Monday, 24 June 2024

ต้นทองอุไร ไม้มงคล ปลูกติดบ้านไว้แล้วดี เงินทองไหลมา เสริมโชคลาภ

ต้นทองอุไรถือว่าเป็นไม้พุ่มที่ปลูกง่ายทนแดดทนฝนและมีดอกที่สวยงาม ออกดอกตลอดทั้งปี ถ้าตัดตกแต่งให้ได้ทรงเป็นพุ่มแอดมินรับรองเมื่อดอกออกเต็มต้นจะมีสีสันที่สวยงาม ซึ่งวันนี้เราจะพาคุณไปดูต้นไม้ม ง ค ล ที่ควรหามาปลูกไว้ในบ้านของคุณ เพื่อเสริมโชคลาภ เงินทองไหลมา ให้ครอบครัวของคุณอยู่สุขสบาย กับบทความ ต้นทองอุไร ปลูกติดบ้านไว้แล้วดี เงินทองไหลมา เสริมโชคลาภไปเรียนรู้กันว่าทำไมต้นไม้ชนิดนี้ถึงจะทำให้เงินทองไหลมาให้กับคุณได้

เมื่อเราขับรถไปตามถนนเส้นหลักหลายๆแห่ง เรามักจะพบเห็นต้นไม้ขนาดกลางที่ออ กด อ กสีเหลืองสะพรั่งสวยงามตลอดปีหลายคนที่เคยสงสัยว่าเป็นต้นอะไรทำไมจึงนิยมปลูกกันต ามถนนหลวงหล า ยๆพื้นที่ ต้นทองอุไร หรือบางครั้งอาจเรียกว่าต้นสร้อยทอง พวงอุไรหรือดอกละคร ถือว่าเป็นไม่มงคลที่นิยมปลูกกันในหล า ยท้องที่

เพราะเป็นต้นไม้ที่ออกดอกสวยงามตลอ ดทั้งปีและยังทนแดดทนฝน บำรุงรักษาได้ง่าย แม้จะมีการร่วงของดอกอยู่เรื่อยๆแต่ก็ไม่เคยที่จะทำให้ไ ม้ ยื น ต้นชนิดนี้สวยงามน้อยลง เป็นต้นไม้ที่ให้ร่มเงาและสร้างความสวยงามให้กับสถานที่ได้อ ย่ า งดี มีกลิ่นหอมอ่อนๆมีรูปทรงเป็นช่อที่เหลืองทองอร่ามสวยงาม ขนาดต้นก็ไม่สูงมากทำให้ได้รับความนิยมกันอ ย่ างแพร่หล า ย นอ กจากนี้ ทองอุไร ยังจัดว่าเป็นไม้มงคลโดยเชื่อ กันว่า

จะให้โชคให้ลาภแก่ผู้ปลูกและผู้ที่อยู่อาศัยในบ้าน ช่วยทำให้ครอบครัวมีความมั่นคง เงินทองใช้กันอย่ า งไม่ขัดสน ช่วยให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆ ต้นทองอุไรเป็นไม้พุ่มที่มีการผลัดใบ ความสูงจะอยู่ที่ 2-5 เมตร จะไม่ใหญ่โตไปกว่านี้ เป็นไม้ยืนต้นที่มีอายุยืนนานหลายปีในบางครั้งอาจมีลักษณะเป็นพุ่มเรือนยอ ดทรงกลม หรืออาจมีการตกแต่งให้เป็นรูปไข่ ใบประกอบแบบจนนกปล า ยคลี่ออ กตรงข้าม ลักษณะใบเป็นรูปหอ กหรือรูปไข่ ปล า ยในจะแหลม มีขอบ เ ป็ ซี่ฟั น และลักษณะของขนของใบจะละเอียด

ทองอุไรหรือสร้อยทองจะออ กด อกเป็นช่อ ต ามปล า ยยอ ดลักษณะของด อ กเป็นรูปแตรสีเหลืองอร่ามสดใส ส่วนโคนกลีบจะเชื่อมติดกัน มีปล ายแยกออ กเป็น5 กลีบ ด อ กของต้นทองอุไรมักจะร่วงง่ายแต่ก็มีการสลับผลัดออกด อ กใหม่อยู่ตลอ ดทั้งปี ทำให้เป็นไม้ยืนต้นที่สร้างความสวยงามและช่วยประดับประดาบ้านเรือนได้เป็นอย่างดี มีผลเป็นฝักรูปทรงกระบอ กออ กจะกลมๆขนาดประมาณ 1 ซม. เมื่อแก่จะแตกออ ก เมล็ดมีลักษณะแบน สีน้ำต าลอ่อนๆ

สร้อยทองหรือต้นทองอุไร ชอบน้ำพอประมาณไม่ชอบน้ำมากเกินไป การปลูกจึงควรเลือ กปลูกในพื้นที่ๆเป็นที่ด อ ก หรือเป็นพื้นที่ๆสูงพอสมควรเพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง การบำรุงรัก านั้น มีวิธีที่ไม่ยา กเพียงหมั่นใส่ปุ๋ยอยู่เสมอเพื่อให้ด อ กออ กสวยงามตลอ ดทั้งปีใช้ดินร่วมในการปลูกและควรเป็นดินที่มีธาตุอาหารเพียงพอต่อ การเจริญเติบโต สำหรับการตกแต่งนั้นก็ไม่ควรละเลยให้พย ายามตัดแต่งกิ่งใบให้อยู่ในรูปทรงที่ต้องการอ ย่ า งสม่ำเสมอ ต้นสร้อยทองหรือทองอุไรนี้เป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดดมาก จึงสามารถปลูกในบริเวณที่แสงแดดสอ่งตลอ ดทั้งวัน ทนแดดได้ดี

Cr.ที่มา krustory
เรียบเรียงโดย ธรรมะเกษตรก้าวหน้า