Saturday, 20 July 2024

โฉนดที่ดิน ครุฑแดง ครุฑเขียว ครุฑดำ ต่างกันอย่างไร รู้ไว้จะไม่โดนโกง!

การครอบครองที่ดิน นั้นไม่ใช่เฉพาะเรามีโฉนดแล้วเราจะทำอะไรกับที่ดินตรงนั้นก็ได้ แต่เดี๋ยวก่อน จะต้องดูให้ดีสักนิดเพราะว่าบางโฉนด บางประเภทก็มิอาจจะขายได้ บางแบบก็ขายได้และถือครองเป็นกรรมสิทธิ์ได้

เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้น วันนี้ชวนทุกคนมาทำความเข้าใจ ความหมายของโฉนดแต่ละแบบ โดยวิธีสังเกตแบบง่าย ๆ ว่ามีข้อแตกต่างอะไรบ้างคือ สีของครุฑบนโฉนดนั่นเอง

1 โฉนดครุฑสีดำ เป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ประเภท น.ส. 3 และ น.ส. 3 ข. ซึ่งจะเป็นแบบไม่มีการระวางภาพถ่ายทางอากาศ เป็นเพียงเอกส ารฉบับหนึ่งไม่ได้นับว่าเป็นโฉนดที่ดิน เป็นเอกส ารแสดงการถือครองของผู้ถือสิทธิ์ แต่ยังถือสิทธิ์แบบไม่เป็นทางการ หากต้องการจะซื้อขายจะต้องรอประกาศจากทางราชการ 30 วัน

2 โฉนดครุฑสีเขียว เป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ประเภท น.ส. 3 ก. ซึ่งจะเป็นการออกในท้องที่ และมีการระวางภาพถ่ายทางอากาศ ก็ยังคงเป็นเอกส ารไม่ใช่โฉนดที่ดิน เป็นหนังสือคำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าเราได้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นจริง มีความใกล้เคียงโฉนดที่ดิน ซื้อ-ขายได้ จำนองกับธนาคารได้ ในอนาคตเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินได้หากมีการยื่นเรื่องของเปลี่ยน

3 โฉนดครุฑสีแดง เป็นโฉนดที่ดิน น.ส. 4 ซึ่งเป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ชัดเจนมากที่สุดแล้ว ซื้อ – ขาย ได้ โอนได้อย่ างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งโฉนดที่ดินที่มีครอบครองกันเกือบทั้งหมดก็เป็นครุฑแดงแบบนี้ โดยเฉพาะที่ดินในเมือง และโฉนดหลังแดงเป็น น.ส. 4 จะมีระบุไว้ว่าห้ามโอนภายในระยะเวลา 5 – 10 ปี

4 ใบจอง น.ส. 2 จะเป็นหนังสือที่ออกให้เพื่อแสดงการยินยอมให้ครอบครอง โดยออกจากทางราชการโดยให้ครอบครองแบบชั่วคราว ซึ่งใบจองนี้จะออกให้แก่ราษฏรที่ทางราชการจัดที่ดินให้ทำกินตามประมวลกฎหมายที่ดิน และทางรัฐ จะมีการเปิดให้จับจองเป็นคราว ๆ ไป โดยใครอยากจับจองก็ต้องรอฟังประกาศจากทางรัฐ สำหรับผู้ที่มีใบจองแล้วก็จะต้องทำประโยชน์ในที่ดินในเสร็จใน 6 เดือน และต้องใช้ประโยชน์ให้เสร็จใน 3 ปีนับแต่วันที่ได้รับใบจอง

ยังไม่หมดเท่านี้ผู้ที่ได้ใบจองจะต้องทำประโยชน์ให้ได้ร้อยละ 75 ของที่ดิน และที่ดินนี้โอนให้คนอื่นไม่ได้ยกเว้นจะตกทอดไปทางมรดก พอทำประโยชน์ตามเงื่อนไขแล้วก็มีสิทธินำใบจองนั้นมาขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส. 3 น.ส.3ก. หรือ น.ส.3 ข. หรือโฉนดที่ดินได้ แต่ว่าหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือโฉนดที่ได้นั้นจะอยู่ใต้บังคับห้ามโอน ตามเงื่อนไขที่ทางกฎหมายกำหนดเอาไว้

สรุปคือ ถ้าอยากจะมีที่ดินเป็นของตัวเองและถือครองได้เต็ม ๆ เลยนั้นจะต้องเป็นโฉนดครุฑแดง ส่วนที่ดินแบบอื่น ๆ นั้นได้แบบชั่วคราวนั่นเอง และมีอีกนิดคือถ้าใครมีที่ดินต่อให้เป็นครุฑแดงก็ตามหากปล่อยร้างไว้แล้วมีคนเข้าไปอยู่ 10 ปีขึ้นไป ที่ดินตรงนั้นจะตกเป็นของคนอื่นโดยทันที ต่อให้เรามีโฉนดมันก็ไม่ช่วยอะไร ฉะนั้นอย่ าลืมทำประโยชน์และดูแลที่ดินของตนเองกันด้วย

ขอบคุณข้อมูล 108archeepparuay