Wednesday, 17 April 2024

ต้นออมเงินต้นออมทอง ต้นไม้มงคล เสริมดวงที่จะทำให้คุณมีเงินมีทองเก็บ

คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นออมเงิน ออมทอง ไว้ประจำบ้านทำให้มีเงิน มีทองมาก เพราะต้นออมเงิน ออมทอง เป็นไม้มงคลนาม นอกจากนี้การออมเงิน ออมทอง ก็คือการเก็บหอมรอมริบ หรือการสะสมเงินทองไว้ให้มากนั่นเอง

ต้น “ออมเงิน ออมทอง” พรรณไม้ แบบไม้เลื้อย โดยจะมีลำต้นเป็นเถา ลำต้นไปยึดเกาะอื่นๆที่อยู่ใกล้ อาจจะเป็นไม้หลักที่เอาให้ลำต้นของมันเลื้อยตามขึ้นไป ลำต้นเป็นข้อๆ มีรากแตกออกมา สีของลำต้นจะเป็นสีเขียว มีก้านใบยาวประมาณ 10 – 15 เซนติเมตร รูปทรงกลมมน มีลักษณะเว้าลึก ผิวใบจะเป็นสีเหลืองหรือสีเขียว

ประโยชน์ของต้นออมเงิน ออมทอง
แม้จะเป็นพืชประเภทใบ ไม้ประดับ แต่ต้นออมเงิน ก็มีประโยชน์ไม่แพ้พืชชนิดอื่นๆ ที่ถูกนำมาใช้แต่งบ้าน หรือจัดสวน โดยประโยชน์ทั่วไปของต้นออมเงิน คือ

ประโยชน์ทางความเชื่อ
ไม้มงคลอย่างออมเงิน สร้างความเชื่อที่มีมาแต่โบราณดังที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ คือเป็นพืชที่เชื่อว่าเมื่อปลูกแล้วจะทำให้เรามีเงินทองไหลมา เทมา เป็นกุศโลบายที่คนโบราณให้ลูกหลานปลูกต้นไม้ เพื่อที่จะทำให้ลูกหลานมีเงินเก็บ ดังเป็นที่มาของชื่อต้นไม้ชนิดนี้นั่นเอง

ช่วยสร้างออกซิเจนให้กับบ้าน
เนื่องจากเป็นพืชใบที่แตกกิ่งก้าน แตกใบออกไปเรื่อยๆ หากปลูกไว้ในบริเวณบ้านในจำนวนประมาณหนึ่ง ต้นออมเงิน จึงช่วยสร้างออกซิเจนได้อย่างดี และที่สำคัญเนื่องจากเป็นพืชที่ไม่มีดอก ไม่มีเกสร จึงไม่เป็นอันตรายต่อคนที่เป็นภูมิแพ้อีกด้วย

สามารถปลูกเพื่อสร้างรายได้เสริมได้
ราคาในตลาดและความต้องการในปัจจุบันของต้นออมเงิน ออมทอง ถือว่าค่อนข้างใช้ได้เลยในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นพืชที่ไม่ได้ใช้เวลาในการปลูกนาน และสามารถแตกหน่อ ขึ้นไปได้เรื่อยๆ โดยหากคุณสามารถปลูกและดูแลได้ดี จากราคาต้นออมเงินที่เริ่มต้น 20 บาท จะสามารถขายได้ราคาสูงถึงหลัก ร้อย และเกือบพันเลยทีเดียว โดยปัจจุบันเริ่มมีคนนำต้นออมเงินออมทองมาขายออนไลน์ บ้างแล้ว นี่อาจเป็นพืชชนิดนึงที่คุณควรลองขายดูสักครั้ง

ตำแหน่งที่ปลูกและผู้ปลูก

เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นออมเงิน ออมทอง ไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ปลูกควรปลูกในวันอังคาร เพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เพื่อเอาประโยชน์ทั่วไปทางใบให้ปลูกในวันอังคาร

การปลูกแบ่งเป็น 2 วิธี

การปลูกในกระถางเพื่อใช้ประดับภายในและภายนอกอาคารใช้กระถางทรงสูงขนาด 8 – 14 นิ้วใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก:ขุยมะพร้าว:ดิน ร่วนอัตรา 1:1:1 ผสมดินปลูกและควรใช้ไม้หลักที่หุ้มด้วยกาบมะพร้าวปักไว้ตรงกลางกระถางด้วยเพื่อให้ลำต้นยึดเกาะหรือเลื้อยการเปลี่ยนกระถางควรเปลี่ยน1-2ปี/ครั้งหรือแล้วแต่ความเหมาะสมของทรงพุ่มเพราะการขยายตัวของรากแน่นเกินไปและเพื่อการ เปลี่ยนดินปลูกใหม่ทดแทนดินปลูกเดิมที่เสื่อมสภาพไป

การปลูกในแปลงปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้านและสวน การปลูกแบบนี้ควรทำร้านหรือซุ้ม เพื่อให้ลำต้นเลื้อยขึ้นไป ขนาดหลุมปลูก 20 x 20 x 20 เซนติเมตร ใช้ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก : ดินร่วน อัตรา 1 : 2 ผสมดินปลูกถ้าจะไม่ให้เลื้อยควรตัดแต่งเถาหรือยอดให้สั้น นิยมปลูกเป็นกลุ่มเพื่อตกแต่งสวน

การดูแลรักษา แสง ต้องการแสงแดดจัด หรือกลางแจ้ง
น้ำ ต้องการปริมาณน้ำมาก ควรให้น้ำ 3 – 5 วัน/ครั้ง
ดิน ดินร่วนซุย ความชื้นสูง
ปุ๋ย ควรใส่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก อัตรา 300-500 กรัม/ต้น ใส่เดือนละ 1-2 ครั้ง
การขยายพันธ์ ปักชำ
โรคและศัตรู ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคและศัตรู เพราะเป็นไม้ที่มีความทนทานต่อสภาพธรรมชาติได้ดี