Thursday, 20 June 2024

ตัวอย่าง “โรงเรือนเลี้ยงไก่แบบพอเพียง” ลงทุนน้อย จบในงบ 5,000 บาท (พร้อมแบบ)

เลี้ยงไก่ เป็นอีกหนึ่งอาชีพเสริมที่น่าสนใจ เลี้ยงไก่ อาชีพที่ลงทุนน้อย วันนี้เราจึงนำไอเดียการทำโรงเรือนเลี้ยงไก่มาฝาก ไอเดียนี้ลงทุนแค่ 5,000 บาท ก็ได้โรงเรือนที่มาตรฐาน

โดยโรงเรือนไก่แบบพอเพียงหลังนี้ เป็นของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี ที่ได้มีการแนะนำเกี่ยวกับการสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ดังต่อไปนี้ โรงเรือนขนาด 6×6 ตารางเมตร สามารถเลี้ยงไก่ได้ประมาณ 15-20 ตัว

วัสดุก่อสร้างเป็นไม้ไผ่และหลังคามุงด้วยจาก ต้นทุนในการก่อสร้างประมาณ 4,500-5,000 บาท พื้นที่ที่จะสร้างน่าจะเป็นในสวนที่มีต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มเย็นและสร้างอยู่บนพื้นดิน เนื่องจากจะได้มีพื้นที่ส่วนที่เป็นลานอิสระสำหรับให้ไก่ได้ออกมาเดิน

อย่างไรก็ตามโรงเรือนขนาดเล็กหลังนี้ เป็นโรงเรือนที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรีได้ให้คำแนะนำ เพื่อเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรรายย่อย ซึ่งได้สร้างโรงเรือนขนาดเล็กและนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อรูปแบบใหม่และรุ่นต่อๆไป

“” เพราะคนเราเกิดมาไม่เหมือนกัน โลกใบนี้จึงมีความน่าอยู่และไม่จำเจ คนจนมี คนรวยมี บางครั้งคนจนก็กลายมาเป็นคนรวย คนที่รวยอยู่ก็อาจกลับไปจนได้อีก ชีวิตเราไม่มีอะไรแน่นอน ดังนั้นเราจึงต้องหัดปรับตัวและยอมรับความจริงเพื่อเข้าใจกับทุกสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง เราจะได้ทุกข์น้อยลง และใจเบายิ่งขึ้น

แหล่งที่มา : chokyonline.com

เรียบเรียงโดย ธรรมะเกษตรก้าวหน้า