Friday, 23 February 2024

นักร้องหนุ่มแร็พเปอร์ “โจอี้ บอย”เตรียมมอบข้าวสาร 5 ตัน แจกจ่ายชุมชนที่เดือดร้อน

คนบันเทิงหลายคนออกมาช่วยเหลือประชาชนที่เดื อดร้ อนกันไม่หยุด ทั่วทุกภาคของประเทศ ล่าสุดเเร็พเปอร์ชื่อดัง โจอี้ บอย เตรียมเเจ กจ่ ายข้าวส า รจำนวน 5 ตันให้กับชาวบ้านในชุมชนต่าง ๆ พร้อมยังฝากให้เพื่อนบ้านช่วยดูเเลกัน ข้าวส า ร 5 ตัน เเบ่งเป็นถุงละ 5 กิโล 1,000 ถุง

เตรียมเเจ กจ่ ายไปยังชุมชนที่ผมได้รับเเจ้งจากทีมว่ามีจำนวนผู้ป่วยอีกหลายคนต้องกักตัว หลายคนยังไม่สามารถออกไปทำงานและซื้อหาอาหารเองได้ชุมชนบ้านพักรถไฟ กม. 11, หลังกรมหลวง, แดงบุหงา

บุญร่มไทร ,ชุมชนร่มฤดี (หลังรพ.บำรุงราษฎร์), ชุมชนเ ชื้ อเพลิง 2 ,ชุมชนพัฒนาใหม่ (คั่วพริก), ชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ, ชุมชนสวนผัก, ชุมชนวัดราษโพธิ์ทอง

ผมช่วยได้เพียงเล็กน้อยมาก ๆ เมื่อเทียบกับความจำเป็นในขณะนี้ เราอยู่ในยุคที่ประชาชนต้องช่วยกันดูเเลกันเองจริง ๆ ใครยังพอไหวฝากดูเเลเพื่อนบ้านในละเเวกด้วยนะครับ

วันนี้ “ท้ อ” ไม่เป็นไรขอ “ใจสู้” “พรุ่งนี้” ยังมีอยู่ให้ “แก้ไข” มีความหลัง เป็นบทเรียนใช้สอนใจ “อนาคต” วันข้างหน้าเป็นอย่างไร อยู่ที่เรา..แพงอาจไม่ได้ดีที่สุด รวยอาจไม่ได้มีความสุขที่สุด ชีวิตไม่จำเป็นต้องดีที่สุดก็สุขได้

เเหล่งที่มๅjoeybangkokboy