Monday, 24 June 2024

ต้นยางนา “ไม้ดีมีคุณค่า” เป็นทั้งไม้เศรษฐกิจ และพืชสมุนไพร

ยางนาเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่ง หลายๆ คนอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนว่าต้นยางนาเป็นพันธุ์ไม้พ ร ะ ร า ช ท า น นอกจากจะเป็นไม้ยืนต้นที่สูงใหญ่มากๆ แล้ว ยังมีประโยชน์อีกมากมายที่หลายๆ ท่านยังไม่ทราบ วันนี้เราจึงนำประโยชน์ของยางนามาฝาก

ความสำคัญแต่โบราณ ยาง หรือยางนา คือต้นยางที่ให้น้ำมันยางแก่คนไทยในรุ่นโบราณอย่างเป็นล่ำเป็นสัน รวมทั้งยังเป็นต้นไม้ที่คนไทยรุ่นเก่า ท่านได้นำมาใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยเป็นลำดับรองลงมาจากไม้สัก เป็นต้นไม้ที่ขึ้นได้ดีในทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะในเขตป่าดิบใกล้ๆ ลำห้วย ลำธาร

สรรพคุณทางสมุนไพร ของต้นยางนา
1 น้ำต้มจากเปลือก เป็นยาบำรุงร่างกาย บำรุ ง โ ล หิ ต แก้ตับอักเสบ และใช้ทาถู นวดขณะร้อนๆ เป็นยาแก้ปวดตามข้อ
2 น้ำมันยาง ใช้ผสมกับเมล็ดกุยช่ายซึ่งคั่วให้เกรียม และบดให้ละเอียด ใช้เป็นยาอุดฟัน แก้ฟันผุ
3 เมล็ดและใบ ต้มใส่เกลือ ใช้อมแก้ป ว ด ฟั น ฟั นโยกคลอน น้ำมันยาง ผสมกับแอลกอฮอล์ รับประทานเป็นยาขับปัสสาวะ แก้ โ ร ค ท า ง เ ดิ น ปั ส ส า ว ะ แก้ มุ ต กิ ด ร ะ ดู ขาวของสตรี หรือใช้จิบเป็นการขับเสมหะก็ได้

4 ใบและยาง รับประทานเป็นยา ทำ ใ ห้ เ ป็ น ห มั น น้ำมันยางดิบ มีสรรพคุณเป็นยา ถ่าย หั ว ริ ด สีดวง ท ว า ร หนักให้ฝ่อ น้ำมันยางจากต้น มีสรรพคุณเป็นยาสมานแผล ห้ามหนอง ใช้เป็นยาทาแผลเน่าเปื่อย แผลมีหนอง แผล โ ร ค เ รื้ อ น แก้ โ ร ค และเป็น ยากล่อมเสมหะ

ประโยชน์ของเนื้อไม้ เนื้อไม้มีสีน้ำตาลแดงหรือน้ำตาลเทา เสี้ยนตรง เนื้อไม้หยาบ แข็งปานกลาง เลื่อย ไสกบตกแต่งให้เรียบได้ง่าย จึงนิยมนำมาใช้ก่อสร้างอาคารบ้านเรือน ทำฝาบ้าน ทำไม้คร่าว ไม้ระแนง โครงหลังคา ทำพื้น เพดาน รอด ตง และเครื่องเรือนต่างๆ ใช้ทำเรือขุด เรือขนาดย่อม ไม้หมอนรองรางรถ ไ ฟ

ประโยชน์อื่นๆ พบว่า เป็นตัวเอื้อประโยชน์ในการเจริญเติบโตของเชื้อเห็ดราไมคอร์ไรซ่า ทั้งในป่าดิบแล้ง ป่าดิบชื้น ซึ่งเรียกว่า เห็ดยาง นำไปเป็นอาหารได้ น้ำมันยางผสมกับชัน ใช้ทาไม้ เครื่องจักสาน ยาเรือ และใช้เดินเครื่องยนต์แทนน้ำมันขี้โล้ บางท้องที่ใช้น้ำมันจากต้นยางทำขี้ไต้จุดไฟ

ปัจจุบัน ปริมาณไม้ยางนาในประเทศลดลงมาก เนื่องจากการบุกรุกทำลายป่า เพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับการเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่อุดมสมบูรณ์ใกล้ๆ แหล่งน้ำที่มีไม้ยางนาขึ้นอยู่ จะเป็นที่ต้องการเพื่อการเพาะปลูกมาก การเจาะโคนไม้ยางเพื่อเอาน้ำมันยาง โดยใช้ไฟสุม ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำลายแหล่งพันธุกรรมไม้ยางนา จึงควรที่มีการอนุรักษ์และส่งเสริมการปลูกกันต่อไป

แน่นอนว่าในยุคเศรษฐกิจตอนนี้มีขึ้นมีลง จนตามไม่ทัน ทำให้หลายคนนั้นเริ่มมองหาช่องทาง ทางการเ งิ น ที่มั่นคงมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางในอนาคต ซึ่งหลายคนั้นก็หันกลับมาบ้านเก่าเพื่อหาประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร ชาวไร่ ชาวสวน ก็มีมากมาก แต่การปลูกอะไรให้เจริญได้นั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์และการวางแผนของแต่ะละคนจริงๆ ซึ่งแล้วแต่วิธีการจัดการและการบริหารของแต่ละส่วน

ขอขอบคุณที่มาจาก: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้