ดับบลิว ซี จี ไดมอนด์ จัดโครงการ “ถุงนำสุข ”บริจาค เพื่อคนเ ร่ ร่ อ น ย า กไร้

ดับบลิว ซี จี ไดมอนด์ (WCG DIAMOND) ผุดกิจกรรมการกุศลสร้างสรรค์สังคมผ่านโครงการ “ถุงนำสุข เพื่อคน เ ร่ ร่ อ น ย า กไร้” หวังจุดประกายการให้คนในสังคมมีจิตสาธารณะและแบ่งปันตามนโยบายของรัฐ นำร่องช่วยเหลือคนในชุมชนและผู้ด้อยโอกาส เผยเป็นกิจกรรมนำร่องให้ภาคธุรกิจและทุกคนเป็นจิตอาสาเพื่อต่อยอดให้สังคมน่าอยู่มากขึ้น

นางศุภากรณ์ ปรีชา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดับบลิว ซี จี ไดมอนด์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายจิวเวลลี่แบรนด์ WCG DIAMOND เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพราะต้องการมีส่วนร่วมในการสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับผู้ด้อยโอกาส ล่าสุดได้ดำเนินโครงการ “ถุงนำสุข เพื่อคนเร่ร่อน ย า กไร้” เพื่อจุดประกายให้ทุกคนในสังคมตระหนักถึงการมีจิตสาธารณะ ซึ่งบริษัทมีแนวคิดที่สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ต้องการสร้างจิตสำนึกและให้ประชาชนมีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคมหรือช่วยเหลือผู้อื่น ทั้งนี้ การจัดทำโครงการดังกล่าวบริษัทไม่ได้ต้องการรับบริจาคเ งิ นหรือสิ่งของจากบุคคลทั่วไป แต่ต้องการทำเป็นตัวอย่างและเชิญชวนให้ผู้คนทั่วไปหันมาทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมตามความสามารถและกำลังของตนเอง

สำหรับรูปแบบของโครงการ “ถุงนำสุข เพื่อคนเร่ร่อน ยากไร้” ที่ WCG DIAMOND จัดทำขึ้นนั้นเป็นการอุทิศตนเพื่อเป็นจิตอาสาจากพนักงานและลูกค้า โดยรวบรวมสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมเงินจำนวนหนึ่งใส่ไว้ในถุงที่เราเรียกว่าถุงนำสุข โดยบริษัทได้มอบหมายให้ทีมมาดามและมิสเตอร์ WCG DIAMOND จะลงไปสำรวจพื้นที่ในชุมชนต่าง ๆ ที่มีคนเร่ร่อนและยากจนอาศัยอยู่ เพื่อส่งต่อถุงนำสุขให้กับผู้ด้อยโอกาสไว้ใช้สอย สำหรับกิจกรรมนี้บริษัทได้มีการดำเนินการมาแล้วเป็นเวลา 2 เดือน โดยหวังว่าจะเป็นแบบอย่างให้กับบุคคลทั่วไปหรือองค์กรอื่น ๆ ได้จัดกิจกรรมในลักษณะนี้ หากในสังคมเรามีผู้ที่อุทิศตนเพื่อเป็นจิตอาสาได้มากขึ้น เชื่อว่าจะทำให้สังคมน่าอยู่มากกว่าในปัจจุบัน

นางศุภากรณ์ยังกล่าวย้ำว่า โครงการ “ถุงนำสุข เพื่อคนเร่ร่อน ยากไร้” ไม่ได้เป็นโครงการที่เปิดระดมทุนหรือรับบริจาคสิ่งของใด ๆ แต่เป็นกิจกรรมที่พนักงานและลูกค้าบางส่วนที่ต้องการช่วยเหลือคนยากจน มาร่วมสนับสนุนในกิจกรรม โดยคาดหวังว่าจะเป็นตัวอย่างกับบุคคลอื่น ๆ ที่มีความพร้อมมากกว่า หันมาใส่ใจกับผู้ด้อยโอกาสมากขึ้น เพื่อประเทศไทยจะมีสังคมการแบ่งปันซึ่งกันและกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น

ผู้ที่สนใจจะให้แบรนด์ WCG DIAMOND ผลิตเครื่องประดับเพชร (OEM) หรือต้องการชมสินค้า ศึกษาข้อมูลด้านการลงทุน และต้องการเป็นตัวแทนจำหน่าย สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ www.wcgdiamond.com หรือโทรศัพท์ 02-0684343 และ 095-0528855 ติดตามข้อมูลการประมูลออนไลน์ได้ที่ เฟสบุ๊คแฟนเพจ ขายส่งเพชรแท้ WCG DIAMOND

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คุณมนัสวิน 091-549-3542 คุณปัญญา 087-055-2756