Saturday, 20 July 2024

ต้นไม้มงคล 15 อย่าง ควรหามาปลูกในบ้าน เสริมโชคลาภให้บ้านเป็นสุข

คนที่กำลังจะย้ายเข้าไปอยู่บ้านใหม่หรือวางแผนจะซื้อบ้านและที่อยู่อาศัยในอนาคต สิ่งสำคัญที่จะส่งเสริมดวงชะตาชีวิตเจ้าของบ้านให้ได้พบแต่สิ่งดีๆนั่นก็คือต้นไม้ ต้นไม้ ม ง ค ล ปลูกในบ้านนั้นจะนำพา โ ช ค ลาภ ความสุข ทรัพย์สินเงินทองเข้ามาสู่บ้านของเรา แม้เรื่องเหล่านี้จะเป็นเพียงเรื่องลี้ลับที่มีทั้งคนเชื่อและคนไม่เชื่อ แต่ก็สามารถใช้แก้เคล็ดและสร้างทรัพย์สินเงินทองให้ไหลมาเทมาให้กับใครหลายคนมาแล้ว

อีกหนึ่งไม้มงคลที่นิยมปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลในบ้าน เรียกเสน่ห์ ความนิยมชมชอบ และชื่อเสียง จะเป็นต้นอะไรไปไม่ได้ นอกจากต้นกระดังงา ที่คนไทยโบราณตัดสินว่า มีเสียงคล้ายกับคำว่ากระดิ่ง ที่ส่งเสียงก้องกังวานไปไกล ส่งผลให้มีคนรู้จัก นับหน้าถือตา และมีโอกาสดี ๆ ในชีวิตเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การปลูกต้นกระดังงาเพื่อความเป็นสิริมงคล ก็ควรปลูกในทิศตะวันออกของบ้าน ให้แสงอาทิตย์สาดส่องชื่อเสียง และความเป็นสิริมงคลให้ฟุ้งกระจายรอบตัวบ้านเลยค่ะ

ถึงอย่างไรก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นความเชื่อที่สืบทอ ดกัน มาตั้งแต่อ ดีตแต่ถึงอย่างไรก็เลือ กปลูกต้นไม้ในบ้านไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนล้วน มีประโยชน์ทั้งสิ้น และสำหรับต้นไม้ที่หล า ยๆคนแนะนำว่าปลูในบ้านและเชื่อ กันว่าจะทำให้คนที่อาศัยนั้นอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข หรือจะช่วยส่งเสริมบารมีหรือหน้าที่การงานในบ้านนั้น มีอะไรบ้าง

1. ปลูกบานไม่รู้โรย ควรปลูกต้นบานไม่รู้โรยในวันพุธ ชื่อบานไม่รู้โรยเป็นชื่อที่มีความหมายดี หมายความถึง ความยั่งยืน ความอ ดทน และไม่ย่อท้อ
2. ปลูกโป๊ยเซียน โป๊ยเซียน เป็นต้นไม้ที่หลายคนมีความเชื่อว่าจะนำความสุขเข้ามาให้คนในบ้าน ชีวิตเจ้าของบ้านและครอบครัวจะพบกับความสงบสุขที่หาที่ไหนไม่ได้ จะช่วยปัดเป่าเรื่องวุ่นวายไม่ให้คนในบ้านต้องประสบกับปัญหาและอุปสรรค ไม่เป็นโรคภัยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
3. ปลูกแก้ว คำว่าแก้วนั้นหมายถึงสิ่งของมีค่าที่คนนับถือบูชา เปรียบได้กับของมีค่าสูงดั่งแก้ว ทำให้เกิด ความเชื่อที่ว่า หากปลูก ต้นแก้วไว้ประจำบ้าน จะทำให้สมาชิกในบ้านเป็นคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์เหมือนแก้ว มีความเบิกบานใจ และมีคนรัก

