Monday, 20 May 2024

ดินมีปัญหาต้องรู้ สูตรบำรุงดิน สำหรับปลูกพืชผัก

ดินในบางพื้นที่ปลูกอะไรก็งามแต่บางที่ปลูกอะไรก็ตา ย คุณกำลังประสบปัญดินปลูกอะไรไม่ได้อยู่ไหม ไม่ว่าจะเป็นดินเปรี้ยว ดินทราย ดินเค็ม เป็นต้น วันนี้เรามีวิธีในการแก้ปั ญ ห า ที่จะช่วยบำรุงฟื้ น ฟู ให้ดินเหล่านี้กลับมาใช้งาน และปลูกพืชผักได้อีกครั้ง โดยจะใช้ปุ๋ ยธรรมชาติ “แห้งชาม น้ำชาม” ทำอ ย่ า ง ไรนั้นมาติดตามอ่านกันได้เลย

สิ่งที่ต้องเตรียม
1. ต้นกล้วย 1 เมตร ( 3 กิโลกรัม)
2. น้ำตาลทราย 1 กิโลกรัม
3. น้ำหมั กจุ ลิ นท รีย์ธรรมชาติ 1 ลิตร
4. น้ำสะอาด 10 ลิตร

วิธีการทำ
เอาต้นกล้วยมาหั่นให้เรียบร้อย

แล้วก็เอาส่วนผสมทั้งหมดที่เตรียมไว้นั้นลงในถังหมั กแล้วคนให้เข้ากันเลย และอย่ าลืมเหลือพื้นที่ว่างในถังหมั กเผื่อการขย ายตัวระหว่างการหมั กด้วย แล้วปิดฝาให้สนิทตั้งหมั กไว้เป็นเวลา 3 เดือน แล้วเราก็จะได้น้ำหมั กบำรุงดินมาใช้กันแล้ว

การทำ ปุ๋ย แห้งบำรุงดิน
สิ่งที่ต้องเตรียม
1. มู ล สั ต ว์
2. แกลบดิบ
3. แกลบ เ ผ า
4. รำ

ขั้นตอนการทำ
เริ่มที่เอาส่วนผสมในข้อ 1 – 4 มาใส่ในปริมาณเท่า ๆ กัน แล้วคลุกเข้าด้วยกันเลย จากนั้นก็ผสมน้ำหมักต้นกล้วย ( ที่ทำเสร็จตามข้างบนใช้ปริมาณ 1 ส่วนต่อน้ำ 50 – 100 ส่วน ) เข้าด้วยกันในกองปุ๋ ยแล้วก็คลุกผสมให้ทั่ว ลองกำก้อน ปุ๋ ย ดูหากมีน้ำไหลออกมาตามง่ามนิ้วมือแล้วปล่อยมือจะยังคงรูปเป็นก้อนเหมือนเดิม

ต่อไปก็นำพลาสติกมาคลุม อีกอย่างเรานำไปใส่ในถุงปุ๋ยหรือกระสอบ โดยให้ใส่ 3 ใน 4 ส่วนของกระสอบแล้วปิดปากถุงเอาไว้ นำไปวางไว้ในที่ร่ม พอจุ ลิ นท รีย์ทำงานจะเกิดความร้อน ขึ้ น รอจนกว่าปุ๋ ยจะหายร้อนจากกระบวนการหมั กแล้วจึงนำไปใช้ได้เลย เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว

การห่มดิน
อีกหนึ่งการบำรุงดินคือการห่มดิน อย่ าปอกเปลือกเปลือยดิน โดยให้หากิ่งไม้ ใบไม้แห้ง ฟางข้าวมาห่มดินเอาไว้แล้วพอมันย่อยสลายไปจะเป็นปุ๋ ยธรรมชาติชั้นดีเลย แล้วจะเป็นตัวช่วยทำให้ดินนั้นฟื้นตัวกลับมา

และเหมาะสำหรับการปลูกพืชอีกครั้ง หาเอาเศษใบไม้ ฟางข้าวที่มีอยู่ในท้องถิ่นได้เลย แล้วเอามาห่มดินให้หนา ๆ อย่ างน้อย 1 คืบ ให้มีรัศมี 1 ศอก จากโคนต้นไม้

โดยเว้นช่องว่างรอบโคนต้นเพื่อระบายอากาศ เอาปุ๋ ยแห้งมาโรยร้อย ๆ ต่อด้วยการรดน้ำหมั กจุ ลิ น ทรีย์จากต้นกล้วยจะเป็นการช่วยกระตุ้นการย่อยสลาย เรียกว่าการเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชนั่นเอง

เป็นสูตรการฟื้นฟูดินที่หลายคนใช้กันอยู่ ถ้าดินของคุณมีปัญหาปลูกอะไรมันก็ไม่รอดแนะนำว่าใช้สูตรนี้ไปบำรุงดินได้เลย แล้วจะเห็นว่ามันช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีจริง ๆ