Thursday, 29 February 2024

ชาวลำลูกกาทอดกฐินทางน้ำ หนึ่งเดียวในประเทศไทย ณ วัดธัญญะผลและวัดนังคัลจันตรี

หลังจากที่ออกพรรษาแล้ว ก็จะเข้าสู่ช่วงการทอดกฐิน ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 จึงถือว่าเป็นบุญเฉพาะกาล ไม่เหมือนการทอดผ้าป่า การทอดกฐิน ถือเป็นสังฆทานชนิดหนึ่ง หลายคนยังไม่ทราบเรื่องอานิสงส์การทอดกฐิน

บรรยากาศบริเวณลำคลองหน้าที่ว่าการ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ซึ่งนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีต.ลำลูกกา พร้อมข้าราชการ พ่อค้าประชาชน พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดไทย และชุดพื้นบ้าน เพื่อร่วมทอดกฐินสามัคคีทางน้ำโดยใช้เรือจำนวน 60 ลำ พร้อมเรือ 4 ภาค ประกอบด้วย เรือภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และเรือภาคใต้ ร่วมในการทอดกฐินที่วัดธัญญะผล และ วัดนังคัลจันตรี ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

สำหรับการทอดกฐินทางน้ำ มีมาตั้งแต่โบราณและได้เลือนหายไปจากคลองลำลูกกาประมาณ 40 ปีที่แล้ว ทาเทศบาลตำบลลำลูกกาจึงได้มีการรื้อฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่4 และจะจัดต่อไปเพื่อรักษาประเพณีขนบธรรมเนียมการทอดกฐินทางน้ำให้มีอยู่สืบไป เพราะเชื่อว่ามีแห่งเดียวในประเทศไทย

อานิสงส์ของการร่วมทำบุญทอดกฐินยังมีมากมาย ดังนี้
1.ทำให้เป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์สินมาก และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้โดยง่าย
2.ทำให้เป็นผู้มีจิตใจแช่มชื่น บริสุทธิ์และผ่องใสอยู่เสมอ
3.ทำให้เป็นผู้มีจิตใจตั้งมั่น เป็นสมาธิและเข้าถึงธรรมได้โดยง่าย

4.ได้ชื่อว่าเป็นผู้สามารถใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดเป็นบุญกุศลติดตัวไปในภพเบื้องหน้าได้อย่างเต็มที่
5.ทำให้เป็นคนรูปงาม ผิวพรรณงาม เป็นที่รักของคนทั่วไป
6.ทำให้เป็นผู้มีชื่อเสียง เกียรติคุณ น่ายกย่องสรรเสริญ เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาน่าเคารพนับถือ

“วันที่ชีวิตไม่ขาดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี”

ขอบคุณที่มา: ข่าวMONO


เรียบเรียงโดย ธรรมะเกษตรก้าวหน้า