Wednesday, 17 April 2024

ทำบุญมามากมาย แต่ทำไมชีวิตไม่ดีขึ้นเลย”หรือว่าลืมทำบุญนี้”

พรศักดิ์สิทธิ์ที่ดีที่ประประเสริฐคือพรที่กล่าวออกจากปากบิดามารดา ฉะนั้นหากอยากทำบุญ อยากได้บุญ อยากขอพรให้ชีวิตเป็นไปตามที่หวัง ไม่จำเป็นต้องไปสรรหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหน เริ่มจากการทำบุญกับบุพการีของท่านก่อนทำบุญมามากมาย แต่ทำไมชีวิตไม่ดีขึ้นเลย”หรือว่าลืมทำบุญนี้”

เคยได้ยินคำกล่าวนี้หรือไม่ เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินสำนวนที่ว่า ทำบุญตักบาตรร้อยครั้ง ไม่เท่าทำบุญกับพ่อแม่เพียงครั้งเดียว นั่นเป็นการกล่าวของคนที่อยากจะให้ทุกคนมาดูแลพ่อแม่ แต่ไม่เข้าใจเรื่องการทำบุญ จริง ๆ แล้วลองสังเกตดูเถอะส่วนใหญ่คนที่เข้าวัดขยันทำบุญตักบาตรทั้งนั้นแหละ ที่ดูแลพ่อแม่ เพราะเขามีคุณธรรมที่กล่อมเกลาจิตใจ หรือถ้าคนที่ไม่เข้าวัดก็เป็นคนที่รักพ่อแม่และถูกปลูกฝั งเรื่องความกตัญญู

การทำบุญตักบาตรเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นการสละความตระหนี่ออกตากใจ คนที่ทำเช่นนี้ได้ต้องมีใจรักการให้เป็นพื้นฐานและเข้าใจเรื่องบุญ แต่การทำบุญไม่ได้จำกัดว่าจะต้องตักบาตรเท่านั้นถึงจะได้บุญ เพราะการทำบุญมีหลายวิธีที่เราเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุ 10 ประการและทำได้ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ

หลายคนเข้าใจผิดเวลาทำบุญส่วนใหญ่จะนึกถึงเฉพาะการตักบาตร ถวายสังฆทานเพราะบุญนี้ใครๆก็ทำกัน เป็นประเพณีที่ดีงามสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล จนทำให้คนที่ไม่รู้เรื่องบุญมาชี้นำเปรียบเทียบการทำบุญตักบาตรกับการทำบุญกับพ่อแม่ ถ้าคนเข้าวัดทำบุญจะรู้เลยเพราะพระท่านจะสอนให้ทำบุญกับพ่อแม่ ดูแลพ่อแม่ แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ทรงยกย่องเปรียบเทียบว่าบิดามารดาเป็นพรหมของบุตร เป็นพระในบ้าน ที่เราทราบความหมายเหล่านี้ก็ล้วนมาจากการเข้าวัดทำบุญ หรือคนเข้าวัดศึกษาธรรมะนำมาถ่ายทอดนั่นเอง

คำสอนหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญบางคนทำบุญ ทั้งเลี้ยงเด็กกำพร้า เลี้ยงเพื่อนได้มากมาย ทั้งบริจาคมูลนิธิต่าง ๆ แต่ไม่เคยจะดูแลหยิบยื่นอะไรให้พ่อแม่เลย ข้าวสักจานไม่เคยตักให้ท่านทาน อาหารสักอย่างไม่เคยทำให้ท่านกิน เพราะไม่รู้ว่าพ่อแม่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือเนื้อนาบุญในบ้าน อย่างนี้แล้วบุญกุศลจะเกิดได้อย่างไร

พรศักดิ์สิทธิ์ที่ดีที่ประประเสริฐคือพรที่กล่าวออกจากปากบิดามารดา ฉะนั้นหากอยากทำบุญ อยากได้บุญ อยากขอพรให้ชีวิตเป็นไปตามที่หวัง ไม่จำเป็นต้องไปสรรหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหน เริ่มจากการทำบุญกับบุพการีของท่านก่อนเพราะท่านคือผู้มีพระคุณ พรของท่านย่อมศักดิ์สิทธิ์กว่าพรใด แม้ในพระพุทธศาสนายังมีคำบูชาพ่อแม่ดูแลปรนนิบัติท่าน พาท่านเข้าวัดฟังธรรม ถ้าท่านยังไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็ทำให้ท่านศรัทธา ชี้หนทาลสวรรค์และนิพพานให้ท่าน ให้ท่านมีธรรมะเป็นที่พึ่ง นี้เป็นการตอบแทนคุณท่านได้ดีที่สุดดูแลท่านทำอาหารให้ท่านทานเพรียบพร้อมบริบูรณ์ ดูแลพ่อแม่ให้ดีดุจดูแลพระ

วิธีนี้นอกจากจะได้บุญแล้ว พ่อแม่ย่อมอวยพรให้คุณอีกด้วย อยากได้อะไร ประสบความสำเร็จแบบไหนให้ขอพรท่านเลย พรจากปากพ่อแม่ศักดิ์สิทธิ์มาก ถ้าไม่เชื่อต้องลองทำดู แล้วจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิตในทิศทางที่ดีขึ้น ในการอุทิศบุญแผ่เมตตาทุกครั้ง ให้อุทิศบุญหรือเชื่อมบุญส่งอธิษฐานจิตให้พ่อกับแม่ทุกครั้ง

พรจากพ่อแม่ศักดิ์สิทธิ์มาก จะยิ่งมีพลังส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น เพราะอย่างนี้ในการอุทิศบุญแผ่เมตตาทุกครั้ง พระท่านจึงให้อุทิศบุญหรือเชื่อมบุญส่งให้พ่อกับแม่ก่อนด้วยบทอุทิศบุญที่ ว่า อิ ทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร? ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้าจงมีความสุข ดูแลท่านอย่างดี พร้อมสมบูรณ์ทุกวัน กราบเท้าท่านก่อนนอน หากไม่บูชาพ่อแม่ ไม่ตอบแทนพระคุณและทำสิ่งที่ไม่ดีกับท่านทั้งกาย วาจา ใจ บอกได้คำเดียวว่า ต่อให้พบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดตรงหน้าก็ยากที่จะได้!!

สำหรับท่านที่พ่อแม่ล่วงลับไปแล้วให้สร้างบุญอุทิศให้กับท่าน ให้เจาะจงระบุชื่อ ท่านด้วยรวมถึงพ่อแม่ในอดีตชาติที่เราไม่รู้ว่าเป็นท่านใดบ้าง ให้กล่าวรวมๆ ไปว่า ?และพ่อแม่ บรรพบุรุษในทุกภพชาติ? ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่า ใครได้ทำ และทำบ่อยๆ จะเปิดทางบุญทั้งหมด ปิดกรรมไม่ดี ให้บุญนั้นส่งผลเต็มที่

ขอบคุณข้อมูลจาก เพจสุขภาพ
ภาพจาก www.google.co.th