทำครั้งแรกจะเคยกำไรน้อยแต่เมื่อได้ลงมือจริงจังแล้วบนที่ดิน 1 งาน ได้เยอะกว่านั้นเมื่อเพิ่มจำนวนพริกกระสอบเป็น 200 กระสอบ

ระยะเวลาในการปลูกประมาณ 3 เดือน เก็บพริกได้ทุกอาทิตย์แล้วเอาไปขาย ราคาตลาดพริกกิโลกรัมละ 130 – 150 บาท ขึ้นอยู่กับราคาตลาดแต่ละช่วง โดยในแต่ละเดือนจะได้ประมาณ 120 กิโลกรัม เป็นเงินประมาณ 16,800 บาท ถือว่าเยอะมากสำหรับเงินเดือนของคนที่เป็นนักศึกษา

วิธีการปลูกพริกกระสอบ
1. หากระสอบตามจำนวนที่ต้องการมาได้เลย อยากจะปลูกกี่กระสอบก็เตรียมมาเท่านั้น
2. เอาดินร่วนปนทราย ปริมาณ 12 กิโลกรัมมาผสมเข้ากันกับมูลของวัว ปริมาณ 5 ขีด และปูนขาวอีก 1 กำมือ
3. จัดการผสมคลุกให้เข้ากัน
4 .นำไปใส่ในกระสอบได้เลย

5. พับปากกระสอบลงให้สูงจากดินในนั้นประมาณ 5 นิ้ว เพื่อจะได้มีแนวกั้นลมพัด
6. เอาต้นกล้าพริกที่มีมาปลูกได้เลย อยากจะปลูกพริกชนิดไหนก็ตามแต่ละเลือกเลย แต่สำหรับของเขาอยู่พัทลุงพริกเดือยไก่เป็นที่ต้องการของตลาดเขาจึงเลือกปลูกชนิดนี้

7 .ระยะเวลา 3 เดือน เก็บขายได้เลย
8 .เมื่อต้นพริกหมดอายุแล้วก็ยกเอาดินในกระสอบเก่านั้นออกมาฆ่าเชื้อโดยการตากแดดและทำใหม่วนกันแบบเดิม

เป็นการหารายได้เสริมที่กลายเป็นรายได้หลักได้เลย ในการปลูกพริกกระสอบนี้แม้เวลาน้อยก็ทำได้ เป็นเกษตรกรยุคใหม่โดยแท้ต้องไม่ใช้สารเคมีอันตราย ต้องคำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภคด้วย และท่านใดที่ต้องการจะหารายได้จากการทำเกษตรลองปลูกพริกกระสอบดูอาจจะสร้างรายได้งามมากก็ได้

เรียบเรียงโดย เกษตรก้าวหน้า