Monday, 15 April 2024

ทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร สูตรไร้กลิ่น

วันนี้เรามีวิธีกำจัด ข ยะเศ ษอาหารในบ้านง่าย ๆ มาฝากเพื่อนๆ เป็นการทำถังขยะเปียกหรือบ่อขยะเปียกตามแบบฉบับของคุณสมาชิกหมายเลข 2217722 สมาชิกเว็บไซต์พั นทิปดอทคอม บอกเลยนอกจากจะช่วยละข ย ะอินทรีย์แล้ว ยังทำให้ได้ปุ๋ยหมักชั้นดีไว้ใช้จัดสวนสวยอีกด้วย

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ วันนี้จะพามาชมบ่อขยะเปียกรักโลกกันค่ะ โดยมีวิธีทำ คือ

ทำบ่อ 2 บ่อ จะใช้เป็นบ่อซีเมนต์หรือถังดำก็ได้แล้วแต่สะดวกและแล้วแต่ขนาดที่ต้องการ เจาะให้มีรูหรือช่องด้านล่าง และมีฝาปิดด้านบน โดยสาเหตุที่ทำ 2 บ่อ เพื่อจะได้ใส่สลับกันตอนอีกบ่อเต็มและรอการย่ อ ย ส ล า ย

หลังจากใส่ขยะลงไปแล้ว ให้ใส่ EM และกากน้ำตาลตามลงไปด้วยเพื่อช่วยให้ย่อยสลายและไม่ทำให้ส่งกลิ่นเ ห ม็ น ซึ่งประโยชน์ของ EMคือ ช่วยปรับสภาพดิน น้ำ อากาศให้ดีขึ้นสามารถเปลี่ยนสภาพความเป็นก s ด-ด่างให้สมดุล เพิ่มประสิทธิภาพในการหมักและการย่อยส ล า ย ทำให้เกิดสารอาหารเป็นปุ๋ย

ลดการใช้สารเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า สามารถป้องกันเ ชื้ อโ s ค และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพืชและสั n ว์ได้ ส่วนประโยชน์ของกากน้ำตาล คือ มีธาตุอาหารที่ครบถ้วน ใช้เป็นส่วนผสมของน้ำหมักชี ว ภ า พเป็นแหล่งอาหารสำคัญเพื่อให้จุ ลิ น ท รี ย์ผลิตก s ดเติบโต ช่วยปรับปรุงคุณสมบัติทางธาตุอาหาร และกลิ่นของน้ำหมักไม่ทำให้เกิดกลิ่นเ ห ม็ น

โดยจะทำการใส่ในบ่อแรกก่อน เมื่อบ่อแรกเต็มแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ให้ย่อยส ล า ย ระหว่างนั้นเราก็ใส่ข ย ะในบ่อที่ 2 ไปเรื่อยๆ

เมื่อบ่อที่ 2 เต็มแล้ว บ่อแรกก็ย่อยส ล า ยกลายเป็นปุ๋ยพอดี สามารถนำไปใช้งาน ตักปุ๋ยออกมาใช้ได้แล้วพักบ่อที่ 2 ต่อ สลับกันไป นอกจากจะช่วยลดข ย ะในครัวเรือนแล้วยังทำให้มีปุ๋ยหมักชั้นดีเอาไว้บำรุงดินด้วยค่ะ

สำหรับใครที่ชอบสามารถติดตามเราได้ที่ ช่อง Jaemfah channel และเพจ เกษตรพอใจ ปลูกผักเพราะรักเธอแหล่งที่มา: สมาชิกพันทิปหมายเลข 2217722