ธกส.เปิดโครงการใหม่ ” พอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ “เงินทุน เงินด่วน วงเงิน 50,000 บาท สำหรับผู้ได้รับผลกระทบโควิด 19

ธนาคารเพื่อการเกษตรเเละสหกรณ์ การเกษตร (“ธ.ก.ส.”) ได้ออกมาเปิด โครงการใหม่ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม พอเพียง เพื่อเลี้ยงชีพ เพื่อไว้เป็น เงินทุน เงินด่วน สำหรับผู้ที่ได้รับ ผลกระทบโควิด 19 รวมไปถึงปัญหาทางเศรษฐกิจรวมทั้งการเดินทางกลับต่างจังหวัดเพื่อสร้างอาชีพเปิดให้กู้ได้ทั้งเกษตรกรเเละผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไข

สินเชื่อเงินให้กู้ยืมตัวนี้นั้นเป็นคนละส่วนกับสินเชื่อฉุกเฉินที่มีวงเงินให้กู้ 10,000 บาท วันนี้ทางทีมงาน ได้รวบรวมข้อมูลสินเชื่อเงินให้กู้ยืมตัวใหม่สินเชื่อ “พอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ” เเละวิธีการลงทะเบียนดังนี้

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเงินให้กู้ยืมจาก ธกส.
1.จะต้องเป็นเกษตรกรหรือเป็นทายาทเกษตรกร หรือ บุคคลในครัวเรือนหรือบุคคลทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เเละมีปัญหาทา เศรษฐกิจตกต่ำเเละเดินทา กลับไปที่ภูมิลําเนาเพื่อที่จะ ประกอบหา อาชีพ ใหม่
2.ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. มาก่อน
3.มีเเผนในการประกอบอาชี เกษตรหรืออาชีพอื่นๆในลักษณะเพื่อเลี้ยงชีพภายในครัวเรือนและใช้เงินลงทุนที่ไม่มากนัก

วงเงินการขอสินเชื่อ
– ให้กู้ได้สูงสุดที่ไม่เกิน 50,000 บาท
– การชําระ คืนเงิน สินเชื่อ
จะต้องชำระคืนที่ไม่เกิน 12 เดือน นับตั้งเเต่วันกู้ยกเว้นจะมีเหตุพิเศษสามารถให้ได้ที่ไม่เกิน 18 เดือน
อัตรา ดอกเบี้ย
-ในเดือน ที่ 1 ถึง 3 อัตรา ดอกเบี้ย ที่ 0% ต่อปี และในเดือนที่ 4 เป็นต้นไปจะคิดอัตราดอกเบี้ยตาม MRR ( ซึ่งในปัจจุบันดอกเบี้ย MRR เท่ากับ 6.50% ต่อปี )

หลักประกันการขอสินเชื่อ
– ใช้ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัยจํานองเป็นประกันหนี้สามารถให้กู้ได้ที่ไม่เกิน 95% ของวงเงิน
– ใช้บุคคล1คนขึ้นไปค้ำประกัน สามารถให้กู้ได้ที่ไม่เกิน 50,000 บาท
– ใช้บุคคลรับรอง รับผิด อย่างลูกหนี้ร่วมกัน สามารถ ให้กู้ ได้ที่ ไม่เกิน 50,000 บาท

ระยะเวลาการจ่ายสินเชื่อ
ตั้งเเต่บัดนี้เป็นต้นไป วันที่ 30 เม.ย 64

ผู้ที่ต้องการสินเชื่อเงินให้กู้ยืมและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถ สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 02-555-0555 หรือ เว็บไซต์ www.baac.or.th