Tuesday, 21 May 2024

ด้วยพระเมตตา จากเด็กชาย 3 คนในวันนั้น ขอรับใช้ชาติแทนพ่อ

สวัสดีครับ เดินตามพ่อในครั้งนี้ ขอนำเรื่องราวที่เป็นความประทับใจไม่รู้ลืมของครอบครัวซึ่งเรื่องราวของครอบครัว ดาบตำรวจอำนวย แก้วเนียม ที่สละชีพในหน้าที่ ซึ่งภรรยาและลูกชาย ๓ คนต้องรับภาระหนี้สิ้น แต่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา ให้ทุนการศึกษา ลูกทั้ง 3 ของดาบตำรวจอำนวย ตั้งแต่ประถม จนเข้ารับราชการ

เหตุการณ์ในครั้งนั้น นางจิราพร แก้วเนียม ผู้เป็นภรรยาจะต้องพบกับภาระหนี้สินมากมายในเรื่องของค่าใช้จ่ายเลี้ยงดูลูกชายวัยประถมถึง 3 คนโดยแน่นอนว่าเงินค่าบำเหน็จบำนาญของหัวหน้าครอบครัวที่จะต้องสละชีพไปนั้นไม่เพียงพอต่อการจุนเจือสำหรับทั้ง 4 ชีวิต

ทั้งในเรื่องของการศึกษาหรือแม้กระทั่งโรงเรียนอนุบาลสงขลาและว่าจะมีการระบุปัญหาให้เรียนฟรีก็ตามแต่ฉะนั้นนางจิราพรก็ต้องทำหน้าที่เป็นเสาหลักของบ้านโดยเธอนั้นได้กลายเป็นแม่ค้าและรับเนื้อหมูมาขายเพื่อหารายได้เสริมในตลาดเมืองสงขลาแน่นอนว่าก็ต้องพบกับการขาดทุนบ้างได้กำไรบ้าง

และด้วยเหตุนี้สิ่งที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ก็ได้มาถึงครอบครัวแก้วนิยม โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงได้ทราบถึงเรื่องราวความเสียสละของนายดาบตำรวจอำนาจรายนี้พระองค์จึงทรงมีเมตตาที่จะให้บุตรชายทั้งสามคนและภรรยา โดยพระองค์นั้นให้นางจิราภรณ์เข้าเฝ้า ณ ท่าเรือวาสุกรี

ในเวลาต่อมาโดยให้นำเด็กทั้งสามคนเดินทางเข้าเฝ้าด้วยเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาจากพระหัตถ์ด้วยตัวเองในทุกปี โดยสิ่งนี้จะอยู่ในความดูแลของมูลนิธิสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพในพระบรมราชูปถัมภ์ จนเด็กทั้งสามคนนี้จบระดับปริญญาตรี

โดยนางจิราภรณ์ก็ได้เล่าเรื่องราวในครั้งนี้ว่าในตอนนั้นลูกๆของเธอนั้นก็ยังเด็กอยู่มากแต่ตัวเธอนั้นสามารถจำความได้ทุกอย่างและรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งที่พระองค์ทรงมีความเมตตาให้กับครอบครัวและยอมให้ตัวเองนั้นเข้าเฝ้าซึ่งแม้ว่าในครั้งนั้นตนนั้นจะสวมชุดสีดำแต่พระองค์ก็ยังทรงห่วงใยทรงมีพระเมตตาต่อลูกชายทั้งสามของตน อย่างโดยแท้โดยพระองค์นั้นก็ได้พระราชทานทุนการศึกษาทุกปีตั้งแต่ชั้นประถมจนเรียนจบระดับชั้นปริญญาตรี

ในการเข้าเฝ้าในครั้งแรกนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็ได้ทรงตรัสกับลูกชายทั้งสามของตนว่าให้เป็นเด็กดีจงตั้งใจเรียนประพฤติปฏิบัติตัวเองให้เป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองและจงมีความรู้สึกภาคภูมิใจกับความเสียสละของพ่อซึ่งนั่นก็ทำให้ลูกชายของตนได้ซึมซับคำเหล่านั้นตลอดมา

เธอก็ยังกล่าวอีกว่าเธอนั้นรู้สึกโชคดีมากจริงๆที่ลูกทั้งสามของเธอนั้นเป็นคนรักเรียนและมีความคิดที่อยากจะเป็นตำรวจเหมือนพ่อและเมื่อได้เสียพ่อตอนระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่และทุกคนก็ทราบกันดีว่าแม่ของตัวเองนั้นใช้ชีวิตอย่างยากลำบากซึ่งรูปรูปนั้นก็ไม่เคยทำให้เหนื่อยหน่ายและหนักใจหาเรื่องอะไรให้แม่ต้องเหนื่อยใจอีกทั้งยังดำรงตนให้เป็นคนดีขยันหมั่นเพียรตั้งใจเรียนจนทั้งสามคนนั้นสามารถสอบตำรวจได้ทั้งสามคน

โดยในส่วนของรูปทั้งตัวนั้นหลังจากที่เรียนจบนิติศาสตร์จากม. รามคำแหงก็ได้ใช้สิทธิ์ของพ่อเข้าเป็นตำรวจแต่น้องอีกสองคนนั้นได้เลือกเข้าสอบด้วยตัวเองโดยสุดท้ายเป็นสัญญาบัตรกันทั้ง 3 นายเลย

และการที่ได้รับราชการเป็นตำรวจนี้นี่ก็ถือเป็นความฝันอันยิ่งใหญ่ของทั้งสามคนซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ล้วนมาจากความสามารถและความตั้งใจจนผู้บังคับบัญชานั้นโอกาสได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในฐานะลูกหลานในฐานะของประชาชนพวกเขาก็จะตั้งมั่นอยู่ในกรอบระเบียบที่ดีงามมุ่งเน้นประโยชน์เพื่อส่วนรวมและทดแทนบุญคุณแผ่นดินเกิดทดแทนพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่พระองค์ได้ทรงพระราชทานทุนค่าเล่าเรียนทั้งสามพี่น้องมาจนจบปริญญาดีมีการศึกษาซึ่งเป็นสิ่งที่ล้ำค่าโดยเขานั้นจะเอาสิ่งเหล่านี้มาดูแลและทำประโยชน์ให้แก่ประชาชนอีกทั้งยังขอขอบพระคุณทุกอากาศที่ได้ให้ความเมตตากับครอบครัวของพวกเขา