Wednesday, 17 April 2024

ชื่นชม หนุ่ม”อนุวัฒน์” ผู้ประกาศข่าว เก็บเงินสานฝันจนสร้างริมน้ำให้แม่

อนุวัต เฟื่องทองแดง (อนุวัฒน์) ชื่อเล่น หนุ่ม(เกิดเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2519) เป็นผู้ประกาศข่าวและพิธีกรชาวไทยเกิดที่จังหวัดปทุมธานีปัจจุบันเป็นผู้ประกาศข่าวรายการสนามข่าว 7 สีและสนามข่าวบันเทิงในสังกัดช่อง 7 เอชดี

สำหรับผู้ประกาศข่าวที่อยู่ในใจสำหรับ หนุ่ มอนุวัต เฟื่องท อ งเเดง เนื่องจากสไตล์การทำงาน ของเขานั้นสื่อสารเเบบตรงไป ตรงมาเเละหากต้องลงพื้นที่ทั้งทุรกันดานและสถานที่บางแห่งที่การเข้าถึงลำบาก

ซึ่งในฐๅนะนักข่าว พิธีกร เขาก็ลุ ย ติดดินไปถึงเเหล่งเเบบจริ งจั ง เพื่อนำข้อมูลข่าวสาร สื่อสารให้กับผู้รับฟังได้อย่างถูกต้อง ซึ่งหนุ่มอนุวัต เล่าถึงเส้นทางชีวิ ตก่อน

จะมาเป็นผู้ประกาศข่าวถึงวันนี้ว่าตอนเล็ กๆ จะถูกทางบ้านเเละคนรอบข้างบอกว่าโตขึ้นจะต้องเป็นหมอ หมอเก่ง ห ม อฉลาด เป็นห ม อเเล้วมีทุนเยอะเลยเลือกเรียนสายวิ ท ย์ค ณิ ตจะได้เป็นห ม อ โดยที่ยังไม่ได้รู้ว่าเป็นสิ่งที่อยากจะเป็น หรือถนัดจริงหรือเปล่าสำหรับบ้านของคุนหนุ่ ม อนุวัตนั้นเป็นบ้านสวนที่มีทั้งพื้นที่มีผัก ต้นไม้ มีสระน้ำปลู กด อ กบัว นอกจากนั้นสวน

อันร่มรื่นของเขๅยังเป็นฝีมือการออกเเบบ จัดสวนด้วยตัวเองอีกด้วย นักข่าวรู ปห ล่ อค นนี้ หลังจากพี่น้อ งทั้ง 4 คนเเบ่งที่ดินในรั้วบ้ๅนกันเเล้วหนุ่ ม อนุวัตจึงถมที่เตรียมไว้สร้างบ้านเดี่ยวของตนริมน้ำริมคลองไว้กลับมาอยู่ใกล้ คุณเเม่

จะได้ดูเเลเเม่ดูเเลสวน ดูเเลน้ อ งห มากันอย่างใกล้ชิด บ้านหลังนี้เป็นความฝั นมาตั้งเเต่เ ล็ ก ว่าฉันอยากมีบ้านริมน้ำตอนที่สร้างมีเเต่คนถามว่า สร้างเเล้วจะได้มาอยู่เหรอเพราะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะอยู่ไหม เราจะ เ สี ยดายนะถ้าเป็นอะไร

ไปโดยไม่ได้ทำอย่ ๅงที่ฝั น สุ ดท้ๅยบ้ๅนในฝันสำเร็ จด้วยน้ำพักน้ำเเ ร ง เมื่อสองปีที่เเล้วนี้เอง ก็รู้กันอยู่ว่ๅนั กข่ๅวได้ไม่เยอะ ถ้าอย ากได้อย่ างที่ฝั นก็ต้องทำงานเยอะหน่ อ ย เเล้วค่อย เ ก็ บค่อย ทำไป“เเม่ก็มีความสุ ขมากขึ้นเพราะเรากลับมาหาบ่อย ตอนนี้เเม่อายุเเปดสิบกว่าเเล้ว ก็เหมือนกลับไปเป็นเมื่อก่อนชอบเห็นอยู่กันเยอะ

เเล้วปกติเสาร์อาทิตย์พี่น้ อ งกลับมาหาเเม่กันห ม ดพอเรากลับมาอีกคนก็ได้มาเจอกันคุยกัน มันก็อบ อุ่นดีที่พี่น้องและครอบครัวได้เจอกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตา พ่อแม่ก็พลอยมีความสุขไปด้วยที่ได้เห็นลูกๆรักและสามัคคีกัน นี่แหล่ะคือสิ่งที่คนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องการและรักมากที่สุด ทำให้จิตใจเบิกบานและมีความสุขเป็นไหนๆกันเลยทีเดียว