4. ปลูก มะม่วง ควรปลูกต้น มะม่วงไว้ทางทิศใต้ของบ้าน นอ กจากต้น มะม่วงจะให้ร่มเงา และผลแสนอร่อยแล้ว มะม่วงยังเป็นต้นไม้ที่มีความเชื่อ กันว่าหากปลูกแล้วจะทำให้ผู้อยู่อาศัยในบ้านร่ำร ว ยยิ่งขึ้น ยิ่งขึ้น และยังช่วยป้องกันไม่ให้คนอื่น มารังแก รังควานได้ด้วย
5. ปลูกกวนอิม บ้านใดปลูกต้นกวนอิมเงินไว้ประจำบ้าน จะทำให้คนในบ้านมีฐานะดี เกิดความร่ำรวย เพราะต้นกวนอิมเป็นไม้นำเงินเข้ามาหมุนเวียนให้คนในบ้าน ดังนั้นจึงถือว่าเป็นไม้ ม ง ค ล นาม นอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกว่า ต้นกวนอิมเงินเป็นต้นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์ เพราะคนโบราณใช้ต้นกวนอิมประกอบในพิธีบูชาพระเจ้า และพิธี ม ง ค ล ทางศาสนาดียิ่งนักหรือหากเลือกปลูกกวนอิมทองไว้ประจำบ้านจะทำให้คนในบ้านมีฐานะดีเกิดความร่ำรวยเพราะต้นกวนอิมทองเป็นไม้นำทองและของมีค่าเข้ามาสู่คนในบ้าน

6. ปลูกโกศล แนะนำให้ปลูกต้นโกศลในวันอังคาร และปลูกไว้ทางทิศตะวันออ กของบ้านเพื่อรับแสงแดดย ามเช้า จะทำให้เห็นสีสันของใบที่สวยสด ดึงดูด สายต าของผู้ที่พบเห็น นอ กจากนี้ชื่อโกศล พ้องกับคำว่า กุศล จึงเชื่อว่า คือ การสร้างบุญ คุณงามความดีช่วยคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข โกศลเป็นไม้ยืนต้นที่ได้รับความแนะนำว่ามาก ใบมีสีสันสวยสด ความหมายดี โดยเฉพาะภายในพระราชวัง และวัด ปลูกเพื่อหวังให้เกิดความร่มเย็นเป็น สุข หากนำมาปลูกในบ้าน ก็จะทำให้ครอบครัวมีแต่ความสงบสุข ปราศจากความขัดแย้งใดๆ

7. ปลูกกระดังงา บ้านใดปลูกต้นกระดังงาไว้ประจำบ้านจะทำให้มีชื่อเสียงโด่งดัง เพราะ กระดัง คือการทำให้เกิดเสียงดังไปไกล นอกจากนี้ยังเชื่ออีกว่า เสียงดังเหมือนกับนกการะเวกในสมัยพุทธกาล คือมีเสียงดังไพเราะมาก ก้องไกลทั่วสวรรค์ ดังนั้นบางคนจึงเรียกกระดังงาว่า การะเวก ควรปลูกในวันพุธ ไว้ทางทิศตะวันออ กของตัวบ้าน เพื่อให้แสงอาทิตย์สาดส่อง จะช่วยให้ชื่อเสียงขจรขจายไปทั่ว เชื่อ กันว่าการปลูกต้นกระดังงา ทำให้คนในบ้าน มีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นที่นับหน้าถือต า มีเงินทอง มีลาภยศ

8. ปลูกเข็ม แนะนำว่าให้คนที่กำลังศึกษาเล่าเรียนเป็นผู้ลงมือปลูก โดยเลือ กปลูกทางทิศตะวันออ ก และปลูกในวันพุธ โดยดอ กเข็มนั้นใช้ในการประกอบพิธีไหว้ครู เป็นสัญลักษณ์แทนความฉลาดหลักแหลมเปรียบกับเข็มที่แหลมคม และการปลูกต้นเข็มไว้ในบ้านเชื่อ กันว่า จะทำให้สมาชิกในบ้าน มีความฉลาดหลักแหลมเหมือนกับดอ กเข็ม และยังช่วยให้มีปฏิภาณไหวพริบ เอาตัวรอ ดได้ดี

