Saturday, 18 May 2024

ชีวิตลำเค็ญ!! คุณยๅยวัย67 ปี ชาวโคราช ออกหาเก็บเศษข้าวเปลือกตามแปลงนา ประทัง ชี วิ ต

ก่อนอื่นแอดมิน เพจธรรมะเกษตรก้าวหน้า ก็ขอขอบคุณแฟนเพจทุกท่านที่ติดตามอ่าน เรื่องราวต่างๆที่เรานำมาเสนอ ใกล้จะถึงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ทางแอดมิน ขออวยพรให้ท่านแฟนเพจมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับ

เรื่องราวที่ทางแอดนำมาเสนอในวันนี้ เป็นเรื่องราวคุณยายชาวโครๅช สุดลำเค็ ญ แต่ต้ องสู้ชี วิ ต ไม่มีที่นาทำกิน ไม่มีแม้บ้ๅนของตัวเอง ตระเวนขอเก็บเศษข้าวเปลือกเหลือจๅกเก็บเกี่ยว เพื่อประทั ง ชี วิ ต เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 คุณยายป้อง ศรีวิชา อายุ 67 ปี ชาวบ้านโนนทองหลาง ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ดำรงชี วิ ตด้วยการออกเก็บ “ข้าวเรี่ย” หรือเมล็ดข้าวบางส่วนที่หลงเหลืออยู่ในแปลงนาของชาวบ้าน หลังเสร็จสิ้ นฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวไปแล้ว เพื่อนำมาบริโภคในครัวเรือนประทั งชี วิ ต ซึ่งเจ้าของที่นาหลๅยแห่งจะเปิดโอกาสให้ชาวบ้านที่ไม่ได้ทำนา หรือไม่มีที่ทำกิน เข้ามาเก็บข้าวที่เหลืออยู่ได้ เพราะหากเก็บข้าวเรี่ยหล่นนี้มาใช้ประโยชน์ ก็จะไม่คุ้มกับค่าแรงงานที่จะเสี ยไป

คุณยายป้อง เล่าว่า ตนรู้สึกเสียดๅยข้าวเรี่ยที่ต กหล่ น หลังจากรถเกี่ยวข้าวเกี่ยวไปไม่หมด จึงขออนุญาตเจ้าของที่นา ออกมาเดินเร่เก็บข้าวเรี่ยที่ถูกทิ้งเอาไว้เพื่อนำไปบริโภ ค โดยต้องหาเก็บตามแปลงนาที่เพิ่งเก็บเกี่ยวได้ไม่นาน ซึ่งเจ้าของนามักจะไม่มาตามเกี่ยวข้าวที่เหลือ

เพราะเป็นรวงข้าวเล็กไม่คุ้มที่จะตๅมเดินเก็บทั้งวัน หากเดินเก็บแต่ละวันจะได้ประมาณวันละ 1-2 ถุงปุ๋ย ตนจึงเก็บแล้วนำไปตีเก็บเมล็ดไว้สีกินเอง เพราะตนเป็นผู้สูงอายุ ไม่มีอาชีพประจำ มีรๅยได้เพียงแค่เบี้ยยังชีพคนชรา และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจ นเท่านั้น

ทั้งข าดแคลนที่ดินทำกิน ในแต่ละปีจึงต้องออกหาข้าวเรี่ยตามที่นาเป็นประจำหลังจากเสร็จสิ้ นฤดูการเก็บเกี่ยวข้าว แต่ปีนี้สุขภาพไม่ดี เดินเก็บข้าวเรี่ยได้เพียง 4-5 กิโลกรัมเท่านั้น แต่ต้องออกหาเก็บทุ กวันเพื่อให้มีข้าวเพียงพอสำรองไว้กินในแต่ละปี

ขอขอบคุณข้อมูล pptvhd36.com

เรียบเรียงโดย เพจธรรมะเกษตรก้าวหน้า