9. ปลูก มะขาม แนะนำให้ปลูกต้น มะขามไว้ทางทิศตะวันตก ปลูกเพื่อต้องการให้ผู้อื่นเกรงขาม เพราะเชื่อ กันว่า ต้น มะขามจะทำให้ผู้อยู่อาศัยเป็นที่น่าเกรงขามน่ายำเกรง และทำให้ผู้คนชื่นชอบ นอ กจากนี้ ยังช่วยป้องกันคดีความ การทะเลาเบาะแว้ง และวิญญาณภูตผีปีศาจ
10. ปลูก มะยม ต ามความเชื่อโบราณเชื่อ กันว่า การปลูกต้น มะยมจะทำให้คนแนะนำว่าชมชอบ รักใคร่ มีชื่อเสียง ไม่มีคนคิดร้ า ย และหากปลูกต้น มะยมไว้ทางทิศตะวันตก จะช่วยป้องกันวิญญาณร้ า ย ภูตผีปีศาจได้ด้วย
11. ปลูกขนุน การปลูกควรเลือ กปลูกทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จะดีที่สุด ผู้ที่ปลูกควรเป็นหัวหน้าครอบครัวและควรปลูกในวันจันทร์ หรือวันพฤหัสบดี การปลูกต้นขนุนจะทำให้ผู้อยู่อาศัยได้รับการสนับสนุน มีคนคอยอุปการะอุดหนุนจุนเจือ คอยช่วยคอยหนุน มีคนสรรเสริญ
12. ปลูกกล้วยแนะนำให้ปลูกต้นกล้วยไว้ทางทิศตะวันออ กของบ้าน สมัยก่อนแนะนำว่าปลูกไว้ในบ้านกันอย่างแพร่หล า ย สามารถนำส่วนต่างๆ ของต้นกล้วย ทั้งหัวปลี ลำต้น ผล ใบ ฯลฯ มาทำประโยชน์ได้มากมาย

13. ปลูกไผ่ควรปลูกต้นไผ่ไว้ริมรั้วของบ้าน หรือบริเวณที่โล่งกว้าง ให้ต้นไผ่ได้แตกหน่อเจริญงอ กงาม และควรปลูกไว้ทางทิศตะวันออ ก เพื่อให้ต้นไผ่ได้รับ แสงแดดยามเช้า มีความเชื่อว่า กอไผ่จะทำให้คนในครอบครัวเกิดความปรองดอง สามัคคี ไม่แตกแตก
14. ปลูกวาสนา หรือ วาสนาอธิษฐานต ามตำราแนะนำให้ปลูกทางทิศตะวันออ กเฉียงเหนือ และเนื่องจากต้นวาสนาเป็นต้นไม้ที่ให้ประโยชน์ทางใบ จึงควรปลูกในวันอังคาร โดยให้ผู้หญิงเป็นผู้ปลูกจะดีที่สุด เพราะชื่อวาสนาอธิษฐานเป็นชื่อที่เหมาะกับสุภาพสตรี เชื่อ กันว่า หากบ้านใดปลูกต้นวาสนาจะทำให้มีความสุข ความสมหวังในชีวิต และเป็นต้นไม้แห่ง โ ช ค ถือเป็นดอ กไม้เสี่ยงทายหากต้นวาสนาบ้านไหนออ กดอ กสวยงาม จะทำให้มี โ ช ค ปรารถนาสิ่งใดก็จะสมดังใจมุ่งหมาย

15. ปลูกราชพฤกษ์ หรือ ต้นคูนแนะนำให้ปลูกไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้าน โดยต้นราชพฤกษ์นั้นเป็นต้นไม้ประจำชาติ เด่นที่ดอ กสีเหลืองทองสวยอร่ามเป็นพวงระย้าสวยงาม เชื่อ กันว่าจะช่วยให้ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้าน มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นทวีคูณ

มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ใบของราชพฤกษ์ก็มักถูกนำไปใช้ทำพิธีสะเดาะเคราะห์ คนจึงเชื่อว่า ราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากทีเดียว ใครกำลังมองหาต้นไม้มงคลมาปลูกเสริมบารมี และความผาสุขให้คนในบ้าน ต้นไม้มงคลทั้ง 9 ชนิดนี้ก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะคะ วันหยุด หรือวันไหนว่าง ๆ ก็ลองไปหาต้นกล้ามาปลูกกันดีกว่าเนอะ